اجاره بیلبورد

اجاره بیلبورد جاده ای ایران

ردیف شهر مسیــر نشــــانـي متـراژ تیپ
1 تبریز جلفا خروجی شهر به سمت ارومیه پایانه 75 بیلبورد
2 تبریز جلفا خروجی شهر به سمت ارویمه ورودی لاله 75 بیلبورد
3 تبریز جلفا خروجی شهر به سمت جلفا و ارومیه ورودی شهرک اندیشه 75 بیلبورد
4 تبریز شهید کسایی ورودی شهر به سمت نمایشگاه بین المللی 75 بیلبورد
5 تبریز خروجی لاله به سمت نمایشگاه بین المللی 75 بیلبورد
6 تبریز هتل شهریار اول جاده ائل گلی 28 بیلبورد
7 تبریز بستنی وحید ورودی شهر از تهران به تبریز قبل از بستنی وحید وجه 1 48 پل عابر
8 تبریز بستنی وحید ورودی شهر از تهران به تبریز قبل از بستنی وحید وجه 2 48 پل عابر
9 تبریز بستنی وحید خروجی شهر از تبریز به تهران جنب بستنی وحید وجه 1 48 پل عابر
10 تبریز بستنی وحید خروجی شهر ا تبریز به تهران جنب بستنی وحید وجه 2 48 پل عابر
11 تبریز جاده باسمنج به طرف یاغچیان مسیر رفت 25 پیشانی
12 تبریز جاده باسمنج به طرف یاغچیان مسیر برگشت 25 پیشانی
13 تبریز جاده ایدم برگشت به تبریز 28 پیشانی
14 تبریز جاده سنتو نرسیده راه آهن مسیر رفت 24 پیشانی
15 تبریز جاده سنتو نرسیده به راه آهن مسیر برگشت 24 پیشانی
16 تبریز مسیر ورودی به تبریز از سمت میدان بسیج نرسیده به هتل مرمر 60 بیلبورد
17 تبریز مسیر خروجی از تبریز بعد از هتل مرمر 60 بیلبورد
18 تبریز جاده ترانزیتی تبریز ترکیه یک کیلومتر مانده به صوفیان 75 بیلبورد دو وجهی
19 تبریز جاده ترانزیتی ترکیه تبریز یک کیلومتر مانده به صوفیان 75 بیلبورد دو وجهی
20 شیراز مرودشت تابلوی ورودی به شیراز از تهران- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 64 بیلبورد
21 شیراز مرودشت تابلوی خروجی به سمت تهران- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 64 بیلبورد
22 شیراز جاده شیراز – تخت جمشید اصفهان تهران روبروی شهرک صنعتی و کارخانه شیر پاسنوریزه مسیر رفت 64 پل عابر
23 شیراز جاده شیراز – تخت جمشید اصفهان تهران روبروی شهرک صنعتی و کارخانه شیر پاستوریزه مسیر برگشت 64 پل عابر
24 شیراز جاده شیراز – تخت جمشید اصفهان تهران رزقان مسیر برگشت 64 پل عابر
25 شیراز جاده شیراز- سپیدان یاسوج دو کوهک مسیر رفت 64 پل عابر
26 شیراز جاده شیراز – سپییدان یاسوج دو کوهک مسیر برگشت 48 پل عابر
27 شیراز جاده شیراز – سپیدان یاسوج دو کوهک مسیر رفت 48 پل عابر
28 شیراز جاده شیراز- سپیدان یاسوج دو کوهک مسیر برگشت 48 پل عابر
29 شیراز جاده شیراز – سپیدان یاسوج مسیر رفت بالاتر از گویم 92 بیلبورد
30 شیراز جاده شیراز – سپیدان یاسوج مسیر رفت بالاتر از گویم 92 بیلبورد
31 شیراز جاده شیراز – سپیدان یاسوج مسیر رفت گلستان 92 بیلبورد
32 شیراز جاده شیراز – سپیدان یاسوج مسیر رفت گلستان 92 بیلبورد
33 شیراز جاده شیراز – سپیدان – یاسوج مسیر برگشت پایین تر از 92 بیلبورد
34 شیراز جاده شیراز – سپیدان مسیر برگشت نرسیده به گویم 92 بیلبورد
35 شیراز جاده بوشهر جاده بوشهر – شیراز 72 بیلبورد
36 شیراز جاده بوشهر جاده بوشهر – شیراز 72 بیلبورد
37 شیراز جاده تهران – اصفهان تخت جمشید شیراز رکن آباد مسیر برگشت 54 بیلبورد
38 شیراز جاده شیراز – تخت جمشید اصفهان تهران روبروی پادگان امام علی مسیر رفت 54 پل عابر
39 شیراز جاده شیراز – تخت جمشید اصفهان تهران روبروی پادگان امام علی مسیر برگشت 54 پل عابر
40 شیراز جاده شیراز – کازرون بوشهر دشت ارزن مسیر رفت 64 پل عابر
41 شیراز جاده شیراز – کازرون بوشهر دشت ارزن مسیر برگشت 64 پل عابر
42 شیراز جاده شیراز – سپیدان یاسوج دالین مسیر رفت 64 پل عابر
43 شیراز جاده شیراز – سپیدان یاسوج دالین مسیر برگشت 64 پل عابر
44 شیراز جاده شیراز – بندرعباس کرمان برم شور مسیر رفت 64 پل عابر
45 شیراز جاده شیراز – بندرعباس کرمان برم شور مسیر برگشت 64 پل عابر
46 شیراز جاده شیراز سپیدان یاسوج مسیر رفت 24 بیلبورد
47 شیراز مرودشت پل عابر پیاده شیراز مرودشت روبروی پادگان چشمه بیدی 100 پل عابر
48 شیراز مرودشت پل عابر پیاده شیراز مرودشت روبروی پادگان چشمه بیدی 110 پل عابر
49 شیراز مرودشت پل عابر پیاده شیراز مرودشت روبروی پادگان چشمه بیدی 100 پل عابر
50 شیراز مرودشت پل عابر پیاده شیراز مرودشت روبروی پادگان چشمه بیدی 110 پل عابر
51 مشهد جاده مشهد شاندیز ابتدای جاده شاندیز تابلو 1 108 بیلبورد
52 مشهد جاده مشهد شاندیز ابتدای جاده شاندیز تابلو 2 108 بیلبورد
53 مشهد جاده مشهد شاندیز ابتدای جاده شاندیز تابلو 3 114 بیلبورد
54 مشهد جاده شاندیز ابتدای جاده شاندیز بعد از موجهای خروشان 108 بیلبورد
55 مشهد جاده طرقبه نبش امام رضا 25 به سمت طرقبه 75 بیلبورد
56 مشهد جاده طرقبه بلوار ویلا شهر بعد از هتل بزرگ پارک حیات مسیر رفت به طرقبه 60 بیلبورد
57 مشهد جاده طرقبه بلوار ویلا شهر بعد از هتل بزرگ پارک حیات مسیر برگشت به مشهد 60 بیلبورد
58 مشهد جاده شاندیز قبل از موجهای خروشان نبش مدرس یک 120 بیلبورد
59 مشهد عوارضی اتویان شهید شوشتری عوارضی مشهد باغچه ورود به مشهد 35 بیلبورد
60 مشهد عوارضی اتوبان شهید شوشتری عوارضی مشهد باغچه خروج از مشهد به سمت تهران 35 بیلبورد
61 مشهد جاده شاندیز اولین پل قبلاز موج های خروشان به سمت شاندیز 103 پیشانی
62 مشهد جاده شاندیز اولین پل قبل از موج های خروشان به سمت مشهد 103 پیشانی
63 مشهد جاده شاندیز ویرانی حد فاصل ویرانی 5 و 7 مسیر رفت به شاندیز 136 پیشانی
64 مشهد جاده طرقبه امام رضا 17 به سمت طرقبه 90 پیشانی
65 مشهد جاده طرقبه امام رضا 17 به سمت مشهد 90 پیشانی
66 مشهد جاده شاندیز منطقه ویرانی به سمت شاندیز و شهرک صنعتی 350 جایگاه سوخت
67 مشهد شاندیز ابتدای جاده شاندیز مدرس 5 153 بیلبورد
68 اصفهان ورودی اصفهان از شیراز روبروی گمرک وجه 1 به سمت سیتی سنتر 50 پل عابر
69 اصفهان ورودی اصفهان از شیراز روبروی گمرک وجه 2 به سمت سیتی سنتر 48 پل عابر
70 اصفهان خروجی به سمت شیراز رو به روی گمرک وجه 1 دید از سیتی سنتر 52 پل عابر
71 اصفهان خروجی به سمت شیراز روبه روی گمرک وجه 2 دید از سیتی سنتر 52 پل عابر
72 اهواز کیانپارس ورودی کیانپارس جنب پل دغاغله 72 بیلبورد
73 اهواز کوروش سه راه فرودگاه دید از سمت کوروش کد A 96 پل عابر
74 اهواز کوروش سه راه فرودگاه دید از سمت کوروش کد B 45 پل عابر
75 اهواز فرودگاه سه راه فرودگاه دید از سمت زیتون کد C 45 پل عابر
76 اهواز فرودگاه خروجی فرودگاه اهواز و شهرک نفت 72 بیلبورد
77 اهواز دزفول دزفول ،پل سوم به سمت رود بند 48 بیلبورد
78 اهواز دزفول دزفول ، پل جدید به سمتچهارراه شریعتی (مرکز شهر) 48 بیلبورد
79 اهواز دزفول اتوبان دزفول به اندیمشک جنب پایگاه 78 بیلبورد
80 اهواز دزفول اتوبان دزفول به اندیمشک روبروی داشنگاه جندی شاپور 48 بیلبورد
81 اهواز خلیج فارس عوارضی آزاد راه خلیج فارس اهواز ماهشهر 60 بیلبورد
82 اهواز اهواز حد فاصل ذمیدان چهار اسب (سه راه تپه) تا سه راهی صنایع فولاد مسیر خروج از اهواز 65 بیلبورد
83 اهواز اهواز حد فاصل میدان چهار اسب (سه راه تپه) تا سه راهی صنایع فولاد مسیر خروج از اهواز 65 بیلبورد
84 اهواز اهواز حد فاصل میدان چهار اسب (سه راه تپه) تا سه راهی صنایع فولاد مسیر خروج از اهواز 65 بیلبورد
85 اهواز اهواز حد فاصل میدان چهار اسب (سه راه تپه) تا سه راهی صنایع فولاد مسیر خروج از اهواز 65 بیلبورد
86 اهواز اهواز حد فاصل میدان چهار اسب (سه راه تپه) تا سه راهی صنایع فولاد مسیر خروج از اهواز 65 بیلبورد
87 اهواز اهواز حد فاصل میدان چهار اسب (سه راه تپه) تا سه راهی صنایع فولاد مسیر خروج از اهواز 65 بیلبورد
88 اهواز اهواز حد فاصل میدان چهار اسب (سه راه تپه) تا سه راهی صنایع فولاد مسیر ورود از اهواز 65 بیلبورد
89 اهواز اهواز حد فاصل میدان چهار اسب (سه راه تپه) تا سه راهی صنایع فولاد مسیر ورود از اهواز 65 بیلبورد
90 اهواز اهواز حد فاصل میدان چهار اسب (سه راه تپه) تا سه راهی صنایع فولاد مسیر ورود از اهواز 65 بیلبورد
91 اهواز اهواز حد فاصل میدان چهار اسب (سه راه تپه) تا سه راهی صنایع فولاد مسیر ورود از اهواز 65 بیلبورد
92 اهواز اهواز حد فاصل میدان چهار اسب (سه راه تپه) تا سه راهی صنایع فولاد مسیر ورود از اهواز 65 بیلبورد
93 اهواز اهواز حد فاصل میدان چهار اسب (سه راه تپه) تا سه راهی صنایع فولاد مسیر ورود از اهواز 65 بیلبورد
94 اهواز دزفول اتوبان اندیمشک به سمت دزفول بین دانشگاه جندی شاپور و پایگاه چهارم شکاری کیلومتر 3 48 بیلبورد
95 اهواز دزفول اتوبان اندیمشک به سمت دزفول بین دانشگاه جندی شاپور و پایگاه چهارم شکاری کیلومتر 4 48 بیلبورد
96 اهواز دزفول جاده ساحلی دور میدان الف دزفول انتهای خیابان آبت الله قاضی 60 بیلبورد
97 اهواز دزفول اتوبان دزفول به سمت اندیمشک قبل از پمپ بنزین پایگاه چهارم شکاری 60 بیلبورد
98 اهواز دزفول اتوبان دزفول به سمت اندیمشک بعد از درب ورودی پایگاه چهارم شکاری 60 بیلبورد
99 اهواز دزفول اتوبان ورودی دزفول از سمت صفی آباد بعد از دانشگاه پیام نور 48 بیلبورد
100 اهواز دزفول اتوبان خروجی دزفول به سمت صفی آباد 90 بیلبورد
101 اهواز دزفول اتوبان ورودی دزفول از سمت شوشتر بعد از میدان قیصر امین پور 60 بیلبورد
102 اهواز دزفول جاده ساحلی روبروی مسجد رودبند دید از میدان رودبند 12 بیلبورد
103 اهواز دزفول جاده ساحلی روبروی مسجد رودبند دید از میدان الف دزفول 12 بیلبورد
104 اهواز دزفول جاده توریستی ساحلی حد فاصل میدان الف دزفول تا میدان رودبند (5 پایه لمپوست) 6 بیلبورد
105 اهواز دزفول جاده توریستی ساحلی حد فاصل میدان رودبند تا میدان الف دزفول (5 پایه لمپوست) 6 بیلبورد
106 اهواز دزفول جاده توریستی ساحلی حد فاصل میدان رودبند تا میدان مادر رفت و برگشت (515 پایه لمپوست) 6 بیلبورد
107 اهواز دزفول جاده توریستی ساحلی حد فاصل پل جدید تا پل قدیم (10 پایه لمپوست) 6 بیلبورد
108 کرمانشاه شمال به جنوب پل عابر پیاده کمربندی چقامیرزایی- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 45 پل عابر
109 کرمانشاه جنوب به شمال کمربندی غربی چقامیرزایی 2- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 54 بیلبورد
110 کرمانشاه شمال به جنوب پل عابر کمبندی الیهه – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 60 پل عابر
111 کرمانشاه جنوب به شمال پل عابر کمربندی عربی الهی- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 54 پل عابر
112 کرمانشاه شمال به جنوب پل عابر کمربندی غربی جانبازان- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 45 پل عابر
113 کرمانشاه جنوب به شمال پل عابر کمربندی غربی جانبازان- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 45 پل عابر
114 کرمانشاه نوکان بزرگراه کربلا کرمانشاه بیستون- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 60 بیلبورد
115 کرمانشاه نوکان بیستون کرمانشاه- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 60 بیلبورد
116 کرمانشاه شهرک پرواز بزرگراه کربلا کرمانشاه بیستون- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 45 بیلبورد
117 کرمانشاه شهرک پرواز بزرگراه کربلا کرمانشاه بیستون- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 60 بیلبورد
118 کرمانشاه بعد از پلیس راه ورودی کرمانشاه جاده بیستون کرمانشاه- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 84 بیلبورد
119 کرمانشاه اداره استاندارد ورودی کرمانشاه جاده بیستون کرمانشاه- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 84 بیلبورد
120 کرمانشاه کارخانه آرد خروجی جاده کرمانشاه بیستون- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 84 بیلبورد
121 کرمانشاه ورودی شمال به جنوب شهر تاریخی بیستون- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 30 بیلبورد
122 کرمانشاه خروجی به سمت تهران شهر تاریخی بیستون- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 30 بیلبورد
123 کرمانشاه چالابه کرمانشاه بیستون پل غیر همسطح- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 35 بیلبورد
124 کرمانشاه چالابه کرمانشاه بیستون پل غیر همسطح- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 35 بیلبورد
125 کرمانشاه به سمت کرمانشاه اتوبان راه کربلا ماهیدشت- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 80 بیلبورد
126 کرمانشاه به سمت اسلام آباد غرب اتوبان راه کربلا ماهیدشت- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 80 بیلبورد
127 کرمانشاه ورودی اسلام آباد غرب- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 54 بیلبورد
128 کرمانشاه خروجی به کرمانشاه اسلام آباد غرب- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 39 بیلبورد
129 کرمانشاه آناهیتا خروجی کرمانشاه جاده سنندج- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 107 بیلبورد
130 کرمانشاه آناهیتا ورودی کرمانشاه جاده سنندج- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 107 بیلبورد
131 کرمانشاه به سمت کرمانشاه جاده سنندج دهکده المپیک- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 60 بیلبورد
132 کرمانشاه به سمت روانسر و سنندج جاده سنندج دهکده المپیک- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 60 بیلبورد
133 جاده هراز محدوده گزنک جاده هراز محدوده گزنک بعد از پل شهرداری (دیداز تهران) 60 تابلو
134 جاده هراز محدوده گزنک جاده هراز محدوده گزنک بعد از پل شهرداری (دیداز شمال) 60 تابلو
135 جاده هراز محدوده گزنک جاده هراز محدوده گزنک مقابل پلیس راه (دید از تهران) 50 تابلو
136 جاده هراز محدوده گزنک جاده هراز محدوده گزنک مقابل پلیس راه (دید از شمال) 50 تابلو
137 جاده هراز ابتدای گزنک جاده هراز ابتدای گزنک (دید از تهران) 60 تابلو
138 جاده هراز ابتدای گزنک جاده هراز ابتدای گزنک (دید از شمال) 60 تابلو
139 جاده آمل کیلومتر 5 جاده آمل به بابل کیلومتر 5 (دید از تهران) 60 تابلو
140 جاده آمل کیلومتر 5 جاده آمل به بابل کیلومتر 5 (دید از شمال) 60 تابلو
141 جاده آمل کیلومتر 4 جاده آمل به بابل کیلومتر 4 (دید از تهران) 60 تابلو
142 جاده آمل کیلومتر 43 جاده آمل به بابل کیلومتر 4 (دید از شمال) 60 تابلو
143 جاده هراز دید از تهران مقابل بانک کشاورزی و صادرات 60 پل عابر
144 جاده هراز دید از شمال مقابل بانک کشاورزی و صادرات 60 پل عابر
145 جاده چالوس پل آب زنگوله 32 تابلو
146 جاده چالوس پل آب زنگوله 70 تابلو
147 جاده چالوس پل آب زنگوله 50 تابلو
148 بندر عباس حاجی آباد بندر عباس مجاورت امامزاده سید محمد مسیر رفت شمال به جنوب بورد اول 44 پل عابر
149 بندر عباس حاجی آباد بندر عباس مجاورت امامزاده سید محمد مسیر رفت شمال به جنوب بورد دوم 100 پل عابر
150 بندر عباس حاجی آباد بندر عباس مجاورت امامزاده سید محمد مسیر برگشت جنوب به شمال بورد اول 44 پل عابر
151 بندر عباس حاجی آباد بندر عباس مجاورت امامزاده سید محمد مسیر برگشت جنوب به شمال بورد دوم 100 پل عابر
152 بندر عباس بندر عباس ورودی بندر عباس در مجاورت پایانه بار مسیر رفت شمال به جنوب بورد اول 44 پل عابر
153 بندر عباس بندر عباس ورودی بندر عباس در مجاورت پایانه بار مسیر رفت شمال به جنوب بورد دوم 100 پل عابر
154 بندر عباس بندر عباس ورودی بندر عباس در مجاورت پایانه بار مسیر برگشت جنوب به شمال بورد اول 44 پل عابر
155 بندر عباس بندر عباس ورودی بندر عباس در مجاورت پایانه بار مسیر برگشت جنوب به شمال بورد دوم 100 پل عابر
156 تهران تهران اتوبان تهران قزوین کیلومتر 22 دید از تهران 75 بیلبورد
157 تهران تهران اتوبان قزوین تهران کیلومتر 35 دید از تهران 96 بیلبورد
158 تهران تهران اتوبان تهران قزوین کیلومتر 24 دید از تهران 60 بیلبورد
159 تهران تهران اتوبان تهران قزوین کیلومتر 24 دید از قزوین 60 بیلبورد
160 تهران تهران اتوبان تهران قزوین کیلومتر 31 دید از تهران 136 بیلبورد
161 تهران تهران اتوبان تهران قزوین کیلومتر 5 دید از تهران 96 بیلبورد
162 تهران تهران اتوبان تهران قزوین کیلومتر 6 دید از قزوین 96 بیلبورد
163 مازندران جاده هراز کیلومتر 6 به آمل 72 بیلبورد
164 تهران محور کرج پل عابر پیاده محور کرج قزوین (روبروی سه راه آبیک) 98 پل عابر
165 تهران محور کرج پل عابر پیاده محور قزوین کرج (روبروی سه راه آبیک) 98 پل عابر
166 تهران محور قزوین پل عابر پیاده محور قزوین زنجان (روبروی مجتمع آفتاب درخشان) 84 پل عابر
167 تهران محور قزوین پل عابر پیاده محورزنجان قزوین (روبروی مجتمع آفتاب درخشان) 84 پل عابر
168 کرمان هفت باغ بزرگراه امام خروجی هفت باغ 108 بیلبورد
169 کرمان هفت باغ بزرگراه اما خمینی روبروی ایستگاه راه آهن (به سمت هفت باغ و ترمینال) 108 بیلبورد
170 کرمان راه آهن برزگراه امام خمینی روبروی ایستگاه راه آهن (به سمت جاده تهران) 108 بیلبورد
171 کرمان محور کرمان محور کرمان باغ شاهزاده (یک کیلومتر قبل از ورودی باغ شاهزاده) 108 بیلبورد
172 کرمان محور کرمان محور کرمان بم (حد فاصل باغ شاهزاده تا پلیس راه بم) 108 بیلبورد
173 کرمان محور بم محور بم کرمان (جنب پلیس راه) 99 بیلبورد
174 کرمان باغ شاهزاده محور باغ شاهزاده به کرمان 102 بیلبورد
175 کرمان محور بم محور بم کرمان (2 کیلومتر بعد از پلیس راه کرمان) 102 بیلبورد
176 کرمان شهر ماهان خروجی شهر ماهان به سمت کرمام و باغ شاهزاده روبروی پمپ بنزین CNG 99 بیلبورد
177 کرمان ماهان جاده قدیم ماهان کرمان (قبل از سیلو) 96 بیلبورد
178 کرمان جاده قدیم کرمان جاده قدیم ماهان کرمان جنب پمپ بنزین (بعد از سیلو) 96 بیلبورد
179 کرمان جاده قدیم کرمان جاده قدیم کرمان ماهان نرسیده به دوراهی سیرچ 96 بیلبورد
180 گلستان گرگان کرکدکوی پل عابر ووردی شهر از سمت تهران 82 پل عابر
181 گلستان گلستان ورودی استان گلستان از تهران بعد از پلیس راه 82 پل عابر
182 گلستان گلستان خروجی استان گلستاناز تهران قبل از پلیس راه 82 پل عابر
183 گلستان گرگان به سمت مشهد 5 کیلومتر بعد از گرگان مسیر رفت 82 پل عابر
184 گلستان گرگان به سمت مشهد 5 کیلومتر مانده به گرگان مسیر برگشت 82 پل عابر
185 گلستان گرگان به سمت مشهد 25 کیلومتر بعد از گرگان مسیر رفت 82 پل عابر
186 گلستان گرگان به سمت مشهد 25 کیلومتر مانده به گرگان مسیر برگشت 82 پل عابر
187 گلستان گرگان به سمت مشهد 20 کیلومتر بعد از گرگان مسیر رفت 82 پل عابر
188 گلستان گرگان به سمت مشهد 20 کیلومتر مانده به گرگان مسیر برگشت 82 پل عابر
189 گلستان گرگان به سمت مشهد 55 کیلومتر بعد از گرگان مسیر رفت 82 پل عابر
190 گلستان گرگان به سمت مشهد 55 کیلومتر مانده به گرگان مسیر برگشت 82 پل عابر
191 گلستان گرگان به سمت مشهد 45 کیلومتر بعد از گرگان مسیر رفت 82 پل عابر
192 گلستان گرگان به سمت مشهد 45 کیلومتر مانده به گرگان مسیر برگشت 82 پل عابر
193 گنبد مینودشت پل شماره 1 مسیر رفت 82 پل عابر
194 گنبد مینودشت پل شماره 1 مسیر برگشت 82 پل عابر
195 گنبد مینودشت پل شماره 2 مسیر رفت 82 پل عابر
196 گنبد مینودشت پل شماره 3 مسیر برگشت 82 پل عابر
197 گنبد مینودشت پل شماره 3 مسیر رفت 82 پل عابر
198 گنبد مینودشت پل شماره 3 مسیر برگشت 82 پل عابر
199 گنبد مینودشت پل شماره 4 مسیر رفت 82 پل عابر
200 گنبد مینودشت پل شماره 4 مسیر برگشت 82 پل عابر
201 مازندران چالوس به نمک آبرود وسط بلوار اولین تابلو خط هشت (دید از تهران) 60 بیلبورد
202 مازندران چالوس به نمک آبرود وسط بلوار مقابل فروشگاه تعطیلات (دید از نمک آبرود) 60 بیلبورد
203 مازندران چالوس به نمک آبرود وسط بلوار مقابل ایران تافته 60 بیلبورد
204 مازندران چالوس به نمک آبرود وسط بلوار مقابل ایران تافته 60 بیلبورد
205 مازندران چالوس به نمک آبرود وسط بلوار مقابل رستوران میرداماد (دید از چالوس) 60 بیلبورد
206 مازندران چالوس به نمک آبرود وسط بلوار مقابل رستوران میرداماد (دید از نمک آبرود) 60 بیلبورد
207 مازندران کمربندی چالوس به نوشهر جنب برج بام چالوس (دید از چالوس) 50 بیلبورد
208 مازندران کمربندی چالوس به نوشهر جنب برج بام چالوس (دید از نوشهر) 50 بیلبورد
209 مازندران محور ساری به قائم شهر بعد از هتل نوید مسیر رفت 60 بیلبورد
210 مازندران محور ساری به قائم شهر بعد از هتل نوید مسیر برگشت 60 بیلبورد
211 نیشابور ورودی نیشابور ورودی به مشهد 90 بیلبورد
212 نیشابور ورودی نیشابور ورودی به مشهد 90 بیلبورد
213 نیشابور عوارضی عوارضی باغچه 300 بیلبورد
214 مشهد طرقبه مشهد دوراهی طرقبه به سمت طرقبه 60 پریزما
215 اصفهان – تهران اتوبان معلم اتوبان معلم کیلومتر 1/00 سمت راست قبل از خورزوق اولین تابلو (خروجی اصفهان) 60 بیلبورد
216 اصفهان – تهران اتوبان معلم اتوبان معلم کیلومتر 2/500 سمت راست بعد از پمپ بنزین (خروجی اصفهان) 60 بیلبورد
217 اصفهان – تهران اتوبان معلم اتوبان معلم کیلومتر 13/00 سمت راست بعد از پمپ بنزین (خروجی اصفهان) 60 بیلبورد
218 اصفهان – تهران اتوبان معلم اتوبان معلم کیلومتر 16/00 سمت راست (خروجی اصفهان) 60 بیلبورد
219 اصفهان – تهران اتوبان معلم اتوبان معلم کیلومتر 2/00 سمت راست بعد از پل عابر پیاده (ووردی اصفهان) 60 بیلبورد
220 اصفهان – تهران اتوبان معلم اتوبان معلم کیلومتر 3/800 سمت راست (ورودی اصفهان) 60 بیلبورد
221 اصفهان – تهران اتوبان معلم اتوبان معلم کیلومتر 6/700 سمت راست (ورودی اصفهان) 60 بیلبورد
222 اصفهان – تهران اتوبان معلم اتوبان معلم کیلومتر 8/400 سمت راست (ووردی اصفهان) 60 بیلبورد
223 اصفهان – تهران اتوبان معلم اتوبان معلم کیلومتر 11/800 سمت راست (ووردی اصفهان) 60 بیلبورد
224 اصفهان – تهران اتوبان معلم اتوبان معلم کیلومتر 14/00 سمت راست دوراهی شاهین شهر (ووردی اصفهان) 60 بیلبورد
225 اصفهان – تهران اتوبان معلم اتوبان معلم کیلومتر 20/800 سمت راست (وردی اصفهان) 60 بیلبورد
226 اصفهان – تهران اتوبان معلم اتوبان معلم کیلومتر 24/600 سمت راست (ووردی اصفهان) 60 بیلبورد
227 اصفهان – تهران اتوبان معلم اتوبان معلم کیلومتر 26/00 سمت راست جنب پل خورزوق (ووردی اصفهان) 60 بیلبورد
228 اصفهان – تهران اتوبان معلم اتوبان معلم کیلومتر 30/900 سمتراست (وروردی اصفهان بعد از پمپ بنزین اول کاوه) 60 بیلبورد
229 شمال – مشهد خراسان رضوی ورودی استان خراسان رضوی (بین فاروج و قوچان) 60 تابلو
230 شمال – مشهد دانشگاه آزاد جنب دانشگاه آزاد قوچان (پلیس راه) 60 تابلو
231 شمال – مشهد پلیس راه روبروی پلیس راه چناران 60 تابلو
232 گلبهار – مشهد خدمات کشاورزی ورودی شهر جدید گلبهار 60 تابلو
233 گلبهار – مشهد خدمات کشاورزی جنب خدمات کشاورزی جهاد 60 تابلو
234 گلبهار – مشهد دولت آباد دولت آباد (پیست اسکی) 60 تابلو
235 گلبهار – مشهد شهرک صنعتی قبل از پمپ بنزین روبروی شهرک صنعتی 60 تابلو
236 گلبهار – مشهد پمپ بنزین جنب پمپ بنزین 60 تابلو
237 گلبهار – مشهد پمپ بنزین بعد از پمپ بنزین مقابل شهرک ص فردوس 60 تابلو
238 گلبهار – مشهد روستای کورده قبل از روسستای کورده 60 تابلو
239 گلبهار – مشهد شهرک فناوری ها قبل از شهرک فناوریهای برتر 60 تابلو
240 گلبهار – مشهد کرمان گاز قبل از کرمان گاز 60 تابلو
241 گلبهار – مشهد آپادان کیلومتر 20 جنب آپادان پلاست 60 تابلو
242 گلبهار – مشهد صدف پلاست جنب صدف پلاست 60 تابلو
243 گلبهار – مشهد خیریه رضوی روبروی خیریه رضوی 60 تابلو
244 گلبهار – مشهد کارخانه زشک روبروی کارخانه زشک 60 تابلو
245 گلبهار – مشهد باغسرا جنب باغسرای فروردین روبروی زشک 60 تابلو
246 گلبهار – مشهد نیروگاه جنب نیروگاه توس 60 تابلو
247 گلبهار – مشهد شهرک صنعتی توس ورودی شهرک صنعتی توس مسجد رسول 60 تابلو
248 مشهد سه راه فردوسی ورودی مشهد مقدس سه راه فردوسی 112 تابلو
249 مشهد کارخانه آدنیس جنب کارخانه آدنیس 60 تابلو
250 مشهد کارخانه آدنیس روبروی کارخانه آدنیس 50 تابلو
251 مشهد شهرک صنعتی ورودی شهرک صنعتی روبروی چاهشک 60 تابلو
252 مشهد – قوچان شهرک صنعتی ورودی شهرک صنعتی توس 60 تابلو
253 مشهد – قوچان کارخانه صبا روبروی کارخانه به صبا 60 تابلو
254 مشهد – قوچان ناظریه ابتدای ناظریه 60 تابلو
255 مشهد – قوچان کارخانه زشک قبل از کارخانه زشک 60 تابلو
256 مشهد – قوچان موسسه خیریه جنب موسسه خیریه رضویه 60 تابلو
257 مشهد – قوچان پمپ بنزین روبروی پمپ بنزین (ایستگاه پلیس) 60 تابلو
258 مشهد – قوچان شهرک صنعتی ورودی شهرک صنعتی فردوسی 60 تابلو
259 مشهد – قوچان دولت آباد دولت آباد (پیست اسکی) 60 تابلو
260 مشهد – قوچان سناباد خودرو جنب سناباد خودرو 60 تابلو
261 مشهد – قوچان گلبهار قبل از ورودی شهر جدید گلبهار 60 تابلو
262 مشهد – قوچان گلبهار ووردی شهر جدید گلبهار 60 تابلو
263 مشهد – قوچان چناران پلیس راه چناران 60 تابلو
264 مشهد – قوچان دانشگاه قوچان جنب دانشگاه 60 تابلو
265 سبزوار مشهد هاشم آباد جنب روستای هاشم آباد 75 تابلو
266 تهران – مشهد نیشابور قبل از ورودی نیشابور 60 تابلو
267 تهران – مشهد نیشابور ووردی نیشابور 60 تابلو
268 نیشابور نیشابور کمربندی نیشابور 60 تابلو
269 نیشابور باغرود دور میدان باغرود 98 تابلو
270 نیشابور باغرود دور میدان باغرود 98 تابلو
271 نیشابور باغرود دور میدان باغرود 98 تابلو
272 نیشابور – مشهد قدمگاه ووردی قدمگاه 60 تابلو
273 نیشابور – مشهد شهر خرو قبل از شهر خرو 60 تابلو
274 نیشابور – مشهد پارک وحش روبروی مسجد و پارک وحش 75 تابلو
275 اتوبان باغچه – مشهد اتوبان باغچه ورودی اتوبان باغچه قبل از پل باغچه 60 تابلو
276 اتوبان باغچه – مشهد اتوبان باغچه ورودی اتوبان باغچه بعد از پل باغچه 60 تابلو
277 اتوبان باغچه – مشهد اتوبان باغچه ووردی اتوبان باغچه 60 تابلو
278 مشهد – تهران اتوبان باغچه اتوبان باغچه 60 تابلو
279 مشهد – تهران اتوبان باغچه اتوبان باغچه رمپ پایانه بار 70 تابلو
280 مشهد – تهران اتوبان باغچه خروجی اتوبان باغچه 60 تابلو
281 مشهد – تهران اتوبان باغچه خروجی اتوبان باغچه سه راهی نیشابور تربت 60 تابلو
282 مشهد – نیشابور پارک وحش جنب مشجد و پارک وحش 72 تابلو
283 مشهد – نیشابور جایگاه گاز جنب جایگاه گاز 60 تابلو
284 مشهد – نیشابور شهرک صنعتی خیام ورودی شهرک صنعتی خیام 60 تابلو
285 مشهد – نیشابور نیشابور خروجی نیشابور 60 تابلو
286 مشهد – فریمان بهشت رضا ورودی جاده بهشت رضا 60 تابلو
287 مشهد – فریمان خواجه اباصلت روبروی خواجه اباصلت 60 تابلو
288 مشهد – فریمان اباصلت جنب اباصلت بتن 60 تابلو
289 مشهد – فریمان پمپ بنزین قبل از پمپ بنزین 60 تابلو
290 مشهد – فریمان پمپ بنزین روبروی پمپ بنزین 60 تابلو
291 مشهد – فریمان بهشت رضا روبروی بهشت رضا 60 تابلو
292 مشهد – فریمان بهشت رضا جنب بهشت رضا 60 تابلو
293 مشهد – فریمان سنگبری جنب سنگبری بعد از بهشت رضا 60 تابلو
294 تربت حیدریه دانشگاه آزاد ووردی تربت حیدریه دانشگاه آزاد 60 تابلو
295 تربت حیدریه دانشگاه خروجی تربت حیدریه روبروی دانشگاه 60 تابلو
296 مشهد – کلات شهرک صنعتی قبل از شهرک صنعتی کلات 60 تابلو
297 مشهد – سرخس سرخس ورودی سرخس 60 تابلو
298 پایانه بار پایانه بار مشهد مقدس پایانه بار مشهد مقدس 40 تابلو
299 پایانه بار پایانه بار مشهد مقدس پایانه بار مشهد مقدس 40 تابلو
300 پایانه بار پایانه بار مرزی پایانه باز مرزی باجگیران 40 تابلو
301 اصفهان – شهر کرد پل زندان مسیر شرقی به غربی کیلومتر 1 پل زندان 40 تابلو
302 اصفهان – شهر کرد پل زندان مسیر شرقی به غربی کیلومتر 11 پل زندان 40 تابلو
303 اصفهان – شهر کرد پل زندان مسیر شرقی به غربی کیلومتر 14 پل زندان 40 تابلو
304 اصفهان – شهر کرد پل زندان مسیر شرقی به غربی کیلومتر 16 پل زندان 40 تابلو
305 اصفهان – شهر کرد پلیس راه مسیر غربی به شرقی کیلومتر 4 پلیس راه اصفهان شهر کرد 40 تابلو
306 اصفهان – شهر کرد پلیس راه مسیر غربی به شرقی کیلومتر 6 پلیس راه اصفهان شهرکرد 40 تابلو
307 اصفهان – شهر کرد پلیس راه مسیر غربی به شرقی کیلومتر 9 پلیس راه اصفهان شهرکرد 40 تابلو
308 اصفهان – شهر کرد پلیس راه مسیر غربی به شرقی کیلومتر 18 پلیس راه اصفهان شهرکرد 40 تابلو
309 تبریز جلفا – تبریز جاده اصلی تابلوی شماره 1 25 پیشانی
310 تبریز جلفا – تبریز جاده اصلی تابلوی شماره 2 33 پیشانی
311 تبریز جلفا – تبریز جاده اصلی تابلوی شماره 3 25 پیشانی
312 تبریز تبریز – جلفا جاده اصلی تابلوی شماره 1 25 پیشانی
313 تبریز تبریز – جلفا جاده اصلی تابلوی شماره 2 33 پیشانی
314 تبریز تبریز – جلفا جاده اصلی تابلوی شماره 3 25 پیشانی
315 شهرکرد – اصفهان جاده ورودی جاده ورودی شهرکرد اصفهان 2 عدد- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 60 بیلبورد
316 شهرکرد – اصفهان جاده ورودی جاده ورودی شهرکرد اصفهان- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 32 بیلبورد
317 همدان – تهران جورقان کیلومتر 5 همدان تهران جورقان ورودی (لاین مثبت) 48 بیلبورد
318 همدان – تهران جورقان کیلومتر 5 همدان تهران جورقان ورودی (لاین منفی) 48 بیلبورد
319 همدان – تهران جورقان کیلومتر 5 همدان تهران جورقان خروجی (لاین مقبت) 48 بیلبورد
320 همدان – تهران جورقان کیلومتر 5 همدان تهران جورقان خروجی (لاین منفی) 48 بیلبورد
321 همدان کربلا آزادراه کربلا کیلومتر 6 همدان کرمانشاه (پادگان قهرمان) 42 بیلبورد
322 همدان کربلا آزادراه کربلا کیلومتر 6 همدان کرمانشاه (پادگان قهرمان) 42 بیلبورد
323 همدان ورودی همدان تهران ورودی (مقابل فرودگاه) 36 بیلبورد
324 همدان خروجی همدان تهران خروجی (مقابل فرودگاه) 36 بیلبورد
325 تهران – همدان ورودی ورودی پل بهرام آباد 63 پل
326 تهران – همدان خروجی خروجی پل بهرام آباد 63 پل
327 همدان قزوین پل پیام نور رزن (ورودی مثبت) 30 پل
328 همدان قزوین پل پیام نور رزن (خروجی مثبت) 30 پل
329 همدان کربلا آزاد راه کربلا همدان – کرمانشاه ورودی (پل آبروند) 36 پل
330 همدان کربلا آزاد راه کربلا همدان – کرمانشاه خروجی (پل آبروند) 36 پل
331 همدان کربلا آزاد راه کربلا پل جنت آباد (ورودی مثبت) 36 پل
332 همدان کربلا آزاد راه کربلا پل جنت آباد (خروجی مثبت) 36 پل
333 همدان ملایر کیلومتر 15 همدان ملایر (پل گنجینه) همدان به لرستان 36 پل
334 همدان ملایر کیلومتر 15 همدان ملایر (پل گنجینه) لرستان به همدان 34 پل
335 همدان ساوه – تهران آزاد راه کربلا پس از عوارضی 105 بیلبورد
336 همدان ساوه – همدان آزاد راه کربلا پیش از عوارضی 105 بیلبورد
337 همدان همدان – ساوه آزاد راه کربلا پس از عوارضی 105 بیلبورد
338 همدان همدان – ساوه آزاد راه کربلا پیش از عوارضی 105 بیلبورد
339 تهران – قم مجتمع مهتاب تهران – قم بعد از مجتمع مهتاب کیلومتر 24 مسیر رفت 90 بیلبورد
340 تهران – قم کیلومتر 30 تهران قم کیلومتر 30 مسیر رفت 110 بیلبورد
341 قم – تهران کیلومتر 36 قم تهران کیلومتر 36 مسیر رفت 110 بیلبورد
342 تهران کرج – قزوین آزاد راه کرج قزوین عوارضی سابق ووردی به کرج (هر سطح) 60 پل عابر
343 تهران کرج – قزوین آزادراه کرج قزوین عوارضی سابق ورودی به سمت قزوین (هرسطح) 60 پل عابر
344 خراسان رضوی نیشابور ورودی به مشهد 90 بیلبورد
345 خراسان رضوی نیشابور ورودی از مشهد 90 بیلبورد
346 قم قم -کاشان جاده قدیم قم کاشان قبل از پلیس راه 36 پل عابر
347 قم قم – اراک جاده قم اراک مقابل کارچان 36 پل عابر
348 قم قم – اراک جاده قم اراک مقابل ملک آباد 36 پل عابر
349 قم قم – اراک بعد از فرودگاه قم 36 پل عابر
350 یزد یزد – تهران ورودی یزد از سمت تهران (جاده ترانزیت) 430 بیلبورد
351 یزد یزد – تهران ورودی و خروجی یزد از سمت تهران 108 پل عابر
352 رشت جاده رشت ابتدای جاده رشت محمود آباد نمونه رفت 50 پل عابر
353 رشت جاده رشت ابتدای جاده رشت محمود آباد نمونه برگشت 50 پل عابر
354 رشت جاده رشت ابتدای جاده رشت کیلومتر 11 نظام آباد رفت 52 پل عابر
355 رشت جاده رشت ابتدای جاده رشت کیلومتر 11 نظام آباد برگشت 52 پل عابر
356 قزوین رفت جاده قدیم سه راه شهر صنعتی رفت 69 بیلبورد
357 قزوین برگشت جاده قدیم سه راه شهر صنعتی برگشت 69 بیلبورد
358 قزوین رفت جاده قدیم مقابل شهر محمدیه رفت 63 بیلبورد
359 قزوین برگشت جاده قدیم مقابل شهر محمدیه برگشت 63 بیلبورد
360 قزوین رفت جاده قدیم مقابل هفت سنگان رفت 63 بیلبورد
361 قزوین برگشت جاده قدیم مقابل هفت سنگان برگشت 63 بیلبورد
362 تبریز جاده باسمنج آسمان به طرف پرواز 25 پیشانی
363 تبریز جاده باسمنج پرواز به طرف آسمان 25 پیشانی
364 تبریز جاده سنتو دور میدان راه آهن1 6 مگالایت
365 تبریز جاده سنتو دور میدان راه آهن2 6 مگالایت
366 تبریز جاده ایدم ورودی جاده ایدم برگشت به تبریز 28 پیشانی
367 تبریز جاده سنتو نرسیده به راه آهن مسیر رفت 24 پیشانی
368 تبریز جاده سنتو نرسیده به راه آهن مسیر برگشت 24 پیشانی
369 تبریز جاده سنتو سر قراملک 20 بیلبورد
370 تبریز جاده سنتو میدان کارگر 20 بیلبورد
371 تبریز اتوبان کسائی روبروی شرکت آیدین 50 بیلبورد
372 تبریز میدان بسیج ورودی به تبریز از سمت میدان بسیج نرسیده به هتل مرمر 60 بیلبورد
373 تبریز هتل مرمر مسیر خروجی از تبریز بعد از هتل مرمر 60 بیلبورد
374 تبریز جاده ترانزیتی تبریز – ترکیه یک کیلومتر مانده به صوفیان 75 بیلبورد دو وجهی
375 تبریز جاده ترانزیتی ترکیه – تبریز یک کیلومتر مانده به صوفیان 75 بیلبورد دو وجهی
376 تبریز ارومیه ورودی از طرف ارومیه اول خسروشاه 72 بیلبورد
377 تبریز ورودی تبریز از طرف ارومیه پانصدمتر به پلیس راه 72 بیلبورد
378 رشت رشت به تهران جنب دانشگاه گیلان دید از تهران 32 بیلبورد
379 رشت رشت به تهران جنب دانشگاه گیلان دید از رشت 32 بیلبورد
380 رشت رشت به انزلی بعد از سه راه حسن رود 120 بیلبورد
381 رشت رشت به انزلی بعد از سه راه حسن رود بزرگترین بیلبورد 200 بیلبورد
382 رشت فومن انتهای بلوار شهید افتخاری ابتدای جاده ماسوله 50 بیلبورد
383 رشت رشت جاده رشت به رودسر شلمان ورودی شلمان از لنگرود وجه 1 25 بیلبورد
384 رشت رشت جاده رشت به رودسر شلمان ورودی شلمان از لنگرود وجه 2 25 بیلبورد
385 رشت رشت جلوی کارخلنه سیمکو وجه تهران به رشت 90 پل عابر
386 رشت رشت جلوی کارخانه سیمکو وجه رشت به تهران 90 پل عابر
387 شیراز محور شیراز – سپیدان خروجی شیراز 200 متر بعد از گویم- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 108 تابلو
388 شیراز محور سپیدان – شیراز اولین تابلو ورودی به شیراز- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 108 تابلو
389 شیراز محور فسا – شیراز اولین تابلو ورودی به شیراز- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 108 تابلو
390 قم قم – سلفچگان کیلومتر 1 لاین غربی 90 بیلبورد
391 قم قم – سلفچگان کیلومتر 2 لاین غربی 90 بیلبورد
392 قم قم – سلفچگان کیلومتر 4 لاین غربی 90 بیلبورد
393 قم قم – سلفچگان کیلومتر 7 لاین غربی 90 بیلبورد
394 قم قم – سلفچگان کیلومتر 8 لاین غربی 90 بیلبورد
395 قم قم – سلفچگان کیلومتر 10 لاین غربی 90 بیلبورد
396 قم قم – سلفچگان کیلومتر 13 لاین غربی 90 بیلبورد
397 قم قم – سلفچگان کیلومتر 18 لاین غربی 90 بیلبورد
398 قم قم – سلفچگان کیلومتر 21 لاین شرقی 90 بیلبورد
399 قم قم – سلفچگان کیلومتر 22 لاین شرقی 90 بیلبورد
400 قم قم – سلفچگان کیلومتر 24 لاین شرقی 90 بیلبورد
401 قم قم – سلفچگان کیلومتر 32 لاین شرقی 90 بیلبورد
402 قم قم – سلفچگان کیلومتر 70 لاین شرقی 90 بیلبورد
403 قم قم – سلفچگان کیلومتر 38 لاین شرقی 90 بیلبورد
404 قم قم – سلفچگان کیلومتر 32 لاین شرقی 90 بیلبورد
405 قم قم – سلفچگان کیلومتر 19 لاین شرقی 90 بیلبورد
406 قم قم – سلفچگان کیلومتر 17 لاین شرقی 90 بیلبورد
407 قم قم – سلفچگان کیلومتر 11 لاین شرقی 90 بیلبورد
408 قم قم – سلفچگان کیلومتر 6 لاین شرقی 90 بیلبورد
409 قم قم – سلفچگان کیلومتر 5 لاین شرقی 90 بیلبورد
410 قم قم – سلفچگان کیلومتر 4 لاین شرقی 90 بیلبورد
411 قم قم – سلفچگان کیلومتر 3 لاین شرقی 90 بیلبورد
412 قم قم – سلفچگان کیلومتر 2 لاین شرقی 90 بیلبورد
413 قم قم – سلفچگان کیلومتر 1 لاین شرقی 90 بیلبورد
414 قم قم – کاشان کیلومتر 1لاین غربی به سمت قم 108 بیلبورد
415 قم قم – کاشان کیلومتر 4 لاین غربی به سمت قم 108 بیلبورد
416 قم قم- کاشان کیلومتر 12 لاین غربی به سمت قم 108 بیلبورد
417 قم قم- کاشان کیلومتر 14 لاین غربی به سمت قم 108 بیلبورد
418 قم قم- کاشان کیلومتر 16 لاین غربی به سمت قم 108 بیلبورد
419 قم قم- کاشان کیومتر 18 لاین غربی به سمت قم 108 بیلبورد
420 قم قم- کاشان کیلومتر 20 لاین غربی به سمت قم 108 بیلبورد
421 قم قم- کاشان کیلومتر 22 لاین غربی به سمت قم 80 پل هوایی
422 قم قم- کاشان کیلومتر 25 لاین غربی به سمت قم 108 بیلبورد
423 قم قم- کاشان کیلومتر 26 لاین غربی به سمت قم 108 بیلبورد
424 قم قم- کاشان کیلومتر 28 لاین غربی به سمت قم 108 بیلبورد
425 قم قم- کاشان کیلومتر 29 لاین غربی به سمت قم 108 بیلبورد
426 قم مسجد الشهدا – قم کیلومتر 62 لاین شرقی به سمت تهران 108 بیلبورد
427 قم مسجد الشهدا – قم کیلومتر 60 لاین شرقی به سمت تهران 108 بیلبورد
428 قم مسجد الشهدا – قم کیلومتر 58 لاین شرقی به سمت تهران 108 بیلبورد
429 قم مسجد الشهدا – قم کیلومتر 56 لاین شرقی به سمت تهران 108 بیلبورد
430 قم مسجد الشهدا – قم کیلومتر 54 لاین شرقی به سمت تهران 108 بیلبورد
431 قم مسجد الشهدا – قم کیلومتر 52 لاین شرقی به سمت تهران 108 بیلبورد
432 قم مسجد الشهدا – قم کیلومتر 50 لاین شرقی به سمت تهران 108 بیلبورد
433 قم مسجد الشهدا – قم کیلومتر 48 لاین شرقی به سمت تهران 108 بیلبورد
434 قم مسجد الشهدا – قم کیلومتر 45 لاین شرقی به سمت تهران 108 بیلبورد
435 قم مسجد الشهدا – قم کیلومتر 42 لاین شرقی به سمت تهران 108 بیلبورد
436 قم مسجد الشهدا – قم کیلومتر 40 لاین شرقی به سمت تهران 108 بیلبورد
437 اصفهان اصفهان – شیراز کیلومتر 40 90 بیلبورد
438 اصفهان اصفهان – شیراز کیلومتر 62 90 بیلبورد
439 اصفهان اصفهان – شیراز کیلومتر 91 90 بیلبورد
440 اصفهان اصفهان – شیراز کیلومتر 110 90 بیلبورد
441 اصفهان اصفهان – شیراز کیلومتر 130 90 بیلبورد
442 اصفهان اصفهان – شیراز کیلومتر 135 90 بیلبورد
443 قم کمربندی قم کیلومتر 6 90 بیلبورد
444 قم کمربندی قم کیلومتر 7 90 بیلبورد
445 قم کمربندی قم کیلومتر 8 90 بیلبورد
446 قم کمربندی قم کیلومتر 16 90 بیلبورد
447 قم کمربندی قم کیلومتر 15 90 بیلبورد
448 قم کمربندی قم کیلومتر 14 90 بیلبورد
449 قم کمربندی قم کیلومتر 12 90 بیلبورد
450 قم کمربندی قم پمپ بنزین مارال ستاره 45 بیلبورد
451 قم کاشان – تهران آزاد راه کاشان تهران بام عوارضی قم دید از تهران به قم 48 بیلبورد
452 قم کاشان – تهران آزادراه کاشان تهران بام عوارضی قم دید از تهران به قم 48 بیلبورد
453 قم کاشان – تهران آزادراه کاشان تهران بام عوارضی قم دید از تهران به قم 48 بیلبورد
454 قم کاشان – تهران آزادراه کاشان تهران بام عوارضی قم دید از تهران به قم 48 بیلبورد
455 قم کاشان – تهران آزادراه کاشان تهران بام عوارضی قم دید از کاشان به قم 48 بیلبورد
456 قم کاشان – تهران آزادراه کاشان تهران بام عوارضی قم دید از کاشان به قم 48 بیلبورد
457 قم کاشان – تهران آزادراه کاشان تهران بام عوارضی قم دید از کاشان به قم 48 بیلبورد
458 قم کاشان – تهران آزادراه کاشان تهران بام عوارضی قم دید از کاشان به قم 48 بیلبورد
459 کاشان کاشان – تهران آزاد راه کاشان تهران بام عوارضی کاشان دید از قم به کاشان 48 بیلبورد
460 کاشان کاشان – تهران آزادراه کاشان تهران بام عوارضی کاشان دید از قم به کاشان 48 بیلبورد
461 کاشان کاشان – تهران آزاد راه کاشان تهران بام عوارضی کاشان دید از قم به کاشان 48 بیلبورد
462 کاشان کاشان – تهران آزادراه کاشان تهران بام عوارضی کاشان دید از اصفهان به کاشان 48 بیلبورد
463 کاشان کاشان – تهران آزادراه کاشان تهران بام عوارضی کاشان دید از اصفهان به کاشان 48 بیلبورد
464 کاشان کاشان – تهران آزادراه کاشان تهران بام عوارضی کاشان دید از اصفهان به کاشان 48 بیلبورد
465 کاشان کاشان – راوند کیلومتر 10 تا کاشان روبروی پلیس راه 60 بیلبورد
466 کاشان کاشان – راوند کیلومتر 10 تا کاشان روبروی پلیس راه 60 بیلبورد
467 کاشان کاشان – اصفهان عوارضی قمصر کیلومتر 5 تا کاشان 60 بیلبورد
468 کاشان کاشان – اصفهان عوارضی قمصر کیلومتر 5 تا کاشان 60 بیلبورد
469 کاشان قم – کاشان آزادراه قم به کاشان شورآب کلومتر 35 تا کاشان کیلومتر 10 تا مشکات 60 بیلبورد
470 کاشان قم – کاشان آزادراه قم به کاشان شورآب کلومتر 35 تا کاشان کیلومتر 10 تا مشکات 60 بیلبورد
471 کاشان خرمدشت آزادراه خرمدشت کیلومتر 20 تا کاشان 60 بیلبورد
472 کاشان خرمدشت آزادراه خرمدشت کیلومتر 20 تا کاشان 60 بیلبورد
473 اصفهان آران و بیدگل شهرک صنعتی هلال 15 بیلبورد
474 کاشان آران و بیدگل محور جدید آران و بیدگل به کاشان 1 32 بیلبورد
475 کاشان آران و بیدگل محور جدید آران و بیدگل به کاشان 2 32 بیلبورد
476 کاشان آران و بیدگل محور جدید آران و بیدگل به کاشان 3 32 بیلبورد
477 کاشان آران و بیدگل محور جدید آران و بیدگل به کاشان 4 32 بیلبورد
478 کاشان آران و بیدگل محور جدید آران و بیدگل به کاشان 5 32 بیلبورد
479 کاشان آران و بیدگل محور جدید آران و بیدگل به کاشان 6 32 بیلبورد
480 کاشان آران و بیدگل محور جدید آران و بیدگل به کاشان 7 32 بیلبورد
481 کاشان آران و بیدگل محور جدید آران و بیدگل به کاشان 8 32 بیلبورد
482 کاشان آران و بیدگل محور جدید آران و بیدگل به کاشان 9 32 بیلبورد
483 کاشان آران و بیدگل محور جدید آران و بیدگل به کاشان 10 32 بیلبورد
484 کاشان آران و بیدگل محور جدید آران و بیدگل به کاشان 11 32 بیلبورد
485 کاشان آران و بیدگل محور جدید آران و بیدگل به کاشان 12 32 بیلبورد
486 کاشان آران و بیدگل محور جدید آران و بیدگل به کاشان 13 32 بیلبورد
487 کاشان آران و بیدگل محور جدید آران و بیدگل به کاشان 14 32 بیلبورد
488 کاشان کاشان – نطنز به سمت شهرک امیر کبیر و فرودگاه کاشان 32 بیلبورد
489 کاشان کاشان – نطنز به سمت شهرک امیر کبیر و فرودگاه کاشان 32 بیلبورد
490 کاشان کاشان – نطنز به سمت شهرک امیر کبیر و فرودگاه کاشان 60 بیلبورد
491 کاشان کاشان – نطنز به سمت شهرک امیر کبیر و فرودگاه کاشان 32 بیلبورد
492 کاشان کاشان – مشهد اردهال به سمت مشهد اردهال 32 بیلبورد
493 کاشان کاشان – مشهد اردهال به سمت مشهد اردهال 32 بیلبورد
494 کاشان کاشان – مشهد اردهال به سمت مشهد اردهال 32 بیلبورد
495 کاشان کاشان – نطنز آران و بیدگل جنب امام زاده محمد هلال 15 تلویزین شهری
496 کاشان کاشان – نطنز به سمت شهرک امیر کبیر و فرودگاه کاشان 40 بیلبورد
497 کاشان کاشان – اصفهان کیلومتر 5 تا کاشان 60 بیلبورد
498 کاشان کاشان – اصفهان کیلومتر 5 تا کاشان 60 بیلبورد
499 قم قم حاشیه اتوبان 200 متر بعد از عوارضی قم 60 بیلبورد
500 کاشان کاشان حاشیه اتوبان 200 متر بعد از عوارضی کاشان 70 بیلبورد
501 قزوین کرج – قزوین پل رو گذر طالقان اتوبان کرج قزوین 60 پل
502 قزوین قزوین – زنجان پل رو گذر عوارضی شماره دو اتوبان قزوین زنجان 60 پل
503 قزوین قزوین – رشت پل عابر جاده قزوین رشت (حسین آباد) 60 پل
504 قزوین قزوین – رشت پل عابر جاده قزوین رشت (آقابابا) 60 پل
505 قزوین کرج – قزوین پل عابر پیاده اتوبان کرج – قزوین (آبیک) 96 پل
506 قزوین قزوین – کرج پل عابر پیاده اتوبان قزوین کرج (مقابل شهرک صنعتی کاسپین) 60 پل
507 قزوین قزوین – شمال پل عابر پیاده قزوین شمال روبروی مجتمع آفتاب درخشان 84 پل
508 قزوین کرج – قزوین اتوبان کرج قزوین 96 بیلبورد
509 قزوین قزوین بلوار صنعت سه راهی شهر صنعتی البرز 64 پل عابر
510 قزووین قزوین – آبیک پل عابر پیاده جاده قزوین آبیک (هفت سنگان) 60 پل عابر
511 قزوین بوئین زهرا جاده بوئین زهرا – قزوین 60 بیلبورد
512 قزوین قزوین – تاکستان جاده قزوین تاکستان همدان 54 پل عابر
513 قزوین قزوین – کرج اتوبان قزوین – کرج 96 بیلبورد
514 شیراز تفت مسیر رفت به سمت تفت 60 بیلبورد
515 شیراز تفت مسیر رفت به سمت تفت نرسیده به بیمارستان قلب امید یاسین 60 بیلبورد
516 شیراز تفت مسیر رفت به سمت مجتمع کوثر 60 بیلبورد
517 شیراز تفت مسیر رفت به سمت مجتمع کوثر 60 بیلبورد
518 شیراز تفت مسیر رفت به نزدیک مجتمع کوثر 60 بیلبورد
519 شیراز تفت مسیر رفت به سمت تفت نرسیده به پلیس راه 60 بیلبورد
520 شیراز تفت مسیر رفت به سمت تفت نرسیده به پلیس راه 60 بیلبورد
521 شیراز تفت مسیر رفت به سمت تفت جنب پلیس راه 60 بیلبورد
522 شیراز تفت مسیر رفت به سمت تفت شهرک صنعتی سفید کوه 60 بیلبورد
523 شیراز تفت مسیر رفت به سمت تقت بعد از شهرک صنعتی سفید کوه 60 بیلبورد
524 شیراز تفت مسیر رفت به سمت تفت نرسیده به دانشگاه پیام نور مرکز تفت 60 بیلبورد
525 شیراز تفت مسیر رفت به سمت تفت بعد از پل عابر 60 بیلبورد
526 شیراز تفت مسیر برگشت از سمت تفت بعد از پل عابر 60 بیلبورد
527 شیراز تفت مسیر برگشت از سمت تفت نرسیده به شهرک صنعتی تفت 60 بیلبورد
528 شیراز تفت مسیر برگشت از سمت تفت بعد از شهرک صنعتی تفت 60 بیلبورد
529 شیراز تفت مسیر برگشت از سمت تفت 60 بیلبورد
530 شیراز تفت مسیر برگشت از سمت تفت 60 بیلبورد
531 شیراز تفت مسیر برگشت از سمت تفت 60 بیلبورد
532 شیراز تفت مسیر برگشت از سمت تفت 60 بیلبورد
533 شیراز تفت مسیر برگشت از سمت تفت نرسیده به پل عابر 60 بیلبورد
534 یزد میبد مسیر رفت از سمت یزد به سمت میبد 98 بیلبورد
535 یزد میبد مسیر رفت از سمت یزد به سمت میبد 98 بیلبورد
536 یزد میبد مسیر رفت از سمت یزد به سمت میبد 98 بیلبورد
537 یزد میبد مسیر رفت از سمت یزد به سمت میبد نرسیده به جاده چوپانان 98 بیلبورد
538 یزد میبد مسیر برگشت از سمت میبد به سمت یزد 98 بیلبورد
539 یزد میبد مسیر برگشت از سمت میبد به سمت یزد 98 بیلبورد
540 یزد میبد مسیر برگشت از سمت میبد به سمت یزد 98 بیلبورد
541 یزد میبد مسیر برگشت از سمت میبد به سمت یزد 98 بیلبورد
542 یزد میبد مسیر برگشت از سمت میبد به سمت یزد 98 بیلبورد
543 یزد میبد مسیر رفت از سمت یزد به سمت میبد تابلو های کنار گذر 78 بیلبورد
544 یزد میبد مسیر رفت از سمت یزد به سمت میبد نرسیده به پلیس راه 78 بیلبورد
545 یزد میبد مسیر رفت از سمت یزد به سمت میبد بعد از پلیس راه 78 بیلبورد
546 یزد میبد مسیر برگشت از سمت میبد به سمت یزد شهرک صنعتی استان یزد 78 بیلبورد
547 یزد میبد مسیر برگشت از سمت میبد به سمت یزد بعد از شهرک صنعتی استان یزد 78 بیلبورد
548 یزد میبد مسیر برگشت از سمت میبد به سمت یزد پایانه بار استان یزد 78 بیلبورد
549 یزد مهریز مسیر رفت از سمت مهریز به سمت یزد بعد از پل عابر 100 بیلبورد
550 یزد مهریز مسیر رفت از سمت مهریز به سمت یزد 100 بیلبورد
551 یزد مهریز مسیر رفت از سمت مهریز به سمت یزد 100 بیلبورد
552 یزد مهریز مسیر برگشت از سمت یزد به سمت مهریز 100 بیلبورد
553 یزد مهریز مسیر برگشت از سمت یزد به سمت مهریز 100 بیلبورد
554 یزد مهریز مسیر برگشت از سمت یزد به سمت مهریز 100 بیلبورد
555 یزد مهریز مسیر برگشت از سمت یزد به سمت مهریز 100 بیلبورد
556 یزد مهریز مسیر برگشت از سمت یزد قبل از پلیس راه به سمت مهریز 100 بیلبورد
557 یزد مهریز مسیر برگشت از سمت یزد بعد از پلیس راه شهرک صنعتی مهریز 100 بیلبورد
558 اصفهان پیشانی عوارضی اصفهان به سمت تهران قم و کاشان مشهد مقدس و شمال کشور (4 عدد تابلو) 196 بیلبورد
559 اصفهان پیشانی عوارضی اصفهان به سمت تهران قم، کاشان، مشهد و شمال کشور تابلو 1 48 بیلبورد
560 اصفهان پیشانی عوارضی اصفهان به سمت تهران قم، کاشان، مشهد و شمال کشور تابلو 2 48 بیلبورد
561 اصفهان پیشانی عوارضی اصفهان به سمت تهران قم، کاشان، مشهد و شمال کشور تابلو 3 48 بیلبورد
562 اصفهان پیشانی عوارضی اصفهان به سمت تهران قم، کاشان، مشهد و شمال کشور تابلو 4 48 بیلبورد
563 اصفهان پیشانی عوارضی اصفهان به سمت اصفهان بندر عباس (شیراز یزد و اهواز و بوشهر و شهرکرد) 196 بیلبورد
564 اصفهان پیشانی عوارضی اصفهان به سمت اصفهان (شیراز، اهواز، چهارمحال بخیتاری و بنادر جنوب) تابلو 1 48 بیلبورد
565 اصفهان پیشانی عوارضی اصفهان به سمت اصفهان (شیراز، اهواز، چهار محال بخیتاری بنادر جنوب) تابلو 2 48 بیلبورد
566 اصفهان پیشانی عوارضی اصفهان به سمت اصفهان (شیراز، اهواز، چهار محال بخیتاری بنادر جنوب) تابلو 3 48 بیلبورد
567 اصفهان پیشانی عوارضی اصفهان به سمت اصفهان (شیراز، اهواز، چهار محال بخیتاری بنادر جنوب) تابلو 4 48 بیلبورد
568 اصفهان ستون عوارضی اصفهان به سمت تهران (قم، کاشان، مشهد مقدس و شمال کشور) (4 عدد تابلو) 15 بیلبورد
569 اصفهان ستون عوارضی اصفهان به سمت اصفهان بندر عباس (4 عدد تابلو) 15 بیلبورد
570 کاشان پیشانی عوارضی کاشان به سمت تهران (قم، کاشان، مشهد مقدس و شمال کشور) (4 عدد تابلو) 196 بیلبورد
571 کاشان پیشانی عوارضی کاشان به سمت تهران (قم، کاشان، مشهد مقدس و شمال کشور) تابلو 1 48 بیلبورد
572 کاشان پیشانی عوارضی کاشان به سمت تهران (قم، کاشان، مشهد مقدس و شمال کشور) تابلو 2 48 بیلبورد
573 کاشان پیشانی عوارضی کاشان به سمت تهران (قم، کاشان، مشهد مقدس و شمال کشور) تابلو 3 48 بیلبورد
574 کاشان پیشانی عوارضی کاشان به سمت تهران (قم، کاشان، مشهد مقدس و شمال کشور) تابلو 4 48 بیلبورد
575 کاشان پیشانی عوارضی کاشان به سمت اصفهان، بندر عباس 196 بیلبورد
576 کاشان پیشانی عوارضی کاشان به سمت اصفهان (شیراز، اهواز، چهارمحال بخیتاری و بنادر جنوب) تابلو 1 48 بیلبورد
577 کاشان پیشانی عوارضی کاشان به سمت اصفهان (شیراز، اهواز، چهارمحال بخیتاری و بنادر جنوب) تابلو 2 48 بیلبورد
578 کاشان پیشانی عوارضی کاشان به سمت اصفهان (شیراز، اهواز، چهارمحال بخیتاری و بنادر جنوب) تابلو 3 48 بیلبورد
579 کاشان پیشانی عوارضی کاشان به سمت اصفهان (شیراز، اهواز، چهارمحال بخیتاری و بنادر جنوب) تابلو 4 48 بیلبورد
580 کاشان ستون عوارضی کاشان به سمت تهران (قم، کاشان، مشهد مقدس و شمال کشور) (4 عدد تابلو) 15 بیلبورد
581 کاشان ستون عوارضی کاشان به سمت اصفهان، بندر عباس (4عدد تابلو) 15 بیلبورد
582 یزد پیشانی عوارضی نطنز (دوراهی یزد) به سمت اصفهان، یزد، بندر عباس (شیراز، اهواز، کرمان، چهار محال و بنادر جنوب) (2 عدد تابلو) 96 بیلبورد
583 یزد پیشانی عوارضی نطنز (دوراهی یزد) به سمت اصفهان، یزد، بندر عباس (شیراز، اهواز، کرمان، چهار محال و بنادر جنوب) تابلو 1 48 بیلبورد
584 یزد پیشانی عوارضی نطنز (دوراهی یزد) به سمت اصفهان، یزد، بندر عباس (شیراز، اهواز، کرمان، چهار محال و بنادر جنوب) تابلو 2 48 بیلبورد
585 اصفهان پلیس راه اصفهان پلیس راه اصفهان تردد به سمت تهران (شهرک صنعتی مورچه خورت، دلیجان، قم و شمال کشور) 80 پل
586 اصفهان پلیس راه اصفهان پلیس راه اصفهان تردد به سمت تهران (شهرک صنعتی مورچه خورت، دلیجان، قم و شمال کشور) 72 پل
587 اصفهان پلیس راه اصفهان تردد به سمت اصفهان (شیراز، اهواز، کرمان، چهارمحال و بنادر جنوب) در ورودی شهر اصفهان 80 پل
588 اصفهان پلیس راه اصفهان تردد به سمت اصفهان (شیراز، اهواز، کرمان، چهارمحال و بنادر جنوب) در ورودی شهر اصفهان 72 پل
589 اصفهان پلیس راه اصفهان تردد به سمت تهران (قم، کاشان، مشهد و شمال کشور) 72 پل
590 اصفهان ورودی شهر اصفهان تردد به سمت اصفهان (شیراز، اهواز، کرمان، چهارمحال و بنادر جنوب) در ورودی شهر اصفهان 80 پل
591 اصفهان به سمت تهران به سمت تهران (قم، کاشان، مشهد و شمال کشور) 80 پل
592 اصفهان به سمت اصفهان تردد به سمت اصفهان (شیراز، اهواز، کرمان، چهارمحال و بنادر جنوب) در ورودی شهر اصفهان 80 پل
593 اصفهان پل قمصر تردد از اصفهان، کاشان، یزد، بندر عباس و ….. به سمت قمصر 36 پل
594 اصفهان پل دوراهی یزد تردد از تهران به سمت یزد، بندر عباس، کرمان (محور اصلی ترانزیت بندر عباس – تهران) 52 پل
595 اصفهان عوارضی اصفهان در محل گیت های عوارضی به سمت اصفهان- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 90 بیلبورد افقی
596 اصفهان عوارضی اصفهان در محل گیت های عوارضی به سمت اصفهان- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 90 بیلبورد افقی
597 اصفهان ورودی اصفهان قبل از گیت های عوارضی محدوده کاهش سرعت به سمت اصفهان- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 90 بیلبورد افقی
598 اصفهان ورودی اصفهان قبل از گیت های عوارضی محدوده کاهش سرعت به سمت اصفهان- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 90 بیلبورد افقی
599 اصفهان ورودی اصفهان ورودی اصفهان قبل از گیت های عوارضی به سمت اصفهان- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 90 بیلبورد افقی
600 اصفهان ورودی اصفهان ورودی اصفهان قبل از گیت های عوارضی به سمت اصفهان- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 90 بیلبورد افقی
601 اصفهان ورودی اصفهان ورودی اصفهان قبل از گیت های عوارضی به سمت اصفهان- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 90 بیلبورد افقی
602 اصفهان ورودی اصفهان ورودی اصفهان قبل از گیت های عوارضی به سمت اصفهان- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 90 بیلبورد افقی
603 اصفهان ورودی اصفهان ورودی اصفهان قبل از گیت های عوارضی به سمت اصفهان- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 90 بیلبورد افقی
604 اصفهان ورودی اصفهان ورودی اصفهان قبل از گیت های عوارضی به سمت اصفهان- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 90 بیلبورد افقی
605 اصفهان ورودی اصفهان ورودی اصفهان قبل از گیت های عوارضی به سمت اصفهان- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 90 بیلبورد افقی
606 اصفهان ورودی اصفهان ورودی اصفهان قبل از گیت های عوارضی به سمت اصفهان- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 90 بیلبورد افقی
607 اصفهان عوارضی اصفهان در محل گیت های عوارضی ابتدای آزادراه به سمت تهران- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 60 بیلبورد افقی
608 اصفهان عوارضی اصفهان در محل گیت های عوارضی ابتدای آزادراه به سمت تهران- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 60 بیلبورد افقی
609 اصفهان عوارضی اصفهان در محل گیت های عوارضی ابتدای آزادراه به سمت تهران- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 60 بیلبورد افقی
610 اصفهان ابتدای آزادراه قبل از پمپ بنزین و مجتمع خدماتی رفاهی به سمت تهران- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 60 بیلبورد افقی
611 اصفهان ابتدای آزادراه ابتدای آزادراه کیلومتر 15 به سمت نهران- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 60 بیلبورد افقی
612 اصفهان ابتدای آزادراه ابتدای آزادراه کیلومتر 20 به سمت تهران- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 60 بیلبورد افقی
613 اصفهان ابتدای آزادراه ابتدای آزادراه کیلومتر 25 به سمت تهران- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 60 بیلبورد افقی
614 اصفهان ابتدای آزادراه ابتدای آزادراه کیلومتر 35 به سمت تهران- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 60 بیلبورد افقی
615 تبریز ائل گلی اول جاده ائل گلی مسیر رفت به جاده ائل گلی 28 بیلبورد
616 تبریز ائل گلی اول جاده ائل گلی مسیر رفت به 29 بهمن 28 بیلبورد
617 تبریز ائل گلی مسیر رفت به دروازه تهران 28 بیلبورد
618 تبریز جلفا – تبریز مقابل سیمان صوفیان مسیر رفت به جلفا 30 پیشانی
619 تبریز جلفا – تبریز مقابل سیمان صوفیان مسیر رفت به تبریز 30 پیشانی
620 تبریز پلیس راه به سمت آذر شهر رفت به تبریز 45 پیشانی
621 تبریز پلیس راه به سمت آذرشهر برگشت از تبریز 45 پیشانی
622 تبریز آذرشهر اول جاده شهر جدید سهند نرسیده به پلیس راه 41 پیشانی
623 تبریز آذرشهر اول جاده شهر جدید سهند نرسیده به پلیس راه 41 پیشانی
624 تبریز شهرک سلیمی به سمت آذرشهر 30 پیشانی
625 تبریز شهرک سلیمی برگشت از آذرشهر 30 پیشانی
626 تبریز تبریز – جلفا مقابل روستای پیام مسیر رفت 30 پیشانی
627 تبریز جلفا – تبریز مقابل روستای پیام مسیر برگشت 30 پیشانی
628 تبریز تبریز – آذرشهر رو سه راهی گوگان مسیر رفت 45 پیشانی
629 تبریز آذرشهر – تبریز رو سه راهی گوگان برگشت 45 پیشانی
630 تبریز اتوبان شهید کسایی پل عابر پیاده اتوبان شهید کسایی تبریز خروجی ایل گلی 30 پل عابر
631 تبریز اتوبان شهید کسایی پل عابر پیاه اتوبان شهید کسایی تبریز ورودی ایل گلی 30 پل عابر
632 تبریز اتوبان شهید کسایی پل عابر پیاده اتوبان شهید کسایی تبریز ورودی وادی رحمت 30 پل عابر
633 تبریز اتوبان شهید کسایی پل عابر پیاده اتوبان شهید کسایی تبریز خروجی وادی رحمت 30 پل عابر
634 تبریز پیام پل عابر پیاده نرسیده به پیام به طرف تبریز 30 پل عابر
635 تبریز آذرشهر پل عابر پیاده پلیس راه تبریز آذرشهر به طرف آذرشهر 30 پل عابر
636 تبریز آذرشهر پل عابر پیاده پلیس راه تبریز آذرشهر به طرف تبریز 30 پل عابر
637 تبریز شهرک صنعتی سلیمی پل عابر پیاده روبروی شهرک صنعتی سلیمی به طرف آذرشهر 30 پل عابر
638 تبریز شهرک صنعتی سلیمی پل عابر پیاده روبروی شهرک صنعتی سلیکی به طرف تبریز 30 پل عابر
639 تبریز اتوبان شهید کسایی پل عابر پیاده اتوبان شهید کسایی تبریز خروجی لاله 30 پل عابر
640 تبریز اتوبان شهید کسایی پل عابر پیاده اتوبان شهی کسایی تبریز ورودی لاله 30 پل عابر
641 تبریز کارخانه سیمان پل عابرپیاده روبروی کارخانه سیمان صوفیان به طرف صوفیان 30 پل عابر
642 تبریز کارخانه سیمان پل عابر پیاده روبروی کارخانه سیمان صوفیان به طرف تبریز 30 پل عابر
643 تبریز مرند پل عابر پیاده نرسیده به پیام به طرف مرند 30 پل عابر
644 تبریز پلیس راه تبریز بستان آباد 32 تابلو یک
645 تبریز پلیس راه تبریز بستان آباد برگشت 32 تابلو یک
646 تبریز جاده صوفیان شبستر جلوی دانشگاه صوفیان رفت 36 پیشانی یک
647 تبریز جاده صوفیان شبستر جلوی دانشگاه صوفیان برگشت 36 پیشانی یک
648 اصفهان – شیراز روبروی دانشگاه دولتی شهررضا بیست و پنج کیلومتری شهررضا 18 کیلومتری اصفهان مسیر رفت و برگشت هروجه 81 متر 162 بیلبورد
649 شیراز ورودی شیراز اصفهان دروازه قرآن 108 بیلبورد
650 شیراز خروجی شیراز اصفهان دروازه قرآن 108 بیلبورد
651 شیراز ورودی شیراز اصفهان رو به روی پارگان چشمه بیدی 108 بیلبورد
652 شیراز خروجی شیراز اصفهان رو به روی پارگان چشمه بیدی 108 بیلبورد
653 شیراز ورودی شیراز از سمت بندر عباس 108 بیلبورد
654 شیراز ورودی شیراز از سمت بندر عباس پلیس راه فسا 60 بیلبورد
655 شیراز خروجی شیراز از سمت بندر عباس پلیس راه فسا 60 بیلبورد
656 شیراز خروجی شیراز اصفهان رو به روی پادگان احمد بن موسی 60 بیلبورد
657 شیراز ورودی شیراز اصفهان پلیس راه صفاشهر 60 بیلبورد
658 شیراز خروجی شیراز اصفهان پلیس راه صفاشهر 60 بیلبورد
659 شیراز ورودی شیراز اصفهان پلیس راه آباده 60 بیلبورد
660 شیراز خروجی شیراز اصفهان پلیس راه آباده 60 بیلبورد
661 شیراز ورودی شیراز سپیدان گویم 60 بیلبورد
662 شیراز خروجی شیراز سپیدان گویم 70 بیلبورد
663 شیراز ورودی شیراز بوشهر دشت اژن 60 بیلبورد
664 شیراز خروجی شیراز بوشهر دشت اژن 60 بیلبورد
665 شیراز ورودی شیراز بوشهر پلیس راه قائمیه 60 بیلبورد
666 شیراز خروجی شیراز بوشهر پلیس راه قائمیه 60 بیلبورد
667 شیراز ورودی شیراز بوشهر کازرون 60 بیلبورد
668 شیراز خروجی شیراز بوشهر کازرون 60 بیلبورد
669 شیراز ورودی بوشهر شیراز پلیس راه بوشهر 60 بیلبورد
670 شیراز خروجی بوشهر شیراز پلیس راه بوشهر 60 بیلبورد
671 گناوه ورودی بندر گناوه بوشهر پلیس راه گناوه 60 بیلبورد
672 گناوه خروجی بندر گناوه بوشهر پلبس راه گناوه 60 بیلبورد
673 تبریز تبریز – ارومیه یک کیلومتر به پلیس راه 72 بیلبورد
674 تبریز تبریز – ارومیه 500 متر به پلیس راه 72 بیلبورد
675 تبریز ائل گلی جاده ائل کلی فلکه خیام 18 بیلبورد
676 تبریز تبریز – جلفا مقابل شهرک سرمایه گذاری خارجی بالاتر از گمرک سهلان رفت به جلفا شماره 1 54 بیلبورد
677 تبریز تبریز – جلفا مقابل شهرک سرمایه گذاری خارجی بالاتر از گمرک سهلان رفت به جلفا شماره 2 45 بیلبورد
678 تبریز تبریز – جلفا مقابل شهرک سرمایه گذاری خارجی بالاتر از گمرک سهلان برگشت از جلفا شماره 1 54 بیلبورد
679 تبریز تبریز – جلفا مقابل شهرک سرمایه گذاری خارجی بالاتر از گمرک سهلان برگشت از جلفا شماره 2 45 بیلبورد
680 تهران شهریار کمربندی شهریار بعد از پمپ بنزین رضی آباد تابلو سمت چپ 42 پل عابر
681 تهران پرند ورودی شهرک صنعتی پرند به سمت شهر پرند 39 پل عابر
682 تهران شهریار شهریار کرج ورودی فاز 4 اندیشه 45 پل عابر
683 کرج جاده شهریار جاده شهریار کرج 32 بیلبورد
684 کرج رباط کریم جاده رباط کریم به شهریار ورودی روستای یقه 45 پل عابر
685 تبریز مریوان – کردستنان ورودی بازارچه مرز بین المللی باشماق – کردستان 60 بیلبورد
686 تبریز مریوان – سقز کیلومتر 5 روبروی ورودی مریوان 60 بیلبورد
687 مشهد جاده سنتو ورودی از مسیر شمال 60 پیشانی پل
688 مشهد جاده سنتو خروجی به سمت شمال 60 پیشانی پل
689 مشهد اتوبان باغچه ورودی اتوبان باغچه از سمت نیشایور و تربت 60 پیشانی پل
690 مشهد اتوبان باغچه خروجی اتوبان باغچه به سمت نیشابور و تربت 60 پیشانی پل
691 اصفهان اصفهان – شیراز روبروی اداره گمرک 48 پل عابر
692 اصفهان اصفهان – شیراز مسجد الکعبه 52 پل عابر
693 اصفهان اصفهان – شیراز قبل از بهارستان 50 بیلبورد
694 اهواز دارخوین وسط اتوبان و منطقه آزاد اروند، آبادان، خرمشهر و شادگان رفت 60 بیلبورد
695 اهواز دارخوین وسط اتوبان و منطقه آزاد اروند، آبادان، خرمشهر و شادگان برگشت 60 بیلبورد
696 اهواز دارخوین وسط اتوبان اهواز و منطقه آزاد اروند، آبادان، خرمشهر و شادگان رفت 60 بیلبورد
697 اهواز دارخوین وسط اتوبان اهواز و منطقه آزاد اروند، آبادان، خرمشهر و شادگان برگشت 60 بیلبورد
698 اهواز حمیدیه ورودی اهواز مسیر شهرهای سوسنگرد، هویزه، بستان و چایانه بین الملی چذابه 60 بیلبورد
699 اهواز حمیدیه خروجی اهواز مسیر شهرهای سوسنگرد، هویزه، بستان و پایانه بین المللی چذابه 60 بیلبورد
700 اهواز شهر ملاثانی مرکز شهرستان باوی مسیر شهرهای شوشتر، کتوند، لالی، هفتکل، اندیکا ومسجد سلیمان رفت 60 بیلبورد
701 اهواز شهر ملاثانی مرکز شهرستان باوی مسیر شهرهای شوشتر، کتوند، لالی، هفتکل، اندیکا ومسجد سلیمان برگشت 60 بیلبورد
702 یاسوج جاده اصفهان خروجی شهر به سمت اصفهان تک وجهی 32 پل
703 یزد ورودی یزد یزد به تهران1 120 پل عابر
704 یزد ورودی یزد یزد به تهران 2 120 پل عابر
705 یزد ورودی یزد یزد به تهران 3 120 پل عابر
706 یزد ورودی یزد تهران به یزد 1 120 پل عابر
707 یزد ورودی یزد تهران به یزد 2 120 پل عابر
708 یزد ورودی یزد تهران به یزد 3 120 پل عابر
709 یزد ورودی یزد تهران به یزد 108 پل عابر
710 یزد ورودی یزد تهران به یزد 108 پل عابر
711 مازندران جاده آمل به بابل سر سالار محله- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 50 بیلبورد
712 مازندران جاده آمل به بابل سر دریا باری- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 50 بیلبورد
713 انزلی جاده رشت به انزلی بعد از سه راه حسن رود 120 بیلبورد
714 انزلی جاده رشت به انزلی بعد از سه راه حسن رود 200 بیلبورد
715 انزلی جاده رشت به انزلی جلوی داشنگاه آزاد دید از رشت به انزلی 90 پل عابر
716 انزلی جاده رشت به انزلی جلوی دانشگاه آزاد دید از انزلی به رشت 90 پل عابر
717 انزلی جاده رشت به انزلی بعد از خمام گوراب جیر صحرا 45 پل عابر
718 رشت بلوار امام رضا ابتدای جاده لاهیجان دید به سمت لاهیجان وجه 1 48 پل عابر
719 رشت بلوار امام رضا ابتدای جاده لاهیجان دید به سمت لاهیجان وجه 2 48 پل عابر
720 رشت بلوار امام رضا ابتدای جاده لاهیجان دید به سمت رشت وجه 1 48 پل عابر
721 رشت بلوار امام رضا ابتدای جاده لاهیجان دید به سمت رشت وجه 2 48 پل عابر
722 اردبیل آستارا- رشت ورودی اردبیل از رشت – آستارا 40 بیلبورد
723 اردبیل رشت – آستارا به اردبیل ورودی فرودگاه اردبیل 44 بیلبورد
724 اردبیل اردبیل به آستارا خروجی رشت نرسیده به پمپ بنزین 44 بیلبورد
725 اردبیل آردبیل به آستارا رشت 500 متر به فرودگاه اردبیل 55 بیلبورد
726 اردبیل اردبیل به آستارا رشت 200 متر به فرودگاه اردبیل 55 بیلبورد
727 اردبیل اردبیل به آستارا رشت ورودی فرودگاه 55 بیلبورد
728 اردبیل اردبیل به آستارا رشت گردنه حیران بعد از تونل 44 بیلبورد
729 اردبیل آستارا به اردبیل میدان لا خروجی 36 بیلبورد
730 اردبیل آستارا به اردبیل بعد از باغ پرندگان خروجی 42 بیلبورد
731 اردبیل سرعین – تبریز ورودی شهرستان توریستی سرعین 126 بیلبورد
732 اردبیل اردبیل به سرعین بعد از سه راهی سرعین 44 بیلبورد
733 اردبیل تبریز به اردبیل شهرستان نیر به سرعین 44 بیلبورد
734 اردبیل تبریز به اردبیل نرسیده به سه راهی سرعین 44 بیلبورد
735 اردبیل تبریز – سرعین بعد از پلیس راه 44 بیلبورد
736 اردبیل مغان – مشکین شهر ورودی اردبیل از مغان مشکین شهر 44 بیلبورد
737 اردبیل مغان – مشکین شهر اردبیل بعد از پلیس راه اردبیل 44 بیلبورد
738 اردبیل اردبیل به مغان خروجی مشکین شهر 44 بیلبورد
739 اردبیل پارس آباد چهارراه امام خمینی 8 بیلبورد
740 اردبیل بیله سوار میدان گمرک جلوی پایانه مرزی آذربایجان 13 بیلبورد
741 اردبیل مشگین شهر مرکز شهر میدان سبلان به سمت پل معلق 32 بیلبورد
742 اردبیل شهرک صنعتی ورودی شهرک صنعتی 40 بیلبورد
743 اردبیل شهرک صنعتی خروجی شهرک صنعتی 40 بیلبورد
744 مازندران جاده بابل به آمل دابودشت جنب سی ان جی دید از بابل 72 بیلبورد
745 مازندران جاده بابل به آمل دابودشت جنب سی ان جی دید از آمل وجه مخالف 72 بیلبورد
746 مازندران جاده آمل به بابل دابودشت جنب مرکز تحقیقات برنج 60 بیلبورد
747 مازندران جاده بابل به آمل جنب مرکز تحقیقات برنح وجه مخالف 60 بیلبورد
748 مازندران جاده بابل به آمل ورودی آمل جنب چوب بری رنجبر دید از بابل 60 بیلبورد
749 مازندران جاده بابل به آمل ورودی آمل جنب چوب بری رنجبر وجه مخالف 60 بیلبورد
750 مازندران جاده بابل به آمل دابودشت جنب بخشداری دید از بابل 60 بیلبورد
751 مازندران جاده بابل به آمل جنب بشخداری دید از آمل وجه مخالف 60 بیلبورد
752 مازندران جاده آمل به بابل روبروی خیابان ولیعصر دید از آمل 60 بیلبورد
753 مازندران جاده آمل به بابل دابودشت روبروی خیابان ولیعصر دید از بابل وجه مخالف 60 بیلبورد
754 مازندران جاده آمل به بابل دابودشت جنب پمچ بنزین دید از آمل 60 بیلبورد
755 مازندران جاده آمل به بابل دابودشت جنب پمپ بنزین دید از بابل وجه مخالف 60 بیلبورد
756 مازندران جاده بابل به آمل دابودشت جنب امل فولادین دید از بابل 60 بیلبورد
757 مازندران جاده بابل به آمل دابودشت جنب آمل فولادین دید از آمل وجه مخالف 60 بیلبورد
758 مازندران جاده بابل به آمل روبروی باغ مهر دید از بابل 50 بیلبورد
759 مازندران جاده آمل به بابل روبروی باغ مهر دید از آمل وجه مخالف 50 بیلبورد
760 مازندران جاده آمل به بابل دابودشت جنب شهرداری دید از بابل 81 پل
761 مازندران جاده بابل به آمل دابودشت جنب شهرداری دید از آمل 81 پل
762 مازندران جاده بابل به آمل دابودشت سه راهی دابودشت دید از بابل 90 پل
763 مازندران جاده آمل به بابل دابودشت سه راهی دابودشت دید از آمل 90 پل
764 مازندران جاده بابل جنب شهربازی پردیس دید از بابل 90 پل
765 مازندران جاده بابل جنب شهربازی پردیس دید از آمل 90 پل
766 مازندران جاده بابل به آمل ابتدای زرگر شهر ایمن دید از بابل 75 پل
767 مازندران جاده بابل به قائمشهر روبروی دانشگاه صنعتی بابل دید از بابل 90 پل
768 مازندران جاده بابل به قائمشهر روبروی دانشگاه صنعتی بابل ذیذ از قائمشهر 90 پل
769 مازندران جاده بابل به قائمشهر جنب دانشگاه آزاد دید از قائمشهر 110 پل
770 مازندران جاده محمود آباد به آمل جنب دریای 70 دید از آمل 90 پل
771 مازندران جاده آمل به محمودآباد جنب دریای 70 دید از محمود آباد 90 پل
772 مازندران جاده ساری به قائمشهر نرسیده به کارخانه تخته فشرده 60 بیلبورد
773 مازندران ساری ساری کیاسر مهدشت 90 پل
774 مازندران ساری ساری کیاسر مهدشت 90 پل
775 یزد خروجی یزد جنب پل الغدبر خروجی یزد به تهران 108 بیلبورد
776 یزد یزد به مهریز کنار گذر خروجی یزد به مهریز 78 بیلبورد
777 یزد یزد خروجی یزد به تهران 98 بیلبورد
778 یزد یزد خروجی یزد به شیراز 60 بیلبورد
779 یزد خروجی یزد خروجی یزد به کرمان 102 بیلبورد
780 یزد ورودی شیراز – یزد بزرگراه یزد – تفت 60 بیلبورد
781 یزد ورودی کرمان – یزد بزرگراه مهریز – یزد 96 بیلبورد
782 یزد ورودی تهران – یزد ورودی تهران یزد قبل از دروازه قرآن 102 بیلبورد
783 یزد ورودی تهران – یزد ورودی تهران یزد 98 بیلبورد
784 تبریز ورودی تبریز از مسیر ارومیه 1 کیلومتر به پلیس راه 72 بنر
785 تبریز ورودی تبریز از مسیر ارومیه 500 متر به پلیس راه 72 بنر
786 مازندران بابل جاده بابل بابلسر روبروی پمپ بنزین پیچ قریشی 90 پل عابر پیاده
787 مازندران بابل جاده قائمشهر 90 پل عابر پیاده
788 مازندران بابل ابتدای جاده بابلسر پیچ قریشی پمپ بنزین 15 بیلبورد
789 آمل آمل ابتدای جاده بابل 90 پل عابر
790 چالوس جاده چالوس نرسیده به مرزن آباد دید از تهران تابلوی اول 50 بیلبورد
791 چالوس جاده چالوس بعد ازمرزن آباد دید از چالوس تابلوی اول 50 بیلبورد
792 چالوس جاده چالوس نرسیده به مرزن آباد دید از تهران تابلوی دوم 50 بیلبورد
793 چالوس جاده چالوس مرزن آباد دید از چالوس تابلو دوم 50 بیلبورد
794 قم – اراک اراک به سمت اراک روبه روی مجتمع بین راهی کرانه 90 تابلو
795 قم – اراک اراک به سمت اراک جنب سیلو 90 تابلو
796 قم – اراک اراک به سمت اراک قبل از پل راه آهن 90 تابلو
797 قم – اراک اراک به سمت اراک قبل از معاینه فنی 90 تابلو
798 قم – اراک اراک به سمت اراک رو به روی شورآب 90 تابلو
799 قم – اراک اراک به سمت اراک بعد از تاج خاتون 90 تابلو
800 قم – اراک اراک به سمت اراک 5 کیلومتر مانده به سلفچگان 90 تابلو
801 قم – اراک اراک به سمت اراک روستای کوهک مرز دلیجان 90 تابلو
802 اراک به قم جاده اراک مقابل هنرستان فنی و حرفه ای لاین اصلی 56 پل عابر
803 اراک به قم جاده اراک مقابل هنرستان فنی و حرفه ای لاین فرعی 56 پل عابر
804 اراک به قم جاده اراک مقابل هنرستان فنی و حرفه ای لاین اصلی 56 پل عابر
805 اراک به قم جاده اراک مقابل هنرستان فنی و حرفه ای لاین فرعی 48 پل عابر
806 قم – کاشان جاده قدیم کاشان خیابان امیر کبیر یکم شهر سنگ امید لاین اصلی 36 پل عابر
807 قم – کاشان جاده قدیم کاشان خیابان امیر کبیر یکم شهر سنگ امید لاین فرعی 36 پل عابر
808 کاشان – قم جاده قدیم کاشان خیابان امیر کبیر یکم شهر سنگ امید لاین اصلی 36 پل عابر
809 تهران – اراک اراک تهران – اراک 108 بیلبورد
810 تهران – اراک اراک تهران – اراک 75 بیلبورد
811 تهران – اصفهان اصفهان تهران – اصفهان 108 بیلبورد
812 مشهد به تهران گرگان کیلومتر 8 جاده گرگان به مشهد تقی آباد 80 پل هوایی
813 تهران به مشهد گرگان کیلومتر 48 جاده گرگان به مشهد ورودی علی آباد 50 پل هوایی
814 مشهد به تهران گرگان کیومتر 48 جاده گرگان به مشهد ورودی علی آباد 50 پل هوایی
815 تهران به مشهد گرگان کیلومتر 50 جاده گرگان به مشهد مهدی آباد 50 پل هوایی
816 مشهد به تهران گرگن کیلومتر 50 جاده گرگان به مشهد مهدی آباد 50 پل هوایی
817 تهران به مشهد گرگان کیلومتر 51 جاده گرگان به مشهد رضا آباد 50 پل هوایی
818 مشهد به تهران گرگان کیلومتر 51 جاده گرگان به مشهد رضا آباد 50 پل هوایی
819 تهران به مشهد گرگان کیلومتر 52 جاده گرگان به مشهد خان ببین 54 پل هوایی
820 مشهد به تهران گرگان کیلومتر 52 جاده گرگان به مشهد خان ببین 54 پل هوایی
821 تهران به مشهد گرگان کیلومتر 52 جاده گرگان به مشهد خان ببین 96 پل هوایی
822 مشهد به تهران گرگان کیلومتر 52 جاده گرگان به مشهد خان ببین 96 پل هوایی
823 تهران به مشهد گرگان کیلومتر 65 جاده گرگان به مشهد پلیس راه آزادشهر 66 پل هوایی
824 مشهد به تهران گرگان کیلومتر 65 جاده گرگان به مشهد پلیس راه آزادشهر 66 پل هوایی
825 مشهد به تهران گرگان کیلومتر 80 جاده گرگان به مشهد نگین شهر 32 بیلبورد
826 تهران به مشهد گرگان کیلومتر 80 جاده گرگان به مشهد نگین شهر 84 پل هوایی
827 مشهد به تهران گرگان کیلومتر 80 جاده گرگان به مشهد نگین شهر 84 پل هوایی
828 مشهد به تهران گرگان کیلومتر 80 جاده گرگان به مشهد نگین شهر 6 استند
829 مشهد به تهران گرگان کیلومتر 80 جاده گرگان به مشهد نگین شهر 32 بیلبورد
830 تهران به مشهد گرگان کیلومتر 80 جاده گرگان به مشهد نگین شهر 15 تابلو
831 تهران به مشهد گرگان کیلومتر 80 جاده گرگان به مشهد نگین شهر 15 تابلو
832 مشهد به تهران گرگان کیلومتر 80 جاده گرگان به مشهد نگین شهر 15 تابلو
833 تهران به مشهد گرگان کیومتر 100 جاده گرگان به مشهد مینو دشت 63 بیلبورد
834 مشهد به تهران گرگان کیلومتر 100 جاده گرگن به مشهد مینودشت 84 بیلبورد
835 تهران به مشهد گرگان کیلومتر 100 جاده گرگان به مشهد مینو دشت 200 بیلبورد
836 مشهد به تهران گرگان کیلومتر 100 جاده گرگان به مشهد مینو دشت 180 بیلبورد
837 مشهد به تهران گرگان کیلومتر 100 جاده گرگان به مشهد مینو دشت 6 استند
838 تهران به مشهد گرگان کیلومتر 110 جاده گرگان به مشهد گالیکش 72 بیلبورد
839 مشهد به تهران گرگان کیلومتر 110 جاده گرگان به مشهد گالیکش 72 بیلبورد
840 تهران به مشهد گرگان کیلومتر 110 جاده گرگان به مشهد گالیکش 72 بیلبورد
841 مشهد به تهران گرگان کیلومتر 110 جاده گرگان به مشهد گالیکش 72 بیلبورد
842 مشهد به تهران گرگان کیلومتر 110 جاده گرگان به مشهد گالیکش 6 استند
843 مشهد به تهران گرگان کیلومتر 110 جاده گرگان به مشهد گالیکش 12 استرابورد
844 تهران به مشهد گرگان کیلومتر 110 جاده گرگان به شمهد گالیکش 5 تیربرد
845 مشهد به تهران گرگان کیلومتر 110 جاده گرگان به مشهد گالیکش 5 تیربرد
846 زاهدان زاهدان به چابهار کیلومتر 3 برگشت حد فاصل زاهدان تا پارک ملت 50 تابلو
847 زاهدان زاهدان به چابهار کیلومتر 3 رفت حد فاصل زاهدان تا پارک ملت 32 تابلو
848 زاهدان زاهدان به چابهار کیلومتر 4 رفت حد فاصل زاهدان تا پارک ملت 32 تابلو
849 زاهدان زاهدان به چابهار کیلومتر 5 رفت حد فاصل زاهدان تا پارک ملت 44 تابلو
850 زاهدان زاهدان به چابهار کیلومتر 7 رفت حد فاصل زاهدان تا پارک ملت 70 تابلو
851 زاهدان زاهدان به چابهار کیلومتر 7 برگشت حد فاصل زاهدان تا پارک ملت 70 تابلو
852 زاهدان زاهدان به چابهار کیلومتر 6 برگشت حد فاصل زاهدان تا پارک ملت 32 تابلو
853 زاهدان زاهدان به چابهار کیلومتر 70 رفت بعد از پارک ملت 20 تابلو
854 زاهدان زاهدان به چابهار کیلومتر 70 برگشت بعد از پارک ملت 20 تابلو
855 زاهدان زاهدان به زابل کیلومتر 5 رفت پایانه مرزی 90 تابلو
856 زاهدان زاهدان به زابل کیلومتر 5 برگشت پایانه مرزی 90 تابلو
857 زاهدان زاهدان به زابل کیلومتر 5 رفت پایانه مرزی 35 تابلو
858 زاهدان زاهدان به زابل کیلومتر 5 برگشت پایانه مرزی 35 تابلو
859 خوزستان ماهشهر سربند اهواز (نبش میدان فاطمیه) 10 کیلومتر تا سر بندر رو به اهواز 60 بیلبورد
860 خوزستان ماهشهر سر بند اهواز (نبش میدان فاطمیه) 10 کیلومتر تا سر بندر رو به سر بندر 60 بیلبورد
861 خوزستان آبادان اتوبان آبادان اهواز 5 کیلومتر تا آبادان رو به اهواز 60 بیلبورد
862 خوزستان آبادان اتوبان آبادان اهواز 5 کیلومتر تا آبادان رو به آبادان 60 بیلبورد
863 خوزستان خرمشهر خرمشهر اهواز 2 کیلومتر تا خرمشهر رو به اهواز 60 بیلبورد
864 خوزستان خرمشهر خرمشهر اهواز 2 کیلومتر تا خرمشهر رو به خرمشهر 60 بیلبورد
865 خوزستان اهواز اتوبان اهواز ملاثانی 10 کیلومتر تا اهواز رو به اهواز 60 بیلبورد
866 خوزستان اهواز اتوبان اهواز ملاثانی 10 کیلومتر تا اهواز رو به ملاثانی 60 بیلبورد
867 خوزستان رامهرمز اتوبان رامهرمز اهواز 1 کیلومتر تا رامهرمز رو به رامهرمز 60 بیلبورد
868 خوزستان رامهرمز اتوبان رامهرمز اهواز 1 کیلومتر تا رامهرمز رو به اهواز 60 بیلبورد
869 خوزستان بهبهان بهبهان گچساران 7 کیلومتر تا اهواز رو به گچساران 60 بیلبورد
870 خوزستان بهبهان بهبهان گچساران 7 کیلومتر تا اهواز رو به اهواز 60 بیلبورد
871 خوزستان اهواز آزاد راه عوارضی خلیج فارس 10 کیلومتر تا اهواز رو به اهواز 60 بیلبورد
872 خوزستان ملاثانی سه راهی شوشتر اهواز مسجد سلمیان میدان امام علی 35 کیلومتر تا اهواز رو به مسجد سلمیان 60 بیلبورد
873 خوزستان ملاثانی سه راهی شوشتر اهواز مسجد سلمیان میدان امام علی 35 کیلومتر تا اهواز رو به اهواز 60 بیلبورد
874 خوزستان اندیمشک اتوبان اندیمشک خرم آباد 5 کیلومتر تا اندیمشک رو به خرم آباد 60 بیلبورد
875 خوزستان اندیمشک اتوبان اندیمشک خرم آباد 5 کیلومتر تا اندیمشک رو به اندیمشک 60 بیلبورد
876 چابکسر رشت به رامسر ووردی چابکسر از سمت رشت 70 بیلبورد
877 چابکسر رامسر به رشت خروجی چابکسر به سمت رشت 70 بیلبورد
878 رشت جاده رشت به لاهیجان مرکز شهر لولمان دید از رشت 84 پل عابر
879 رشت جاده رشت به لاهیجان مرکز شهر لولمان دید از لاهیجان 84 پل عابر
880 رشت جاده رشت به تالش دوراهی اسالم به تتالش دید از رشت 90 پل عابر
881 رشت جاده رشت به تالش دوراهی اسالم به تتالش دید از تالش 90 پل عابر
882 رشت جاده رشت به تهران جلوی کارخانه سیمکو وجه تهران به رشت 84 پل عابر
883 رشت جاده رشت به تهران جلوی کارخانه سیمکو وجه رشت به تهران 84 پل عابر
884 رشت جاده رشت به انزلی بالاتر از فروشگاهخاطره جلوی دانشگاه آزاد 90 پل عابر
885 یزد جاده مهریز جاده مهریز ورودی و خروجی از سمت کرمان و بتدر عباس 96 بیلبورد
886 یزد جاده میبد ورودی و خورجی از سمت تهران 96 بیلبورد
887 یزد یزد ورودی یزد از سمت تهران (جاده ترانزیت) 430 بیلبورد
888 یزد یزد ورودی و خروجی یزد از سمت تهران جاده ترانزیت 108 پل عابر
889 مازندران جاده چالوس نرسیده به مرزن آباد دید از تهران تابلوی اول وجه شمالی 50 بیلبورد عمودی
890 مازندران جاده چالوس نرسیده به مرزن آباد دید از تهران تابلوی اول وجه جنوبی 50 بیلبورد عمودی
891 مازندران جاده چالوس نرسیده به مرزن آباد دید از تهران تابلوی دوم وجه شمالی 50 بیلبورد عمودی
892 مازندران جاده چالوس نرسیده به مرزن آباد دید از تهران تابلوی دوم وجه شمالی 50 بیلبورد عمودی
893 مازندران گلوگاه گلوگاه جاده اصلی دید از تهران 60 بیلبورد
894 مازندران گلوگاه گلوگاه جاده اصلی دید از مشهد 60 بیلبورد
895 مازندران گلوگاه گلوگاه جاده اصلی دید از تهران 60 بیلبورد
896 مازندران گلوگاه گلوگاه جاده اصلی دید از مشهد 60 بیلبورد
897 مازندران گلوگاه گلوگاه جاده اصلی دید از تهران 60 بیلبورد
898 مازندران گلوگاه گلوگاه جاده اصلی دید از مشهد 60 بیلبورد
899 مازندران گلوگاه گلوگاه جاده اصلی دید از تهران 60 بیلبورد
900 مازندران گلوگاه گلوگاه جاده اصلی دید از مشهد 60 بیلبورد
901 مازندران بندر گز بندر گز جاده اصلی دید از تهران 60 بیلبورد
902 مازندران بندر گز بندر گز جاده اصلی دید از مشهد 60 بیلبورد
903 مازندران بندر گز بندر گز جاده اصلی دید از تهران 60 بیلبورد
904 مازندران بندر گز بندر گز جاده اصلی دید از مشهد 60 بیلبورد
905 مازندران بندر گز بندر گز جاده اصلی دید از تهران 60 بیلبورد
906 مازندران بندر گز بندر گز جاده اصلی دید از مشهد 60 بیلبورد
907 مازندران بندر گز بندر گز جاده اصلی دید از تهران 60 بیلبورد
908 مازندران بندر گز بندر گز جاده اصلی دید از مشهد 60 بیلبورد
909 مازندران کردکوی کردکوی جاده اصلی دید از تهران 105 بیلبورد
910 مازندران کردکوی کردکوی جاده اصلی دید از مشهد 105 بیلبورد
911 مازندران کردکوی کردکوی جاده اصلی دید از تهران 60 بیلبورد
912 مازندران کردکوی کردکوی جاده اصلی دید از مشهد 60 بیلبورد
913 مازندران کردکوی کردکوی جاده اصلی دید از بندر ترکمن 60 بیلبورد
914 مازندران کردکوی کردکوی جاده اصلی دید از تهران 60 بیلبورد
915 مازندران کردکوی کردکوی جاده اصلی دید از مشهد 60 بیلبورد
916 مازندران کردکوی کردکوی جاده اصلی دید از مشهد 60 بیلبورد
917 مازندران کردکوی کردکوی جاده اصلی دید از تهران 32 بیلبورد
918 مازندران کردکوی کردکوی جاده اصلی دید از مشهد 32 بیلبورد
919 مازندران کردکوی کرکوی جاده اصلی دید از تهران 32 بیلبورد
920 مازندران کردکوی کردکوی جاده اصلی دید از مشهد 32 بیلبورد
921 مازندران کردکوی کردکوی جاده اصلی دید از تهران 90 پل هوایی
922 مازندران کردکوی کردکوی جاده اصلی دید از مشهد 90 پل هوایی
923 گلستان دلند دلند جاده اصلی دید از تهران 60 بیلبورد
924 گلستان دلند دلند جاده اصلی دید از مشهد 60 بیلبورد
925 گلستان دلند دلند جاده اصلی دید از تهران 60 بیلبورد
926 گلستان دلند دلند جاده اصلی دید از مشهد 60 بیلبورد
927 گرگان قرق قرق جاده اصلی دید از تهران 105 پل هوایی
928 گرگان قرق قرق جاده اصلی دید از مشهد 105 پل هوایی
929 نوشهر جاده نوشهر به سمت رویان 1 کیلومتری سیسنگان 90 عرشه پل
930 چالوس جاده چالوس مرزن آباد دید به تهران 50 بیلبورد
931 اصفهان اتوبان معلم قبل از پل امیر کبیر مسیر اصفهان به تهران 90 پل عابر
932 اصفهان اتوبان معلم قبل از پل امیر کبیر مسیر تهران به اصفهان 90 پل عابر
933 اصفهان آزادگان جنب شهرک مسکونی محمد منتظری شهرک شرکت نفت مسیر جنوب به شمال 50 بیلبورد
934 اصفهان آزادگان 2 کیلومتر بعد از شاهین شهر مسیر شمال به جنوب 50 بیلبورد
935 اصفهان آزادگان حد فاصل نیروگاه و پالایشگاه مسیر شمال به جنوب 50 بیلبورد
936 اصفهان اصفهان – شیراز ورودی از اصفهان از سمت شیراز ضلع جنوب به شمال قبل از بهارستان A 50 بیلبورد
937 اصفهان اصفهان – شیراز ورودی از اصفهان از سمت شیراز ضلع جنوب به شمال قبل از بهارستان B 50 بیلبورد
938 اصفهان پل ماشین کیلومتر 7 بزرگراه فرودگاه اصفهان به فرودگاه 60 پل
939 اصفهان پل ماشین کیلومتر 7 بزرگراه فرودگاه فرودگاه به اصفهان 60 پل
940 تبریز ائل گلی 29 بهمن اول جاده ائل گلی 93 عرشه پل
941 آذربایجان شرقی تبریز – میانه تقاطع اتوبان تهران کیلومتر 20 تا تهران دید از میانه به تبریز 60 بیلبورد
942 آذربایجان شرقی بستان آباد پلیس راه کیلومتر 5 تا بستان آباد دید از تبریز به بستان اباد 60 بیلبورد
943 آذربایجان شرقی بستان آباد پلیس راه کیلومتر 5 تا بستان آباد دید از بستان آباد به تبریز 50 بیلبورد
944 آذربایجان شرقی میانه – زنجان پلیس راه کیلومتر 2 تا میانه دید از زنجان به میانه 60 بیلبورد
945 آذربایجان شرقی میانه – زنجان پلیس راه کیلومتر 2 تا میانه دید از میانه به زنجان 60 بیلبورد
946 آذربایجان شرقی مرند – تبریز پلیس راه کیلومتر 7 تا مرند دید از مرند به جلفا 60 بیلبورد
947 آذربایجان شرقی مرند – تبریز پلیس راه کیلومتر 7 تا مرند دید از جلفا به مرند 60 بیلبورد
948 آذربایجان شرقی جلفا – مرند سه راه هادی شهر کیلومتر 15 تا جلفا دید از جلفا به مرند 60 بیلبورد
949 آذربایجان شرقی جلفا – مرند سه راه هادی شهر کیلومتر 15 تا جلفا دید از مرند به جلفا 60 بیلبورد
950 آذربایجان شرقی بناب – تبریز پلیس راه جنب دانشگاه بناب کیلومتر 1 تا بناب دید از بناب به تبریز 60 بیلبورد
951 آذربایجان شرقی بناب – تبریز پلیس راه جنب دانشگاه بناب کیلومتر 1 تا بناب دید از تبریز به بناب 60 بیلبورد
952 آذربایجان غربی ارومیه – خوی کیلومتر 5 تا ارومیه دید از ارومیه به خوی 60 بیلبورد
953 آذربایجان غربی ارومیه – خوی کیلومتر 5 تا ارومیه دید از خوی به ارومیه 60 بیلبورد
954 آذربایجان غربی ارومیه – تبریز کیلومتر 20 تا ارومیه دید از ارومیه به تبریز 60 بیلبورد
955 آذربایجان غربی ارومیه – تبریز کیلومتر 20 تا ارومیه دید از تبریز به ارومیه 60 بیلبورد
956 آذربایجان غربی پیرانشهر- ارومیه کیلومتر 20 تا پیرانشهر دید از ارومیه به پیرانشهر 60 بیلبورد
957 آذربایجان غربی پیرانشهر- ارومیه کیلومتر 20 تا پیرانشهر دید از پیرانشهر به ارومیه 60 بیلبورد
958 آذربایجان غربی ارومیه- میاندوآب کیلومتر 35 تا ارومیه دید از میاندوآب به ارومیه 60 بیلبورد
959 آذربایجان غربی ارومیه- میاندوآب کیلومتر 35 تا ارومیه دید از ارومیه به میاندوآب 60 بیلبورد
960 اردبیل اردبیل – آستارا کیلومتر 10 تا اردبیل دید از نمین به اردبیل 60 بیلبورد
961 اردبیل اردبیل – آستارا کیلومتر 10 تا اردبیل دید از اردبیل به نمین 60 بیلبورد
962 اردبیل اردبیل – مغان کیلومتر 26 تا اردبیل دید از مغان به اردبیل 60 بیلبورد
963 اردبیل اردبیل – مغان کیلومتر 26 تا اردبیل دید از اردبیل به مغان 60 بیلبورد
964 اردبیل اردبیل- خلخال کیلومتر 10 تا اردبیل دید از اردبیل به خلخال 60 بیلبورد
965 اردبیل اردبیل- خلخال کیلومتر 10 تا اردبیل دید از خلخال به اردبیل 60 بیلبورد
966 اردبیل اردبیل – سرعین به طرف سرعین 60 بیلبورد
967 اردبیل اردبیل – سرعین پلیس راه سرعین 60 بیلبورد
968 اصفهان کاشان – اصفهان عوارضی کیلومتر 5 تا کاشان دید از کاشان به اصفهان 60 بیلبورد
969 اصفهان کاشان – اصفهان عوارضی کیلومتر 5 تا کاشان دید از اصفهان به کاشان 60 بیلبورد
970 اصفهان کاشان – اصفهان عوارضی کیلومتر 5 تا کاشان دید از کاشان به اصفهان 60 بیلبورد
971 اصفهان کاشان – اصفهان عوارضی کیلومتر 5 تا کاشان دید از اصفهان به کاشان 60 بیلبورد
972 اصفهان کاشان – اصفهان عوارضی کیلومتر 5 تا کاشان دید از اصفهان به کاشان 60 بیلبورد
973 اصفهان اصفهان – تهران پلیس راه کیلومتر 30 تا اصفهان سه راهی به طرف دلق و علوبچه 60 بیلبورد
974 اصفهان اصفهان – تهران پلیس راه کیلومتر 30 تا اصفهان دید از برگشت از اصفهان 60 بیلبورد
975 اصفهان عوارضی اصفهان کیلومتر 35 تا اصفهان دید از نطننز به اصفهان 60 بیلبورد
976 اصفهان عوارضی اصفهان کیلومتر 35 تا اصفهان دید از اصفهان به نطنز 60 بیلبورد
977 اصفهان اصفهان – شیراز کیلومتر 20 تا اصفهان دید از اصفهان به شیراز 60 بیلبورد
978 اصفهان اصفهان – شیراز بعد از سه راهی مبارکه شهررضا کیلومتر 20تا اصفهان 60 بیلبورد
979 اصفهان اصفهان – شیراز کیلومتر 20 تا اصفهان دید از شیراز به اصفهان 60 بیلبورد
980 اصفهان اصفهان – شیراز کیلومتر 20 تا اصفهان دید از اصفهان به شیراز 60 بیلبورد
981 اصفهان عوارضی کاشان کیلومتر 3 تا کاشان دید از قم به کاشان 60 بیلبورد
982 اصفهان عوارضی کاشان کیلومتر 3 تا کاشان دید از کاشان به قم 60 بیلبورد
983 اصفهان عوارضی کاشان کیلومتر 3 تا کاشان دید از کاشان به قم 60 بیلبورد
984 اصفهان عوارضی کاشان کیلومتر 3 تا کاشان دید از کاشان به قم 60 بیلبورد
985 اصفهان شیر پاستوریزه کاشان کیلومتر 16 تا کاشان دید از قم به کاشان 60 بیلبورد
986 اصفهان شیر پاستوریزه کاشان کیلومتر 16 تا کاشاندید از کاشان به قم 60 بیلبورد
987 اصفهان اصفهان – شهرکرد کیلومتر 15 تا اصفهان دید از شهرکرد به اصفهان 60 بیلبورد
988 اصفهان اصفهان – شهرکرد کیلومتر 15 تا اصفهان دید از شهرکرد به اصفهان 60 بیلبورد
989 البرز کرج – قزوین پلیس راه ابتدای اتوبان دید از کرج به قزوین 60 بیلبورد
990 البرز کرج – قزوین پلیس راه ابتدای اتوبان دید از کرج به قزوین 60 بیلبورد
991 البرز ماهدشت – اشتهارد دوراهی جاده اشتهارد به شهریار دید از اشتهارد به شهریار 60 بیلبورد
992 بوشهر بوشهر پلیس راه کیلومتر 5 تا بوشهر دید از بوشهر به برازجان 60 بیلبورد
993 بوشهر بوشهر پلیس راه کیلومتر 5 تا بوشهر دید از برازجان به بوشهر 60 بیلبورد
994 بوشهر بوشهر – برازجان کیلومتر 25 تا بوشهر دید از بوشهر برازجان 60 بیلبورد
995 بوشهر بوشهر – برازجان پلیس راه کیلومتر 25 تا بوشهر دید از برازجان بوشهر 60 بیلبورد
996 بوشهر دالکی – کازرون پلیس راه کیلومتر 20 تا برازجان دید از دالکی به برازجان 60 بیلبورد
997 بوشهر دالکی – کازرون پلیس راه کیلومتر 20تا برازجان دید از برازجان به دالکی 60 بیلبورد
998 بوشهر گناوه پاسگاه پلیس راه کیلومتر 2 تا گناوه دید از بوشهر به گناوه 60 بیلبورد
999 بوشهر گناوه پاسگاه پلیس راه کیلومتر 2 تا گناوه دید از گناوه به بوشهر 60 بیلبورد
1000 خراسان رضوی مشهد – نیشابور پلیس راه دید از مشهر به نیشابور 60 بیلبورد
1001 خراسان رضوی مشهد قرارگاه پلیس کیلومتر 5 تا شمهد دید از نیشابور به مشهد 60 بیلبورد
1002 خراسان رضوی مشهد قرارگاه پلیس راه کیلومتر 5 تا مشهر دید از مشهد به نیشابور 60 بیلبورد
1003 خراسان رضوی سبزوار – شاهرود پلیس راه دید از سبزوار به شاهرود 60 بیلبورد
1004 خراسان رضوی سبزوار – شاهرود پلیس راه دید از شاهرود به سبزوار 60 بیلبورد
1005 خراسان رضوی نیشابور کیلومتر 15 تا نیشابور دید از مشهد به نیشابور 60 بیلبورد
1006 خراسان رضوی نیشابور کیلومتر 15 تا نیشابور دید از نیشابور به مشهد 60 بیلبورد
1007 خراسان رضوی مشهد – چناران پلیس راه کیلومتر 30 تا مشهد دید از مشهد به چناران 60 بیلبورد
1008 خراسان رضوی مشهد – چناران پلیس راه کیلومتر 30 تا مشهد دید از چناران به مشهد 60 بیلبورد
1009 خراسان شمالی شیروان – بجنورد پلیس راه کیلومتر 20 تا شیروان دید از بجنورد به شیروان 60 بیلبورد
1010 خراسان شمالی شیروان – بجنورد پلیس راه کیلومتر 45 تا بجنورد دید از شیروان به بجنورد 60 بیلبورد
1011 خراسان شمالی شیروان – بجنورد پلیس راه کیلومتر 45 تا بجنورد دید از بجنورد به شیروان 60 بیلبورد
1012 خراسان شمالی اسفراین – بجنورد کانکس پلیس راه کیلومتر 10 تا اسفراین دید از اسفراین به بجنورد 60 بیلبورد
1013 خراسان شمالی اسفراین – بجنورد کانکس پلیس راه کیلومتر 10 تا اسفراین دید از بجنورد به اسفراین 60 بیلبورد
1014 خراسان شمالی بجنورد – آشخانه کیلومتر 2 تا بجنورد دید از گرگان به بجنورد 60 بیلبورد
1015 خراسان شمالی بجنورد – آشخانه کیلومتر 2 تا بجنورد دید از بجنورد به آشخانه 60 بیلبورد
1016 خوزستان آبادان – اهواز کیلومتر 5 تا آبادان دید از آبادان به اهواز 60 بیلبورد
1017 خوزستان آبادان – اهواز کیلومتر 5 تا آبادان دید از اهواز به آبادان 60 بیلبورد
1018 خوزستان عوارضی کیلومتر 10 تا اهواز دید از اهواز به بندر امام 60 بیلبورد
1019 خوزستان عوارضی کیلومتر 10 تا اهواز دید از بندر امام به اهواز 60 بیلبورد
1020 خوزستان اهواز – اندیمشک کیلومتر 5 تا اهواز دید از اهواز به اندیمشک 60 بیلبورد
1021 خوزستان اهواز – اندیمشک کیلومتر 5 تا اهواز دید از اندیمشک به اهواز 60 بیلبورد
1022 خوزستان اندیمشک – خرم آباد کیلومتر 5 تا اندیمشک دید از اندیمشک به خرم آباد 60 بیلبورد
1023 خوزستان اندیمشک – خرم آباد کیلومتر 5 تا اندیمشک دید از خرم اباد به اندیمشک 60 بیلبورد
1024 خوزستان سربندر – اهواز کیلومتر 10 تا سربندر دید از سربندر به ماهشهر 60 بیلبورد
1025 خوزستان سربندر – اهواز کیلومتر 10 تا سربندر دید از ماهشهر به سربندر 60 بیلبورد
1026 خوزستان اهواز – سربندر کیلومتر 10 تا اهواز دید از اهواز به سربندر 60 بیلبورد
1027 خوزستان اهواز – سربندر کیلومتر 10 تا اهواز دید از سربندر به اهواز 60 بیلبورد
1028 خوزستان خرمشهر – اهواز کیلومتر 2 تا خرمشهر دید از خرمشهر به اهواز 60 بیلبورد
1029 خوزستان خرمشهر – اهواز کیلومتر 2 تا خرمشهر دید از اهواز به خرمشهر 60 بیلبورد
1030 خوزستان زنجان- قزوین کیلومتر 5 تا زنجان دید از قزوین به زنجان 60 بیلبورد
1031 خوزستان زنجان- قزوین کیلومتر 5 تا زنجان دید از زنجان به قزوین 60 بیلبورد
1032 خوزستان زنجان – میانه کیلومتر 12 تا زنجان دید از زنجان به میانه 60 بیلبورد
1033 خوزستان زنجان – میانه کیلومتر 12 تا زنجان دید از میانه به زنجان 60 بیلبورد
1034 خوزستان زنجان – تبریز کیلومتر 5 تا زنجان دید از زنجان به تبریز 60 بیلبورد
1035 خوزستان زنجان – تبریز کیلومتر 5 تا زنجان دید از تبریز به زنجان 60 بیلبورد
1036 خوزستان زنجان – قزوین کیلومتر 6 تا زنجان دید از زنجان به قزوین 60 بیلبورد
1037 خوزستان زنجان – قزوین کیلومتر 6 تا زنجان دید از قزوین به زنجان 60 بیلبورد
1038 سمنان سمنان – گرمسار کیلومتر 5 تا گرمسار دید از سمنان به گرمسار 60 بیلبورد
1039 سمنان گرمسار – سمنان کیلومتر 5 تا گرمسار گرمسار به ایوانکی 60 بیلبورد
1040 سمنان شاهرود – سبزوار کیلومتر 40 تا شاهرود دید از شاهرود به سبزوار 60 بیلبورد
1041 سمنان شاهرود – سبزوار کیلومتر 40 تا شهرود دید از سبزوار به شاهرود 60 بیلبورد
1042 سمنان دامغان – سمنان کیلومتر 20 تا دامغان دید از دامغان به سمنان 60 بیلبورد
1043 سمنان دامغان – سمنان کیلومتر 20 تا دامغان دید از سمنان به دامغان 60 بیلبورد
1044 سمنان سمنان- دامغان کیلومتر 5 از سمنان دید از سمنان به دامغان 60 بیلبورد
1045 سمنان سمنان -دامغان کیلومتر 5 از سمنان دید از دامغان به سمنان 60 بیلبورد
1046 سمنان شاهرود – آزادشهر کیلومتر 8 تا شاهرود به ازادشهر 60 بیلبورد
1047 سمنان شاهرود – آزادشهر کیلومتر 8 تا شاهرود دید از آزادشهر به شاهرود 60 بیلبورد
1048 سمنان سمنان – فیروزکوه کیلومتر 25 تا سمنان دید از سمنان به فیروزکوه 60 بیلبورد
1049 سمنان سمنان – فیروزکوه کیلومتر 25 تا سمنان دید از فیروزکوه به سمنان 60 بیلبورد
1050 سمنان شاهرود – دامغان کیلومتر 15 تا دامغان دید از شاهرود به دامغان 60 بیلبورد
1051 سمنان دامغان جلوی مرکز آموزش شهید ابوالفتحی ابتدای شهرک صنعتی دامغان دید از سمنان به دامغان 60 بیلبورد
1052 سمنان دامغان کیلومتر 10 دامغان به شاهرود دید از دامغان به شاهرود 60 بیلبورد
1053 سمنان عبدل آباد کیلومتر 55 تا سمنان دید از گرمسار به سمنان 60 بیلبورد
1054 فارس شیراز – اصفهان کیلومتر 5 تا شیراز دید از شیراز به اصفهان 60 بیلبورد
1055 فارس شیراز – اصفهان کیلومتر 5 تا شیراز دید از اصفهان به شیراز 60 بیلبورد
1056 فارس فارس کیلومتر 5 تا شیراز دید از اصفهان به شیراز 60 بیلبورد
1057 فارس فارس کیلومتر 5 تا شیراز دید از شیراز به اصفهان 60 بیلبورد
1058 فارس کازرون – شیراز کیلومتر 34 تا کازرون دید از قائمیه به شیراز 60 بیلبورد
1059 فارس کازرون – شیراز کیلومتر 34 تا کازرون دید از شیراز به سپیدان 60 بیلبورد
1060 فارس شیراز – سپیدان کیلومتر 10 تا شیراز دید از شیراز به سپیدان 60 بیلبورد
1061 فارس شیراز – سپیدان کیلومتر 10 تا شیراز دید از سپیدان به شیراز 60 بیلبورد
1062 فارس بندر عباس پلیس راه اتوبان شیراز فسا کیلومتر 5 تا شیراز دید از شیراز به فسا 60 بیلبورد
1063 فارس بندر عباس پلیس راه اتوبان شیراز فسا کیلومتر 5 تا شیراز دید از فسا به شیراز 60 بیلبورد
1064 قزوین قوین – کرج کیلومتر 5 تا قزوین دید از کرج به قزوین 60 بیلبورد
1065 قزوین قوین – کرج کیلومتر 5 تا قزوین دید از قزوین به کرج 60 بیلبورد
1066 قزوین قزوین نیروگاه حرارتی رجایی کیلومتر 25 تا قزوین دید از قزوین به کرج 60 بیلبورد
1067 قزوین قزوین نیروگاه حرارتی رجایی کیلومتر 25 تا قزوین دید از کرج به قزوین 60 بیلبورد
1068 قزوین قزوین – رشت جاده قدیم کیلومتر 5 تا قزوین دید از قزوین به رشت 60 بیلبورد
1069 قزوین قزوین – رشت جاده قدیم کیلومتر 5 تا قزونی دید از رشت به قزوین 60 بیلبورد
1070 قزوین قزوین – زنجان کیلومتر 5 تا قزوین دید از قزوین به زنجان 60 بیلبورد
1071 قزوین قزوین – زنجان کیلومتر 5 تا قزوین دید از قزونی به زنجان 60 بیلبورد
1072 قزوین قزوین – زنجان کیلومتر 5 تا قزونی دید از زنجان به قزوین 60 بیلبورد
1073 قزوین قزوین – زنجان کیلومتر 5 تا قزوین دید از زنجان به قزوین 60 بیلبورد
1074 قزوین بوئین زهرا کیلومتر 2 تا بوئین زهرا به قزوین و بالعکس 60 بیلبورد
1075 قزوین قزوین – همدان کیلومتر 10 تا قزوین دید از قزوین به همدان 60 بیلبورد
1076 قزوین قزوین – همدان کیلومتر 10 تا قزوین دید از همدان به قزوین 60 بیلبورد
1077 قزوین قزوین – همدان کیلومتر 40 تا قزوین دید از همدان به قزوین 60 بیلبورد
1078 قزوین قزوین – همدان کیلومتر 40 تا قزوین دید از قزوین به همدان 60 بیلبورد
1079 کردستان کردستان ابتدای ورودی به شهر سنندج دید از سنندج به همدان 60 بیلبورد
1080 کردستان کردستان ابتدای ورودی به شهر سنندج دید از همدان به سنندج 60 بیلبورد
1081 کردستان کردستان ابتدای ورودی به شهر سنندج دید از همدان به سنندج 60 بیلبورد
1082 کردستان کردستان ابتدای ورودی یه شهر سنندج دید از سنندج به همدان 60 بیلبورد
1083 کردستان سنندج – کرمانشاه کیلومتر 10 تا سنندج دید از سنندج به کرمانشاه 60 بیلبورد
1084 کردستان سنندج – کرمانشاه کیلومتر 10 تا سنندج دید از کرمانشاه به سنندج 60 بیلبورد
1085 کرمانشاه کرمانشاه – خسروی کیلومتر 10 تا کرمانشاه دید از کرمانشاه به قصر شیرین 60 بیلبورد
1086 کرمانشاه کرمانشاه – خسروی کیلومتر 10 تا کرمانشاه دید از قصر شیرین به کرمانشاه 60 بیلبورد
1087 کرمانشاه کرمانشاه – همدان سه راهی هرسین کیلومتر 20 تا کرمانشاه دید از کرمانشاه به همدان 60 بیلبورد
1088 کرمانشاه کرمانشاه – همدان سه راهی هرسین کیلومتر 20 تا کرمانشاه دید از همدان به کرمانشاه 60 بیلبورد
1089 کرمانشاه کرمانشاه – سنندج کیلومتر 10 تا کرمانشاه دید از کرمانشاه به سنندج 60 بیلبورد
1090 کرمانشاه کرمانشاه – سنندج کیلومتر 10 تا کرمانشاه دید از سنندج به کرمانشاه 60 بیلبورد
1091 کرمانشاه کنگاور – نهاوند کیلومتر 7 تا کنگاور 60 بیلبورد
1092 کرمانشاه کنگاور – نهاوند کیلومتر 7 تا کنگاور 60 بیلبورد
1093 گلستان گلستان پلیس راه جنگل گلستان کیلومتر 35 تا گالیکس دید از اشخانه به گالیش 60 بیلبورد
1094 گلستان گلستان پلیس راه جنگل گلستان کیلومتر 35 تا گالیکش دید از گالیش به آشخانه 60 بیلبورد
1095 گلستان پلیس راه کیلومتر 50 تا مراوه تپه دید از مراوه تپه به کلاله 60 بیلبورد
1096 گلستان پلیس راه کیلومتر 50 تا مراوه تپه دید از کلاله به مرراوه تپه 60 بیلبورد
1097 گلستان آق قلا – گرگان کیلومتر 5 تا آق قلا دید از اق قلا به گرگان 60 بیلبورد
1098 گلستان آق قلا – گرگان کیلومتر 5 تا اق قلا دید از گرگان به آق قلا 60 بیلبورد
1099 گلستان گلستان کیلومتر 5 تا گرگان دید از گرگان به کردکوی 60 بیلبورد
1100 گلستان گلستان کیلومتر 5 تا گرگان دید از کردکوی به گرگان 60 بیلبورد
1101 گلستان نوکنده – بندر گز کیلومتر 45 تا ساری دید از گرگان به ساری 60 بیلبورد
1102 گلستان نوکنده – بندر گز کیلومتر 45 تا ساری دید از ساری به گرگان 60 بیلبورد
1103 گلستان آزادشهر – گرگان کیلومتر 5 تا ازادشهر دید از آزادشهر به گرگان 60 بیلبورد
1104 گلستان آزادشهر – گرگان کیلومتر 5 تا آزادشهر دید از گرگان به ازادشهر 60 بیلبورد
1105 گیلان رشت – لاهیجان کیلومتر 20 تا رشت دید از لاهیجان به رشت 60 بیلبورد
1106 گیلان رشت – لاهیجان کیلومتر 20 تا رشت دید از رشت به لاهیجان 60 بیلبورد
1107 گیلان جمال اباد – لوشان کیلومتر 4 تا لواشان دید از رشت به لواشان 60 بیلبورد
1108 گیلان جمال اباد – لوشان کیلومتر 4 تا لواشان دید از لواشان به رشت 60 بیلبورد
1109 گیلان گیلان پلیس راه جاده رشت انزلی کیلومتر 25 تا انزلی دید از انزلی به رشت 60 بیلبورد
1110 گیلان گیلان پلیس راه جاده رشت انزلی کیلومتر 25 تا انزلی دید از رشت به انزلی 60 بیلبورد
1111 گیلان چابکسر کیلومتر 4 تا چابکسر دید از رامسر به چابکسر 60 بیلبورد
1112 گیلان چابکسر کیلومتر 4 تا چابکسر دید از رامسر به چابکسر 60 بیلبورد
1113 گیلان رشت – انزلی کیلومتر 5 تا خمام دید از انزلی به رشت 60 بیلبورد
1114 گیلان رشت – انزلی کیلومتر 5 تا خمام دید از رشت به انزلی 60 بیلبورد
1115 گیلان آستارا – تالش کیلومتر 8 تا آستارا دید از آستارا به تالش 60 بیلبورد
1116 گیلان آستارا – تالش کیلومتر 8 تا استارا دید از تالش به آستارا 60 بیلبورد
1117 گیلان فومنات سه راهی شفت کیلومتر 15 تا فومن دید از رشت به فومن 60 بیلبورد
1118 گیلان فومنات سه راهی شفت کیلومتر 15 تا فومن دید از فومن به رشت 60 بیلبورد
1119 گیلان رشت – قزوین کیلومتر 13 تا رشت دید از قزوین به رشت 60 بیلبورد
1120 گیلان رشت – قزوین کیلومتر 13 تا رشت دید از رشت به قزوین 60 بیلبورد
1121 گیلان رشت – قزوین کیلومتر 30 تا رشت دید از رشت به امام زاده هاشم 60 بیلبورد
1122 گیلان رشت – قزوین کیلومتر 30 تا رشت دید از امام زاده هاشم به رشت 60 بیلبورد
1123 گیلان تالش – صومعه سرا کیلومتر 25 تا صومعه سرا دید از تالش به صومعه سرا 60 بیلبورد
1124 گیلان تالش – صومعه سرا کیلومتر 25 تا صومه سرا دید از صومعه سرا به تالش 60 بیلبورد
1125 لرستان خرم آباد – اندیمشک کیلومتر 15 تا خرم آباد به خرم شهر بالعکس 60 بیلبورد
1126 لرستان خرم آباد – اندیمشک کیلومتر 15 تا خرم آباد به اندیمشک بالعکس 60 بیلبورد
1127 لرستان لرستان کیلومتر 5 تا خرم آباد دید از خرم آباد به بروجرد 60 بیلبورد
1128 لرستان لرستان کیلومتر 5 تا خرم آباد دید از خرم آباد به بروجرد 60 بیلبورد
1129 لرستان لرستان کیلومتر 5 تا خرم آباد بعد از بروجرد به خرم آباد 60 بیلبورد
1130 لرستان خرم آباد کیلومتر 50 تا اندیمشک دید از خرم آباد به اندیمشک 60 بیلبورد
1131 لرستان خرم آباد کیلومتر 50 تا اندیمشک دید از اندیمشک به خرم آباد 60 بیلبورد
1132 لرستان خرم آباد پل زال کیلومتر 20 تا خرم آباد دید از خرم آباد پل زال 60 بیلبورد
1133 لرستان خرم آباد پل زال کیلومتر 20 تا خرم آباد دید از پل زال به خرم آباد 60 بیلبورد
1134 لرستان درود سه راهی درود کیلومتر 30 تا بروجرد دید از خرم اباد به بروجرد 60 بیلبورد
1135 لرستان درود سه راهی درود کیلومتر 30 تا بروجرد دید از خرم آباد به بروجرد 60 بیلبورد
1136 مرکزی اراک – قم کیلومتر 15 تا اراک دید از قم به اراک 60 بیلبورد
1137 مرکزی اراک – قم کیلومتر 15 تا اراک دید از اراک به قم 60 بیلبورد
1138 مرکزی ساوه – تهران کیلومتر 15 تا ساوه دید از تهران به ساوه 60 بیلبورد
1139 مرکزی ساوه – تهران کیلومتر 15 تا ساوه دید از ساوه به تهران 60 بیلبورد
1140 مرکزی دلیجان میدان امام خمینی به طرف محلات دید از دلیجان به قم 60 بیلبورد
1141 مرکزی دلیجان میدان امام خمینی به طرف محلات دید از دلیجان به قم 60 بیلبورد
1142 مرکزی ساوه – همدان کیلومتر 3 تا ساوه دید از همدان به ساوه و بالعکس 60 بیلبورد
1143 مرکزی ساوه – همدان کیلومتر 3 تا ساوه دید از همدان به ساوه و بالعکس 60 بیلبورد
1144 مرکزی خمین – دلیجان کیلومتر 14 تا خمین دید از خمین به دلیجان 60 بیلبورد
1145 مرکزی خمین – دلیجان کیلومتر 14 تا خمین دید از دلیجان به خمین 60 بیلبورد
1146 مرکزی فرمهین – اراک کیلومتر 10 تا فرمهین دید از فرمهین به اراک و بالعکس 60 بیلبورد
1147 مرکزی فرمهین – اراک کیلومتر 10 تا فرمهین دید از اراک به فرمهین 60 بیلبورد
1148 همدان همدان – تهران کیلومتر 15 تاهمدان دید از همدان به ساوه 60 بیلبورد
1149 همدان همدان – تهران کیلومتر 15 تا همدان دید از ساوه به همدان 60 بیلبورد
1150 همدان همدان – سنندج کیلومتر 10 تا همدان دید از همدان به قروه 60 بیلبورد
1151 همدان همدان – سنندج کیلومتر 10 تا همدان دید قروه به همدان 60 بیلبورد
1152 همدان ملایر – همدان کیلومتر 20 تا ملایر دید از ملایر به همدان 60 بیلبورد
1153 همدان ملایر – همدان کیلومتر 20 تا ملایر دید از همدان به ملایر 60 بیلبورد
1154 همدان رزن – قزوین کیلومتر 4 تا رزن دید از رزن به قزوین 60 بیلبورد
1155 همدان رزن – قزوین کیلومتر 4 تا رزن دید از قزوین به رزن 60 بیلبورد
1156 همدان نهاوند – بروجرد کیلومتر 3 تا نهاوند دید از نهاوند به بروجرد 60 بیلبورد
1157 همدان نهاوند – بروجرد کیلومتر 3 تا نهاوند دید از بروجرد به نهاوند 60 بیلبورد
1158 قم قم – کاشان کیلومتر 10 تا قم دید از قم به کاشان 60 بیلبورد
1159 قم قم – کاشان کیلومتر 10 تا قم دید از کاشان به قم 60 بیلبورد
1160 قم سلفچکان کیلومتر 40 تا قم دید از سلفچکان به قم 60 بیلبورد
1161 قم سلفچکان کیلومتر 40 تا قم دید از قم به سلفچکان 60 بیلبورد
1162 بیرجند بیرجند – زاهدان ایست و بازرسی علی آباد 90 بیلبورد
1163 بیرجند بیرجند – مشهد 5 کیلومتر بیرجند 24 بیلبورد
1164 بیرجند بیرجند – کرمان 5 کیلومتر بیرجند 24 بیلبورد
1165 بیرجند بیرجند – زاهدان 5 کیلومتر بیرجند 24 بیلبورد
1166 بیرجند بیرجند – زاهدان ورودی سر بیشه 140 بیلبورد
1167 کرج کمربندی کمر بندی خلج آباد دید از چالوس 60 بیلبورد
1168 تبریز جاده تبریز مرند مقابل کوی صنعتی وحید مسیر رفت 62 پل عابر
1169 تبریز جاده تبریز مرند مقابل کوی صنعتی وحید مسیر برگشت 62 پل عابر
1170 تبریز مرند جاده تبریز مرند مقابل کوی صنعتی تبریز مسیر برگشت 70 پل عابر
1171 تبریز مرند جاده تبریز مرند مقابل کوی صنعتی تبریز مسیر رفت 70 پل عابر
1172 تبریز مرند جاده تبریز مرند مقابل کوی صنعتی الماس مسیر رفت 70 پل عابر
1173 تبریز مرند جاده تبریز مرند مقابل کوی صنعتی الماس مسیربرگشت 70 پل عابر
1174 مشهد وکیل آباد انتهای وکیل آباد دید از شاندیز (عمودی) 93 بیلبورد
1175 مشهد وکیل آباد انتهای وکیل آباد دید از شاندیز (عمودی) 93 بیلبورد
1176 مشهد وکیل آباد انتهای بلوار وکیل آباد ،دو راهی طرقبه و شاندیز تابلو اول 61 بیلبورد
1177 مشهد وکیل آباد انتهای بلوار وکیل آباد ،دو راهی طرقبه و شاندیز تابلو دوم 61 بیلبورد
1178 مشهد وکیل آباد انتهای بلوار وکیل آباد ،دو راهی طرقبه و شاندیز تابلو سوم 61 بیلبورد
1179 مشهد وکیل آباد انتهای بلوار وکیل آباد ،دو راهی طرقبه و شاندیز تابلو چهارم 61 بیلبورد
1180 مشهد طرقبه مسیر طرقبه ویلاشهر دید از مشهد به طرقبه تابلو سمت راست 46 بیلبورد
1181 مشهد طرقبه مسیر طرقبه ویلاشهر دید از مشهد به طرقبه تابلو سمت چپ 46 بیلبورد
1182 مشهد طرقبه مسیر طرقبه ویلاشهر دید از مشهد به طرقبه تابلو سمت راست 46 بیلبورد
1183 مشهد طرقبه مسیر طرقبه ویلاشهر دید از مشهد به طرقبه تابلو سمت چپ 46 بیلبورد
1184 مشهد طرقبه مسیر طرقبه هتل طرقبه د دید از مشهد به طرقبه 61 بیلبورد
1185 مشهد طرقبه مسیر طرقبه هتل طرقبه د دید از طرقبه به مشهد 61 بیلبورد
1186 مشهد طرقبه مسیر طرقبه ابتدای امام رضا لاین وسط مقابل استادیوم طرقبه دید از مشهد به طرقبه 92 بیلبورد
1187 مشهد طرقبه مسیر طرقبه ابتدای امام رضا لاین وسط مقابل استادیوم طرقبه دید از طرقبه به مشهد 92 بیلبورد
1188 مشهد طرقبه طرقبه منطقه امیر آباد دید از مشهد به طرقبه 46 بیلبورد
1189 مشهد طرقبه طرقبه منطقه امیر آباد دید از طرقبه به مشهد 46 بیلبورد
1190 مشهد طرقبه طرقبه روبروی دادگستری طرقبه 65 بیلبورد
1191 مشهد بینالود دانشگاه بینالود دید از طرقبه 46 بیلبورد
1192 مشهد بینالود دانشگاه بینالود دید از مشهد 46 بیلبورد
1193 مشهد بلوار امام رضا بلوار امام رضا دید از طرقبه 51 بیلبورد
1194 مشهد بلوار امام رضا بلوار امام رضا دید به طرقبه 51 بیلبورد
1195 مشهد اتوبان باغچه وروردی مشهد از اتوبان باغچه قبل از عوارضی 93 بیلبورد
1196 اصفهان جاده باغ بهادران جاده باغ بهادران (منطقه گردشگری توریستی اصفهان ) مسیر رفت 43 بیلبورد
1197 اصفهان جاده باغ بهادران جاده باغ بهادران (منطقه گردشگری توریستی اصفهان ) مسیر برگشت 43 بیلبورد
1198 اصفهان بزرگراه آزادگان بزرگراه آزادگان مقابل دانشکده آب و برق اصفهان به تهران مسیر رفت 72 بیلبورد
1199 اصفهان بزرگراه آزادگان بزرگراه آزادگان مقابل دانشکده آب و برق تهران به اصفهان مسیر برگشت 72 بیلبورد
1200 اصفهان اتوبان خلیج فارس ورودی شیراز اتوبان خیلج فارس (سیتی سنتر) مسیر رفت 90 بیلبورد
1201 اصفهان اتوبان خلیج فارس ورودی شیراز اتوبان خیلج فارس (سیتی سنتر) مسیر برگشت 90 بیلبورد
1202 اصفهان اتوبان خلیج فارس ورودی شیراز اتوبان خیلج فارس مقابل شهرک آزمایش مسیر رفت 90 بیلبورد
1203 اصفهان اتوبان خلیج فارس ورودی شیراز اتوبان خیلج فارس مقابل شهرک آزمایش مسیر برگشت 90 بیلبورد
1204 اصفهان کمربندی کمربندی شرقی مقابل شهربازی رویاها (بزرگترین شهر بازی خاورمیانه) 90 بیلبورد
1205 اصفهان فلاورجان اتوبان ذوب آهن روبروی شهر فلاورجان 67 بیلبورد
1206 اصفهان جاده اصفهان جاده اصفهان تهخران شهرک صنعتی مورچه خورت مقابل شرکت اسنوا 67 بیلبورد
1207 اهواز پل کابلی جاده ساحلی غربی جنب پل کابلی 90 بیلبورد
1208 تبریز بسیج بلوار بسیج مقابل ورودی جاده قدیم نمایشگاه مسیر رفت 70 پریزما
1209 تبریز بسیج بلوار بسیج مقابل ورودی جاده قدیم نمایشگاه مسیر برگشت 70 پریزما
1210 تبریز جاده تبریز جاده تبریز مرند مقابل کوی صنعتی وحید مسیر رفت 62 پریزما
1211 تبریز جاده تبریز جاده تبریز مرند مقابل کوی صنعتی وحید مسیر برگشت 62 پریزما
1212 تبریز جاده تبریز جاده تبریز مرند مقابل کوی صنعتی تبریز مسیر رفت 70 پریزما
1213 تبریز جاده تبریز جاده تبریز مرند مقابل کوی صنعتی تبریز مسیر برگشت 70 پریزما
1214 تبریز جاده تبریز جاده تبریز مرند مقابل کوی صنعتی الماس مسیر رفت 70 پریزما
1215 تبریز جاده تبریز جاده تبریز مرند مقابل کوی صنعتی الماس مسیر برگشت 70 پریزما
1216 اهواز فرودگاه ابتدای بلوار فرودگاه (ورودی) 12.36 استرابورد
1217 اهواز فرودگاه ابتدای بلوار فرودگاه (خروجی) 12.36 استرابورد
WhatsApp chat