اجاره بیلبورد

اجاره بیلبورد|اجاره بیلبورد در استان البرز(کرج)

نوع خدمات
تبلیغات محیطی کرج
کد
تابلو
مسیــر نشــــانـي تیــپ متـراژ
کل
اجاره بیلبورد های کرج 1 میدان اسبی A ضلع غربی میدان اسبی مسیر مهران به اسبی نبش دور برگردان بیلبورد 13
لیست بیلبورد های کرج 2 میدان اسبی B ضلع غربی میدان اسبی رو به میدان بیلبورد 13
تعرفه بیلبورد های کرج 3 میدان مهران A ضلع شرقی میدان مهران رو به میدان بیلبورد 13
اجاره بیلبورد های کرج 4 میدان مهران B ضلع شرقی میدان مهران مسیر اسبی به مهران نبش دوربرگردان بیلبورد 13
لیست بیلبورد های کرج 5 میدان طالقانی A ضلع غربی میدان طالقانی رو به میدان بیلبورد 13
تعرفه بیلبورد های کرج 6 میدان طالقانی B ضلع غربی میدان طالقانی مسیر اداره آگاهی به میدان طالقانی نبش دور برگردان بیلبورد 13
اجاره بیلبورد های کرج 7 میدان طالقانی c ضلع شمالی میدان طالقانی مسیر پای کوه به میدان بیلبورد 13
اجاره بیلبورد های کرج 8 بلوار ملاصدرا مسیر میدان طالقانی به میدان نبوت ابتدای بلوار ملاصدرا روبروی مجتمع پارسیان بیلبورد 13
لیست بیلبورد های کرج 9 میدان نبوت ضلع جنوبی میدان مسیر خیابان مطهری به میدان نبوت بیلبورد 13
تعرفه بیلبورد های کرج 10 خیابان دانشگاه هنر مسیر میدان دانشگاه آزاد به میدان نبوت روبروی خیابان دانشگاه هنر بیلبورد 13
اجاره بیلبورد های کرج 11 سه راه میدان دانشگاه آزاد A ضلع جنوبی رو به سه اره میدان دانشگاه سابق بیلبورد 13
لیست بیلبورد های کرج 12 سه راه میدان دانشگاه آزاد B ضلع جنوبی مسیر پل روحانی به سه راه میدان دانشگاه بیلبورد 13
تعرفه بیلبورد های کرج 13 فلکه اول رجایی شهر A نبش فلکه اول مسیر خیابان مطهری به فلکه بیلبورد 13
اجاره بیلبورد های کرج 14 فلکه اول رجایی شهر B نبش فلکه اول مسیر سه راه گوهردشت به فلکه و مسیر رستاخیز به فلکه بیلبورد 13
اجاره بیلبورد های کرج 15 میدان جمهوری A ضلع جنوب شرقی میدان رو به میدان بیلبورد 13
لیست بیلبورد های کرج 16 میدان جمهوری B ضلع جنوب شرقی میدان مسیر میدان سپاه به میدان جمهوری بیلبورد 13
تعرفه بیلبورد های کرج 17 پل فردیس A ورودی کرج از پل فردیس مسیر متروو اتوبان به میدان امام حسین بیلبورد 13
اجاره بیلبورد های کرج 18 پل فردیس B خروجی کرج به سمت مترو و اتوبان بعد از میدان امام حسین نبش دور برگردان بیلبورد 13
لیست بیلبورد های کرج 19 میدان امام حسین ضلع شمال غربی میدان رو به میدان بیلبورد 13
تعرفه بیلبورد های کرج 20 چهارراه هفت تیر A ضلع شمال غربی چهارراه رو به چهارراه بیلبورد 13
اجاره بیلبورد های کرج 21 چهارراه هفت تیر B ضلع شمال غربی چهارراه مسیر چهارراه طالقانی به هفت تیر پشت چراغ راهنمایی و رانندگی بیلبورد 13
اجاره بیلبورد های کرج 22 امام زاده حسن مسیر میدان توحید به میدان شاه عباسی مقابل امام زاده حسن بیلبورد 13
لیست بیلبورد های کرج 23 میدان توحید ضلع شمالی میدان مسیر خیابان مظاهری به توحید بیلبورد 13
تعرفه بیلبورد های کرج 24 میدان شهدا A ضلع شرقی میدان مسیر میدان توحید به شهدا پشت چراغ راهنمایی و رانندگی بیلبورد 13
اجاره بیلبورد های کرج 25 میدان شهدا B ضلع شرقی میدان مسیر میدان کرج به شهدا پشت چراغ راهنمایی و رانندگی بیلبورد 13
لیست بیلبورد های کرج 26 میدان شهدا C ضلع غربی میدان شهدا رو به میدان بیلبورد 13
تعرفه بیلبورد های کرج 27 طالقانی جنوبی A روبروی ایستگاه تاکسی درختی و بانک کشاورزی نبش دور برگردان به سمت آزادگان بیلبورد 13
اجاره بیلبورد های کرج 28 طالقانی جنوبی B روبروی ایستگاه تاکسی درختی و بانک کشاورزی نبش دور برگردان به سمت هفت تیر بیلبورد 13
اجاره بیلبورد های کرج 29 میدان آزادگان زیر پل آزادگان مسیر شمال به جنوب بیلبورد 13
لیست بیلبورد های کرج 30 چهارراه طالقانی A روبروی هلال احمر به سمت میدان سپاه بیلبورد 13
تعرفه بیلبورد های کرج 31 چهارراه طالقانی B روبروی هلال احمر به سمت میدان شهدا بیلبورد 13
اجاره بیلبورد های کرج 32 ورودی جهانشهر نبش خیابان استانداری بیلبورد 13
لیست بیلبورد های کرج 33 سه راه رجایی شهر A ما بین میدان سپاه و سه راه گوهردشت روبروی بانک ملی نبش دور برگردان به سمت سه راه بیلبورد 13
تعرفه بیلبورد های کرج 34 سه راه رجایی شهر B ما بین میدان سپاه و سه راه گوهردشت روبرو بانک ملی نبش دوربرگردان به سمت میدان سپاه بیلبورد 13
اجاره بیلبورد های کرج 35 دهقان ویلا ما بین دهقان ویلا و سه اره گوهردشت روبروی آموزش و پرورش و دور برگردان به سمت سه راه بیلبورد 13
اجاره بیلبورد های کرج 36 میانجاده بعد از تقاطع خیابان بهشتی و 45 متری به سمت سه راه نبش دور برگردان نرسیده به میانجاده بیلبورد 13
لیست بیلبورد های کرج 37 پمپ بنزین نرسیده به حصارک قبل از تقاطع خیابان بهشتی و 45 متری نبش دور برگردان روبروی ساختمان صنعت و معدن و شهرداری 6 بیلبورد 13
تعرفه بیلبورد های کرج 38 چهاراه گلزار A ضلع جنوب شرقی چهارراه مقابل بانک ملت رو به چهارراه گلزار بیلبورد 13
اجاره بیلبورد های کرج 39 چهارراه گلزار B ضلع جنوب شرقی چهارراه مقابل بانک ملت مسیر درختی به گلزار پشت چراغ راهنمایی و رانندگی بیلبورد 13
لیست بیلبورد های کرج 40 پمپ بنزین گلشهر A مسیر چهارراه گلار به پمپ بنزین نبش دور برگردان بیلبورد 13
تعرفه بیلبورد های کرج 41 پمپ بنزن گلشهر B ورودی گلهشر از اتوبان بیلبورد 13
اجاره بیلبورد های کرج 42 کرج- شهریار مجاورت فاز 4 اندیشه جنب شهرک مسکونی بنفشه مسیر رفت شمال به جنوب بورد اول بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های کرج 43 کرج- شهریار مجاورت فاز 4 اندیشه جنب شهرک مسکونی بنفشه مسیر رفت شمال به جنوب بورد دوم بیلبورد 60
لیست بیلبورد های کرج 44 کرج- شهریار مجاورت فاز 4 جنب شهرک مسکونی بنفشه مسیر برگشت جنوب به شمال بورد اول بیلبورد 60
تعرفه بیلبورد های کرج 45 کرج- شهریار مجاورت فاز 4 جنب شهرک مسکونی بنفشه مسیر برگشت جنوب به شمال بورد دوم بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های کرج 46 طالقانی چهار راه طالقانی به سمت آزادگان جنب اداره پست وجه1 پل عابر 60
لیست بیلبورد های کرج 47 طالقانی چهار راه طالقانی به سمت آزادگان جنب کیوسک 110 وجه2 پل عابر 54
تعرفه بیلبورد های کرج 48 طالقانی به سمت هفت تیر جنب مانتو پریسا وجه 1 پل عابر 54
اجاره بیلبورد های کرج 49 طالقانی به سمت هفت تیر جنب اداره پست وجه 2 پل عابر 45
اجاره بیلبورد های کرج 50 زیر گذر چهارراه طالقانی میدان شهدا به میدان سپاه شرق به غرب پل سواره 45
لیست بیلبورد های کرج 51 زیر گذر چهارراه طالقانی میدان سپاه به سمت میدان شهدا غرب به شرق پل سواره 45
تعرفه بیلبورد های کرج 52 چهارراه طالقانی به سمت آزادگان جنب کیوسک وجه 3 بیلبورد 9
اجاره بیلبورد های کرج 53 چهارراه طالقانی ورودی از خیابان بهشتی به طالقانی جنب اداره پست وجه 4 بیلبورد 18
لیست بیلبورد های کرج 54 چهارراه طالقانی به سمت هفت تیر جنب مانتو پریسا وجه 5 بیلبورد 9
تعرفه بیلبورد های کرج 55 چهارراه طالقانی پایه وسط سمت روبه رو به سمت آزادگان وجه 1 بیلبورد 4
اجاره بیلبورد های کرج 56 چهارراه طالقانی پایه وسط سمت روبه رو به سمت هفت تیر وجه 2 عمودی 4
اجاره بیلبورد های کرج 57 مترو فردیس کرج به سمت فردیس بورد اول پل عابر 132
لیست بیلبورد های کرج 58 مترو فردیس کرج به سمت فردیس بورد دوم پل عابر 54
تعرفه بیلبورد های کرج 59 مترو فردیس کرج به سمت فردیس بورد سوم پل عابر 51
اجاره بیلبورد های کرج 60 مترو فردیس کرج به سمت فردیس بورد چهارم پل عابر 51
لیست بیلبورد های کرج 61 مترو فردیس فردیس به سمت کرج بورد اول پل عابر 54
تعرفه بیلبورد های کرج 62 مترو فردیس فردیس به سمت کرج بورد دوم پل عابر 51
اجاره بیلبورد های کرج 63 مترو فردیس فردیس به سمت کرج بورد سوم پل عابر 51
اجاره بیلبورد های کرج 64 هلال احمر طالقانی به سمت میدان سپاه بورد اول پل عابر 63
لیست بیلبورد های کرج 65 هلال احمر طالقانی به سمت میدان سپاه بور دوم پل عابر 40
تعرفه بیلبورد های کرج 66 هلال احمر طالقانی به سمت میدان سپاه بورد سوم پل عابر 60
اجاره بیلبورد های کرج 67 هلال احمر میدان سپاه به سمت طالقانی بورد اول پل عابر 60
لیست بیلبورد های کرج 68 هلال احمر میدان سپاه به سمت طالقانی بورد سوم پل عابر 63
تعرفه بیلبورد های کرج 69 طالقانی میدان شهدا به سمت طالقانی بورد اول پل عابر 36
اجاره بیلبورد های کرج 70 طالقانی میدان شهدا به سمت طالقانی بورد دوم پل عابر 36
اجاره بیلبورد های کرج 71 طالقانی طالقانی به سمت میدان شهدا بورد اول پل عابر 36
لیست بیلبورد های کرج 72 طالقانی طالقانی به سمت میدان شهدا بورد دوم پل عابر 36
تعرفه بیلبورد های کرج 73 جهانشهر میدان سپاه به سمت طالقانی بورد اول پل عابر 60
اجاره بیلبورد های کرج 74 جهانشهر طالقانی به سمت میدان سپاه بورد اول پل عابر 54
لیست بیلبورد های کرج 75 میدان توحید میدان شهدا به سمت میدان توحید پل عابر 60
تعرفه بیلبورد های کرج 76 میدان توحید به سمت میدان شهدا پل عابر 60
اجاره بیلبورد های کرج 77 گوهردشت عظیمیه به سمت گوهردشت پل عابر 42
اجاره بیلبورد های کرج 78 گوهردشت گوهردشت به سمت عظیمیه پل عابر 42
لیست بیلبورد های کرج 79 مصلای کرج چهارراه مصباح به سمت شاه عباسی پل عابر 36
تعرفه بیلبورد های کرج 80 مصلای کرج شاه عباسی به سمت چهارراه مصباح پل عابر 54
اجاره بیلبورد های کرج 81 بلوار دانش آموز شرق چهارراه هفت تیر به سمت مهرویلا بورد اول پل عابر 42
لیست بیلبورد های کرج 82 بلوار دانش آموز شرق چهارراه هفت تیر به سمت مهر ویلا بورد دوم پل عابر 42
تعرفه بیلبورد های کرج 83 بلوار دانش آموز شرق مهر ویلا به سمت چهارراه هفت تیر بورد اول پل عابر 42
اجاره بیلبورد های کرج 84 بلوار دانش آموز شرق مهر ویلا به سمت چهارراه هفت تیر بورد دوم پل عابر 42
اجاره بیلبورد های کرج 85 بلوار دانش آموز غرب مهر ویلا به سمت هفت تیر بورد اول پل عابر 42
لیست بیلبورد های کرج 86 بلوار دانش آموز غرب مهر ویلا به سمت هفت تیر بورد دوم پل عابر 42
تعرفه بیلبورد های کرج 87 بلوار دانش آموز غرب هفت تیر به سمت مهرویلا بورد اول پل عابر 42
اجاره بیلبورد های کرج 88 بلوار دانش آموز غرب هفت تیر به سمت مهرویلا بورد دوم پل عابر 42
لیست بیلبورد های کرج 89 کلاک تهران به سمت جاده چالوس بورد اول پل عابر 45
تعرفه بیلبورد های کرج 90 کلاک جاده چالوس به سمت اتوبان تهران بورد دوم پل عابر 45
اجاره بیلبورد های کرج 91 کلاک جاده چالوس به سمت اتوبان تهران بورد اول پل عابر 45
اجاره بیلبورد های کرج 92 کلاک جاده چالوس به سمت اتوبان تهران بورد دوم پل عابر 45
لیست بیلبورد های کرج 93 گوهردشت باغستان به سمت دانشگاه آزاد پل عابر 54
تعرفه بیلبورد های کرج 94 گوهردشت دانشگاه آزاد به سمت باغستان پل عابر 54
اجاره بیلبورد های کرج 95 بلوار جمهوری پل روحانی به سمت میدان دانشگاه بورد اول پل عابر 45
لیست بیلبورد های کرج 96 بلوار جمهوری پل روحانی به سمت دانشگاه بورد دوم پل عابر 45
تعرفه بیلبورد های کرج 97 بلوار جمهوری میدان دانشگاه به سمت پل روحانی بورد اول پل عابر 45
اجاره بیلبورد های کرج 98 بلوار جمهوری میدان دانشگاه به سمت پل روحانی بورد دوم پل عابر 45
اجاره بیلبورد های کرج 99 چمران میدان امام حسین به سمت عظیمیه پل عابر 45
لیست بیلبورد های کرج 100 چمران عظیمیه به سمت میدان امام حسین پل عابر 45
تعرفه بیلبورد های کرج 101 گوهردشت سه راه گوهر دشت به سمت میدان امام بورد اول پل عابر 42
اجاره بیلبورد های کرج 102 گوهردشت میدان امام به سمت سه راه گوهر دشت بورد اول پل عابر 42
لیست بیلبورد های کرج 103 گلشهر تهران به سمت چهارراه گلزار بورد اول پل عابر 45
تعرفه بیلبورد های کرج 104 گلشهر تهران به سمت چهارراه گلزار بورد دوم پل عابر 45
اجاره بیلبورد های کرج 105 گلشهر چهارراه گلزار به سمت اتوبان بورد اول پل عابر 45
اجاره بیلبورد های کرج 106 گلشهر چهارراه گلزار به سمت اتوبان تهران بورد دوم پل عابر 45
لیست بیلبورد های کرج 107 بازار روز میدان امام حسین به سمت چهارراه مصباح بورد اول پل عابر 36
تعرفه بیلبورد های کرج 108 بازار روز چهارراه مصباح به سمت میدان امام حسین بورد اول پل عابر 45
اجاره بیلبورد های کرج 109 طالقانی جنوبی چهارراه طالقانی به سمت هفت تیر بورد اول پل عابر 36
لیست بیلبورد های کرج 110 طالقانی جنوبی هفت تیر به سمت چهارراه طالقانی بورد اول پل عابر 36
تعرفه بیلبورد های کرج 111 آزادگان گوهر دشت به سمت عظیمیه بورد اول پل عابر 45
اجاره بیلبورد های کرج 112 آزادگان گوهر دشت به سمت عظیمیه بورد دوم پل عابر 60
اجاره بیلبورد های کرج 113 آزادگان عظیمیه به سمت گوهردشت بورد اول پل عابر 60
لیست بیلبورد های کرج 114 آزادگان عظیمیه به سمت گوهر دشت بورد دوم پل عابر 60
تعرفه بیلبورد های کرج 115 مهرشهر تهران به سمت ورودی مهرشهر بورد اول پل عابر 60
اجاره بیلبورد های کرج 116 مهرشهر تهران به سمت ورودی مهرشهر بورد دوم پل عابر 60
لیست بیلبورد های کرج 117 مهرشهر به سمت خروجی اتوبان تهران بورد اول پل عابر 45
تعرفه بیلبورد های کرج 118 مهرشهر به سمت خروجی اتوبان تهران بورد دوم پل عابر 36
اجاره بیلبورد های کرج 119 عظیمیه بلوار شورا به سمت عظیمیه بورد اول پل عابر 54
اجاره بیلبورد های کرج 120 عظیمیه بلوار شورا به سمت عظیمیه بورد دوم پل عابر 54
لیست بیلبورد های کرج 121 عظیمیه عظیمیه به سمت بلوار شورا بورد اول پل عابر 54
تعرفه بیلبورد های کرج 122 عظیمیه عظیمیه به سمت بلوار شورا بورد دوم پل عابر 54
اجاره بیلبورد های کرج 123 پل مترو فردیس به سمت کرج بورد چهارم پل عابر 72
لیست بیلبورد های کرج 124 پل هلال احمر میدان سپاه به سمت طالقانی بورد دوم پل عابر 40
تعرفه بیلبورد های کرج 125 سه راه گوهردشت به سمت میدان امام بورد دوم پل عابر 42
اجاره بیلبورد های کرج 126 سه راه گوهردشت به سمت سه راه گوهر دشت بورد دوم پل عابر 45
اجاره بیلبورد های کرج 127 پل بازار روز میدان امام حسین به سمت چهارراه مصباح بورد دوم پل عابر 36
لیست بیلبورد های کرج 128 پل بازار روز چهارراه مصباح به سمت میدان امام حسین بورد دوم پل عابر 36
تعرفه بیلبورد های کرج 129 پل طالقانی جنوبی چهارراه طالقانی به سمت هفت تیر بورد دوم پل عابر 36
اجاره بیلبورد های کرج 130 پل طالقانی جنوبی هفت تیر به سمت چهارراه طالقانی بورد دوم پل عابر 36
لیست بیلبورد های کرج 131 شهرصنعتی البرز میدان اول قدس بیلبورد 60
تعرفه بیلبورد های کرج 132 میدان امیر کبیر لچکی جاده چالوس مقابل راهنمایی و رانندگی (سه وجهی هوشمند) بیلبورد 54
اجاره بیلبورد های کرج 133 کمالشهر سر پیشاهنگی ایستگاه اتوبوس 16
اجاره بیلبورد های کرج 134 کمالشهر داخل پیشاهنگی ایستگاه اتوبوس 16
لیست بیلبورد های کرج 135 خرمدشت خرمدشت ایستگاه اتوبوس 16
تعرفه بیلبورد های کرج 136 کمالشهر بلوار اصلی ایستگاه اتوبوس 16
اجاره بیلبورد های کرج 137 سر ظفر ظفر 6 ایستگاه اتوبوس 16
لیست بیلبورد های کرج 138 سر ظفر ظفر 11 ایستگاه اتوبوس 16
تعرفه بیلبورد های کرج 139 سر ظفر ظفر 16 ایستگاه اتوبوس 16
اجاره بیلبورد های کرج 140 کمالشهر داخل کمالشهر ایستگاه اتوبوس 28
اجاره بیلبورد های کرج 141 رضوانیه رضوانیه ایستگاه اتوبوس 16
لیست بیلبورد های کرج 142 جمهوری میدان جمهوری بیلبورد 32
تعرفه بیلبورد های کرج 143 بلوار شورا کرج به سمت عظیمیه بیلبورد 32
اجاره بیلبورد های کرج 144 بلوار شورا عظیمیه به سمت کرج بیلبورد 32
قیمت بیلبورد های کرج 145 فردیس سه راه عظیمیه بیلبورد 15
تعرفه بیلبورد های کرج 146 جمهوری مقابل پارک تنیس دید از جنوب به شمال راست پل عابر 76
اجاره بیلبورد های کرج 147 جمهوری مقابل پارک تنیس دید از جنوب به شمال چپ پل عابر 72
قیمت بیلبورد های کرج 148 جمهوری دید از شمال به جنوب راست پل عابر 67
تعرفه بیلبورد های کرج 149 جمهوری دید از شمال به جنوب چپ پل عابر 61
اجاره بیلبورد های کرج 150 عظیمیه 45متری عظیمیه کاج دید از آزادگان راست پل عابر 45
قیمت بیلبورد های کرج 151 عظیمیه 45متری عظیمیه کاج دید از آزادگان چپپ پل عابر 60
تعرفه بیلبورد های کرج 152 عظیمیه 45متری عظیمیه کاج دید از آزادگان راست پل عابر 45
اجاره بیلبورد های کرج 153 عظیمیه 45متری عظیمیه کاج دید از آزادگان چپپ پل عابر 45
قیمت بیلبورد های کرج 154 چمران سه راه نهضت سمت راست پل عابر 45
تعرفه بیلبورد های کرج 155 چمران سه راه نهضت سمت چپ پل عابر 60
اجاره بیلبورد های کرج 156 چمران سه راه نهضت سمت راست پل عابر 45
قیمت بیلبورد های کرج 157 چمران سه راه نهضت سمت چپ پل عابر 51
تعرفه بیلبورد های کرج 158 چمران محدوده پارک چمران سمت راست پل عابر 45
اجاره بیلبورد های کرج 159 چمران محدوده پارک چمران سمت چپ پل عابر 60
قیمت بیلبورد های کرج 160 چمران محدوده پارک چمران سمت راست پل عابر 45
تعرفه بیلبورد های کرج 161 چمران محدوده پارک چمران سمت چپ پل عابر 60
اجاره بیلبورد های کرج 162 مطهری بلوار مطهری دید از میدان آزادگان مقابل دبیرستان سمت راست پل عابر 45
قیمت بیلبورد های کرج 163 مطهری بلوار مطهری دید از میدان آزادگان مقابل دبیرستان سمت چپ پل عابر 60
تعرفه بیلبورد های کرج 164 خلیج آباد کمربندی به سمت چالوس رفت پل عابر 50
اجاره بیلبورد های کرج 165 خلیج آباد کمربندی به سمت چالوس برگشت پل عابر 50
قیمت بیلبورد های کرج 166 هفت تیر بین چهارراه مصباح و کارخانه قند رفت پل عابر 50
تعرفه بیلبورد های کرج 167 هفت تیر بین چهارراه مصباح و کارخانه قند برگشت پل عابر 50
اجاره بیلبورد های کرج 168 هفت تیر چهارراه هفت تیر سه وجهی 60
قیمت بیلبورد های کرج 169 میدان کرج وجه خیابان چالوس به میدان کرج پل عابر 36
تعرفه بیلبورد های کرج 170 میدان کرج وجه میدان به خیابان چالوس (داخلی) پل عابر 48
اجاره بیلبورد های کرج 171 میدان کرج وجه میدان حافظ به میدان کرج پل عابر 36
قیمت بیلبورد های کرج 172 میدان کرج وجه میدان کرج به سمت تهران پل عابر 47
تعرفه بیلبورد های کرج 173 میدان کرج وجه داخلی میدان (تک وجهی) پل عابر 45
اجاره بیلبورد های کرج 174 حصار وجه چالوس به کرج (تک وجهی) پل عابر 60
قیمت بیلبورد های کرج 175 حصار وجه کرج به چالوس (تک وجهی) پل عابر 60
تعرفه بیلبورد های کرج 176 مهرشهر کرج به سمت مهرشهر (تک وجه اصلی) پل عابر 36
اجاره بیلبورد های کرج 177 مهرشهر مهرشهر به کرج (تک وجه اصلی) پل عابر 36
قیمت بیلبورد های کرج 178 سر حد آباد وجه کرج به سمت فردیس (اصلی) پل عابر 36
تعرفه بیلبورد های کرج 179 سر حد آباد وجه کرج به سمت فردیس (کناری) پل عابر 36
اجاره بیلبورد های کرج 180 سر حد آباد وجه فردیس به کرج (اصلی) پل عابر 36
قیمت بیلبورد های کرج 181 سر حد آباد وجه فردیس به کرج (گناری) پل عابر 36
تعرفه بیلبورد های کرج 182 وحدت وجه شهریار به کرج (اصلی) پل عابر 66
اجاره بیلبورد های کرج 183 وحدت وجه کرج به شهریار (اصلی) پل عابر 66
قیمت بیلبورد های کرج 184 شهرک سمیمین دخت وجه کرج به سمت شهریار (تک وجه اصلی) پل عابر 66
تعرفه بیلبورد های کرج 185 شهرک سمیمین دخت وجه شهریار به سمت کرج (تک وجه اصلی) پل عابر 66
اجاره بیلبورد های کرج 186 حافظیه سه راه حافظیه وجه کرج به سمت فردیس (اصلی) پل عابر 48
قیمت بیلبورد های کرج 187 حافظیه سه راه حافظیه وجه کرج به فردیس (کناری) پل عابر 48
تعرفه بیلبورد های کرج 188 حافظیه سه راه حافظیه وجه فردیس به کرج (اصلی) پل عابر 48
اجاره بیلبورد های کرج 189 حافظیه سه راه حافظیه وجه فردیس به کرج (کناری) پل عابر 48
قیمت بیلبورد های کرج 190 شهرداری فردیس جنب شهرداری فردیس وجه کرج به فردیس (اصلی) پل عابر 42
تعرفه بیلبورد های کرج 191 شهرداری فردیس جنب شهرداری فردیس وجه کرج به فردیس (کناری) پل عابر 42
اجاره بیلبورد های کرج 192 شهرداری فردیس جنب شهرداری فردیس وجه فردیس به کرج (اصلی) پل عابر 42
قیمت بیلبورد های کرج 193 شهرداری فردیس جنب شهرداری فردیس وجه فردیس به کرج (کناری) پل عابر 42
تعرفه بیلبورد های کرج 194 شهدا میدان شهدا بیلبورد 12
اجاره بیلبورد های کرج 195 کمربندی کمربندی خایج آباد تابلو 62
قیمت بیلبورد های کرج 196 چمران به امام حسین مقابل پارک چمران دید از میدان سمت راست تابلو 62
تعرفه بیلبورد های کرج 197 چمران به امام حسین مقابل پارک چمران دید به میدان سمت چپ تابلو 62
اجاره بیلبورد های کرج 198 بلوار چمران سه راه نهضت سمت راست پریزما 45
قیمت بیلبورد های کرج 199 بلوار چمران سه راه نهضت سمت راست پریزما 45
تعرفه بیلبورد های کرج 200 بلوار چمران سه راه نهضت سمت راست پریزما 45
اجاره بیلبورد های کرج 201 بلوار چمران سه راه نهضت سمت چپ پریزما 62
قیمت بیلبورد های کرج 202 بلوار مطهری مسیر رفت سمت راست پریزما 45
تعرفه بیلبورد های کرج 203 بلوار مطهری مسیر رفت سمت راست پریزما 45
اجاره بیلبورد های کرج 204 بلوار مطهری مسیر رفت سمت راست پریزما 45
قیمت بیلبورد های کرج 205 بلوار مطهری مسیر رفت سمت چپ پریزما 6
تعرفه بیلبورد های کرج 206 بلوار مطهری مسیر برگشت سمت راست پریزما 45
اجاره بیلبورد های کرج 207 بلوار مطهری مسیر برگشت سمت راست پریزما 45
قیمت بیلبورد های کرج 208 بلوار مطهری مسیر برگشت سمت راست پریزما 45
تعرفه بیلبورد های کرج 209 بلوار مطهری مسیر برگشت سمت چپ پریزما 6
اجاره بیلبورد های کرج 210 بلوار جمهوری مقابل پارک تنیس دید از جنوب به شمال شرقی تابلو 56
قیمت بیلبورد های کرج 211 بلوار جمهوری مقابل پارک تنیس دید از جنوب به شمال شرقی تابلو 56
تعرفه بیلبورد های کرج 212 بلوار جمهوری مقابل پارک تنیس دید از جنوب به شمال شرقی تابلو 56
اجاره بیلبورد های کرج 213 بلوار جمهوری مقابل پارک تنیس دید جنوب به شمال غربی تابلو 74
WhatsApp chat