اجاره بیلبورد

اجاره بیلبورد در استان خراسان رضوی

نوع خدمات
تبلیغات محیطی مشهد
کد تابلو مسیــر نشــــانـي تیپ متـراژ
کل
اجاره بیلبورد های مشهد 1 خیام چهاررا خیام ضلع جنوب شرقی بیلبورد 48
لیست بیلبورد های مشهد 2 خیام چهارراه خیام ضلع شمال غربی بیلبورد 48
تعرفه بیلبورد های مشهد 3 شریعتی ضلع شمال شرقی بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های مشهد 4 دکتر شریعتی ابتدای بلوار احمد آباد ضلع جنوب غربی بیلبورد 48
لیست بیلبورد های مشهد 5 احمد آباد پیشانی ایستگاه مترو قائم مسیر رفت بیلبورد 20
تعرفه بیلبورد های مشهد 6 میدان فلسطین ملک آباد ضلع شمال شرقی سمت راست بیلبورد 48
اجاره بیلبورد های مشهد 7 بلوار ملک آباد پیشانی ایستگاه مترو سه راه خیام ضلع جنوب شرقی بیلبورد 24
اجاره بیلبورد های مشهد 8 بلوار ملک آباد حد فاصل سه راه خیام و چهارراه ملک آباد (دید از سه راه خیام) پل عابر 39
لیست بیلبورد های مشهد 9 بلوار ملک آباد حد فاصل سه راه خیام و چهارراه ملک آباد (دید از چهارراه ملک آباد) پل عابر 51
تعرفه بیلبورد های مشهد 10 بلوار خیام خیام 11 دید از سه راه خیام بیلبورد 38
اجاره بیلبورد های مشهد 11 بلوار خیام خیام 10 دید از چهارراه خیام بیلبورد 38
لیست بیلبورد های مشهد 12 میدان استفلال ضلع غربی میدان دید از میدان بیلبورد 48
تعرفه بیلبورد های مشهد 13 میدان استفلال ضلع غربی میدان دید از چهارراه میلاد بیلبورد 48
اجاره بیلبورد های مشهد 14 میدان جانباز ضلع غربی دید از چهارراه مهدوی پل عابر 36
اجاره بیلبورد های مشهد 15 میدان جانباز ضلع غربی دید از میدان سمت راست پل عابر 36
لیست بیلبورد های مشهد 16 میدان جانباز ضلع غربی دید از میدان سمت چپ پل عابر 36
تعرفه بیلبورد های مشهد 17 بلوار آزادی ابتدای بلوار معلم بیلبورد 90
اجاره بیلبورد های مشهد 18 بزرگراه امام علی زیر گذر امام علی مسیر غرب به شرق بیلبورد 42
لیست بیلبورد های مشهد 19 بزرگراه امام علی زیر گذر امام علی مسیر شرق به غرب بیلبورد 42
تعرفه بیلبورد های مشهد 20 خیابان سعدی تقاطع سعدی و امام خمینی بیلبورد 75
اجاره بیلبورد های مشهد 21 چهارراه خسروی ضلع جنوب غربی 300 متر تا حرم مطهر بیلبورد 32
اجاره بیلبورد های مشهد 22 میدان آزادی ضلع شمال غربی جنب پارک ملت ابتدای وکیل آباد بیلبورد 140
لیست بیلبورد های مشهد 23 بلوار آزای ابتدای سجاد شمال به جنوب دید از استقلال بیلبورد 54
تعرفه بیلبورد های مشهد 24 بلوار آزای ابتدای سجاد جنوب به شمال دید از میدان آزادی بیلبورد 54
اجاره بیلبورد های مشهد 25 بلوار آزای ابتدای سجاد شرق به غرب دید از بلوار سجاد بیلبورد 42
لیست بیلبورد های مشهد 26 بلوار وکیل آباد پیشانی پل دانشجو شرق به غرب به سمت وکیل آباد پیشانی پل 40
تعرفه بیلبورد های مشهد 27 بلوار وکیل آباد پیشانی پل دانشجو غرب به شرق به سمت آزادی پیشانی پل 40
اجاره بیلبورد های مشهد 28 بلوار وکیل آباد پیشانی پل صیاد شرق به غرب به سمت وکیل آباد پیشانی پل 54
اجاره بیلبورد های مشهد 29 بلوار وکیل آباد پیشانی پل صیاد غرب به شرق به سمت آزادی پیشانی پل 54
لیست بیلبورد های مشهد 30 بلوار وکیل آباد وکیل آباد 29 غرب به شرق بیلبورد 45
تعرفه بیلبورد های مشهد 31 بلوار وکیل آباد دوراهی طرقبه و شاندیز پیشانی پل قطار شهری پیشانی پل 60
اجاره بیلبورد های مشهد 32 بلوار وکیل آباد دوراهی طرقبه و شاندیز تابلو 1 بیلبورد 65
لیست بیلبورد های مشهد 33 بلوار وکیل آباد دوراهی طرقبه و شاندیز تابلو 2 بیلبورد 65
تعرفه بیلبورد های مشهد 34 طرقبه بلوار اصلی نبش خیابان بوستان مسیر رفت بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های مشهد 35 طرقبه بلوار اصلی نبش خیابان بوستان مسیر برگشت بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های مشهد 36 امامت بلوار امامت 13دید از چهارراه آزادشهر پل عابر 36
لیست بیلبورد های مشهد 37 امامت بلوار امامت 13 دید از چهارراه آموزگار پل عابر 36
تعرفه بیلبورد های مشهد 38 میدان بیت المقدس نزدیک حرم مطهر جنب پارکینگ رضا بیلبورد 24
اجاره بیلبورد های مشهد 39 شاندیز نبش ویرانی 37 مسیر برگشت پل عابر 72
لیست بیلبورد های مشهد 40 آزادی میدان آزادی ابتدای بلوار ملک آباد ضلع شمال شرقی سی گل سایبرد 26
تعرفه بیلبورد های مشهد 41 آزادی میدان آزادی ابتدای بلوار وکیل آباد ضلع شمال غربی روبرویارک ملت سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 42 آزادی نرسیده به میدان استقلال سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 43 آزادی بلوار آزادی 34 سایبرد 26
لیست بیلبورد های مشهد 44 آزادی بلوار ازادی ابتدای بلوار معلم سایبرد 26
تعرفه بیلبورد های مشهد 45 آزادی بلوار ازادی جانباز سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 46 خیام بلوار خیام ارشاد سایبرد 26
لیست بیلبورد های مشهد 47 خیام بلوار خیام شمالی ابتدای بلوار توس سایبرد 26
تعرفه بیلبورد های مشهد 48 خیام چهارراه خیام سجاد مقابل مسکن و شهرسازی سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 49 خیام تقاطع بلوار خیام فردوسی سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 50 خیام میدان الماس شرق سایبرد 26
لیست بیلبورد های مشهد 51 کلانتری بزرگراه کلانتری نرسیده به درب دانشگاه سایبرد 26
تعرفه بیلبورد های مشهد 52 کلانتری بزرگراه کلانتری نرسیه به میدان جمهوری کلانتری 2 سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 53 وکیل آباد بلوار آموزگار تقاطع دانشجو آموزگار سایبرد 26
لیست بیلبورد های مشهد 54 وکیل آباد سید رضی سید رضی 50 سایبرد 26
تعرفه بیلبورد های مشهد 55 وکیل آباد بلوار معلم میدان دانش سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 56 وکیل آباد میدان معلم معلم 17 جنب قضای سبز سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 57 وکیل آباد تقاطع بلوار معلم دانش آموز سایبرد 26
لیست بیلبورد های مشهد 58 ملک آباد میدان فلسطین ابتدای منتظری ضلع شمال شرقی سایبرد 26
تعرفه بیلبورد های مشهد 59 ملک آباد میدان فلسطین ابتدای بلوار ملک آباد سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 60 ملک آباد بلوار ملک آباد ابتدای بزرگمهر سایبرد 26
لیست بیلبورد های مشهد 61 ملک آباد بلوار ملک آباد ابتدای سه راه خیام سایبرد 26
تعرفه بیلبورد های مشهد 62 ملک آباد سه راه فلسطین دید از میدان راهنمایی سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 63 احمد آباد تقاطع مجد آبکوه سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 64 احمد آباد بلوار کلاهدوز تقاطع کلاهدوز و ابکوه سایبرد 26
لیست بیلبورد های مشهد 65 احمد آباد بلوار احمد آباد تقاطع کلاهدوز احمد آباد سایبرد 26
تعرفه بیلبورد های مشهد 66 وکیل آباد تقاطع بلوار هفت تیر صارمی سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 67 وکیل آباد بلوار پیروزی پیروزی 47 سایبرد 26
لیست بیلبورد های مشهد 68 وکیل آباد تقاطع پیروزی صیاد ضلع جنوب غربی سایبرد 26
تعرفه بیلبورد های مشهد 69 وکیل آباد تقاطع کوثر و صارمی دور میدان سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 70 وکیل آباد تقاطع هاشمیه و صارمی دور میدان سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 71 وکیل آباد تقاطع بلوار فکوری دلاوران سایبرد 26
لیست بیلبورد های مشهد 72 وکیل آباد بلوار هنرستان تقاطع هنرستان صارمی سایبرد 26
تعرفه بیلبورد های مشهد 73 وکیل آباد بلوار باهنر تقاطع باهنر 3 و 5 سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 74 وکیل آباد بلوار فکوری سر افرازان سایبرد 26
لیست بیلبورد های مشهد 75 وکیل آباد بلوار پیروزی میدان اقبال ضلع جنوب شرقی سایبرد 26
تعرفه بیلبورد های مشهد 76 وکیل آباد بلوار پیروزی حد فاصل لادن و اقبال سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 77 وکیل آباد بلوار هاشمیه هاشمیه 51 سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 78 وکیل آباد بلوار پیروزی خاقانی سایبرد 26
لیست بیلبورد های مشهد 79 وکیل آباد میدان جوان ابتدای فکوری سایبرد 26
تعرفه بیلبورد های مشهد 80 وکیل آباد ابتدای پیروزی جام عسل سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 81 وکیل آباد بلوار وکیل ابتدای بلوار امامت سایبرد 26
لیست بیلبورد های مشهد 82 وکیل آباد بلوار وکیل آباد ابتدای بلوار سید رضی سایبرد 26
تعرفه بیلبورد های مشهد 83 وکیل آباد بلوار وکیل آباد ابتدای بلوار دانشجو سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 84 وکیل آباد بلوار وکیل آباد ابتدای صدف سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 85 وکیل آباد بلوار وکیل آباد ابتدای دندانپزشکان سایبرد 26
لیست بیلبورد های مشهد 86 وکیل آباد بلوار وکیل آباد ابتدای بلوار هفت تیر سایبرد 26
تعرفه بیلبورد های مشهد 87 وکیل آباد بلوار وکیل آباد ابتدای صیاد شیرازی (هتل پارس) سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 88 وکیل آباد بلوار وکیل آباد ابتدای کوثر سایبرد 26
لیست بیلبورد های مشهد 89 وکیل آباد بلوار وکیل آباد مقابل دانشگاه فردوسی سایبرد 26
تعرفه بیلبورد های مشهد 90 وکیل آباد ابتدای بلوار وکیل آباد به سمت مشهد پل پرتویی سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 91 وکیل آباد ابتدای بلوار وکیل آباد ابتدای پل نمایشگاه سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 92 وکیل آباد بلوار وکیل آباد بعد از پل نمایشگاه به طرف طرقبه و شاندیز سایبرد 26
لیست بیلبورد های مشهد 93 وکیل آباد بلوار وکیل آباد ابتدای هاشمیه سایبرد 26
تعرفه بیلبورد های مشهد 94 وکیل آباد بلوار وکیل آباد ابتدای اقبال لاهوری سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 95 وکیل آباد بلوار وکیل آباد ابتدای هنرستان سایبرد 26
لیست بیلبورد های مشهد 96 میدان فردوسی میدان راهنمایی ضلع شمال غربی سایبرد 26
تعرفه بیلبورد های مشهد 97 میدان فردوسی بلوار سازمان آب تقاطع صادقی اسفندیانی مقابل بازار گوهرشاد سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 98 میدان فردوسی ضلع شمال غربی بلوار فردوسی سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 99 میدان فردوسی ضلع جنوب غربی بلوار سازمان آب سایبرد 26
لیست بیلبورد های مشهد 100 میدان شریعتی میدان بسیج ابتدای خیابان بهار سایبرد 26
تعرفه بیلبورد های مشهد 101 میدان شریعتی بلوار بهار چهارراه استانداری روبروی بیمارستان بنت الهادی سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 102 میدان شریعتی ابتدای خیابان بهار سایبرد 26
لیست بیلبورد های مشهد 103 میدان شریعتی دانش غربی سرای بلوار سایبرد 26
تعرفه بیلبورد های مشهد 104 شریعتی میدان امام خمینی ضلع شمال غربی سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 105 شریعتی میدان امام خمینی 26 روبروی بانک ملی سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 106 شریعتی امام خمینی سه راه دارایی سایبرد 26
لیست بیلبورد های مشهد 107 شریعتی میدان ده دی دور میدان سایبرد 26
تعرفه بیلبورد های مشهد 108 شریعتی انتهای بلوار نامجو میدان جهاد سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 109 فهمیده میدان فهمیده پراک پردیس سایبرد 26
لیست بیلبورد های مشهد 110 فهمیده بلوار توس میدان معراج جاده قدیم قوچان سایبرد 26
تعرفه بیلبورد های مشهد 111 قاسم آباد قاسم آباد میدان فلاحی دانشگاه خیام سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 112 قاسم آباد قاسم آباد یوسفی 17 دانشگاه آزاد سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 113 قاسم آباد میدان امام علی ابتدای امامیه سایبرد 26
لیست بیلبورد های مشهد 114 قاسم آباد میدان حجاب ضلع جنوب شرقی سایبرد 26
تعرفه بیلبورد های مشهد 115 قاسم آباد تقاطع امامیه و شاهد ضلع شمال شرقی سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 116 قاسم آباد انتهای شاهد پلیس راه امام هادی سایبرد 26
لیست بیلبورد های مشهد 117 قاسم آباد چهارراه اندیشه سایبرد 26
تعرفه بیلبورد های مشهد 118 قاسم آباد بلوار میثاق میدان مجیدیه به سمت پلیس راه سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 119 قاسم آباد بلوار مجیدیه مجیدیه 33 سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 120 قاسم آباد میدان مادر سایبرد 26
لیست بیلبورد های مشهد 121 قاسم آباد تقاطع بلوار شاهد فلاحی سایبرد 26
تعرفه بیلبورد های مشهد 122 قاسم آباد محمدیه 23 جنب دانشگاه آزاد سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 123 قاسم آباد بلوار میثاق قاسم آباد تقاطع میثاق امامیه سایبرد 26
لیست بیلبورد های مشهد 124 قاسم آباد بلوار الهیه میدان ولیعصر سایبرد 26
تعرفه بیلبورد های مشهد 125 قاسم آباد بلوار میثاق قاسم آباد میدان مجیدیه به سمت نمایشگاه سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 126 قاسم آباد قاسم آباد بلوار شاهد شاهد 2 سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 127 جانباز بلوار جانباز جنب هتل همای شماره 2 سایبرد 26
لیست بیلبورد های مشهد 128 جانباز میدان جانباز ضلع شمال غرب سایبرد 26
تعرفه بیلبورد های مشهد 129 میدان امام حسین خواجه ربیع بلوار بهمن بین بهمن 38 و 36 سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 130 میدان امام حسین خواجه ربیع بلوار بهمن بهمن 2 سایبرد 26
لیست بیلبورد های مشهد 131 میدان امام حسین جنب مسجد سایبرد 26
تعرفه بیلبورد های مشهد 132 میدان امام حسین تقاطع کامیاب عبادی بلوار راه آهن سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 133 میدان امام حسین میدان خواجه ربیع مهر مادر یوسف زاده سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 134 طلاب امت ایثار سایبرد 26
لیست بیلبورد های مشهد 135 طلاب چهارراه سیلو خیابان گاز رسالت 16 سایبرد 26
تعرفه بیلبورد های مشهد 136 طلاب خیابان 5 تن 5 تن 45 سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 137 طلاب بلوار میامی بلوار کرامت میدان جمعه بازار سایبرد 26
لیست بیلبورد های مشهد 138 طلاب تقاطع میرزا کوچک خان مجلسی شهرداری منطقه 5 سایبرد 26
تعرفه بیلبورد های مشهد 139 طلاب بلوار سیدی تقاطع بلوار صبا ثامن سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 140 طلاب اول خیابان گلشهر خیابان آوینی سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 141 طلاب میدان مفتح سایبرد 26
لیست بیلبورد های مشهد 142 کاشانی سه راه کاشانی سایبرد 26
تعرفه بیلبورد های مشهد 143 ابوطالب بلوار ابوطالب ابوطالب 70 سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 144 بلوار موسوی هدایت موسوی قوچانی پارک حجاب سایبرد 26
لیست بیلبورد های مشهد 145 عبدالمطلب بلوار شفا بلوار عبدالمطلب سایبرد 26
تعرفه بیلبورد های مشهد 146 جمهوری اسلامی ابتدای بلوار فرودگاه زیر پل غدیر سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 147 نخریسی چهاراه نخریسی سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 148 جمهوری اسلامی بلوار جمهوری اسلامی چهارراه کمقدم روبروی شهرداری منطقه 7 سایبرد 26
لیست بیلبورد های مشهد 149 مصلی مصلی جنب خشکبار مصلی سایبرد 26
تعرفه بیلبورد های مشهد 150 مصلی خیابان شهید رستمی تقاطع مصلی سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 151 فدائیان اسلام خیابان فدائیان اسلام تقاطع پروین اعتصامی سایبرد 26
لیست بیلبورد های مشهد 152 انقلاب پایانه انقلاب سایبرد 26
تعرفه بیلبورد های مشهد 153 فدائیان اسلام انتهای فدائیان اسلام پایانه غدیر سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 154 وحدت بلوار وحدت وحدت 14 بین پنجراه و مقدم سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 155 طبرسی تقاطع مجلسی طبرسی سایبرد 26
لیست بیلبورد های مشهد 156 ملک آباد میدان ملک آباد میدان فلسطین ضلع جنوب غربی تابلو سمت راست بیلبورد 60
تعرفه بیلبورد های مشهد 157 ملک آباد میدان ملک آباد میدان فلسطین ضلع جنوب غربی تابلو سمت چپ بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های مشهد 158 احمد آباد احمد آباد روبروی دبیرستان رزاقی دید از سه راه راهنمایی عرشه پل 45
لیست بیلبورد های مشهد 159 وکیل آباد بلوار وکیل آباد ابتدای اقبال لاهوری به سمت میدان ازادی عرشه پل 51
تعرفه بیلبورد های مشهد 160 خیام بلوار خیام ابتدای خیابان جامی بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های مشهد 161 آزادی میدان آزادی پل پیشانی رو گذر به سمت سه راه خیام عرشه پل 36
اجاره بیلبورد های مشهد 162 خیام سه راه خیام ضلع جنوبی بیلبورد 48
لیست بیلبورد های مشهد 163 ملک آباد بلوار ملک آباد سه راه خیام ضلع جنوب شرقی بیلبورد 60
تعرفه بیلبورد های مشهد 164 فردوسی بلوار فردوسی دید به سمت چهارراه فرامرز عرشه پل 45
اجاره بیلبورد های مشهد 165 معلم ابتدای مدرس به سمت میدان سعدی عرشه پل 36
لیست بیلبورد های مشهد 166 معلم بلوار معلم چهارراه دانش آموز بیلبورد 75
تعرفه بیلبورد های مشهد 167 جانباز بلوار جانباز نرسیده به تقاطع ساجدی بیلبورد 50
اجاره بیلبورد های مشهد 168 وحدت بلوار وحدت نبش وحدت 21 دید به سمت چهارراه مقدم عرشه پل 25
اجاره بیلبورد های مشهد 169 وحدت بلوار وحدت نبش وحدت 21 دید به سمت حرم مطهر عرشه پل 25
لیست بیلبورد های مشهد 170 کامیاب بلوار کامیاب دید به سمت حرم مطهر عرشه پل 45
تعرفه بیلبورد های مشهد 171 حافظ میدان حافظ ضلع شمال غربی سایبرد 26
اجاره بیلبورد های مشهد 172 طرقبه بلوار ویلاشهر بعد از پمپ بنزین مسیر برگشت بیلبورد 108
لیست بیلبورد های مشهد 173 شاندیز نبش شاندیز 16 به سمت مشهد بیلبورد 60
تعرفه بیلبورد های مشهد 174 شاندیز نبش شاندیز 16 به سمت شاندیز بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های مشهد 175 طرقبه مسیر اصلی طرقبه نبش امام رضا3 سایبرد 30
اجاره بیلبورد های مشهد 176 طرقبه مسیر اصلی طرقبه نبش امام رضا 20 سایبرد 30
لیست بیلبورد های مشهد 177 طرقبه بلوار ویلاشهر روبروی مبلمان پاژ دید به سمت مشهد سایبرد 30
تعرفه بیلبورد های مشهد 178 طرقبه بلوار ویلاشهر بین امام رضا 43 و 45 دید به سمت مشهد سایبرد 25
اجاره بیلبورد های مشهد 179 طرقبه بلوار ویلاشهر ورودی هتل بزرگ طرقبه دید به سمت طرقبه سایبرد 30
لیست بیلبورد های مشهد 180 طرقبه ابتدای شهرک بوستان دید به سمت مشهد سایبرد 40
تعرفه بیلبورد های مشهد 181 طرقبه بلوار معلم جنب پارک پونه مسیر برگشت سایبرد 35
اجاره بیلبورد های مشهد 182 طرقبه جنب رستوران تشریفات مسیر رفت سایبرد 30
اجاره بیلبورد های مشهد 183 سجاد چهارراه بزرگمهر ضلع شمال شرقی بانک صادرات بیلبورد عمودی 44
لیست بیلبورد های مشهد 184 خیام خیام 11 نبش خیابان هوشیار بیلبورد 40
تعرفه بیلبورد های مشهد 185 سجاد چهارراه بزرگمهر ضلع جنوب غربی بازار مروارید بیلبورد عمودی 50
اجاره بیلبورد های مشهد 186 بهار چهارراه بهار نبش یاسمن بیلبورد عمودی 48
لیست بیلبورد های مشهد 187 بیت المقدس فلکه آب ابتدای خسروی نو دید از میدان پل عابر 46
تعرفه بیلبورد های مشهد 188 بیت المقدس فلکه آب ابتدای خیابان خسروی نو دید از خیابان خسروی نو پل عابر 46
اجاره بیلبورد های مشهد 189 میدان 15 خرداد ضلع شرقی میدان ابتدای خیابان جمهوری دید از میدان 15 خرداد پل عابر 54
اجاره بیلبورد های مشهد 190 میدان 15 خرداد ضلع شرقی میدان ابتدای خیاابن جمهوری دید از خیابان جمهوری پل عابر 45
لیست بیلبورد های مشهد 191 بلوار منتظری مقابل تالار فردوسی دید از سمت میدان جمهوری میدان تلویزیون پل عابر 54
تعرفه بیلبورد های مشهد 192 بلوار منتظری مقابل تالار فردوسی دید از سه راه بعثت میدان ملک آباد پل عابر 42
اجاره بیلبورد های مشهد 193 بلوارفردوسی ابتدای خیابان رسالت دید از سمت میدان جانباز پل عابر 45
لیست بیلبورد های مشهد 194 بلوارفردوسی ابتدای خیابان رسالت دید از سمت میدان استقلال پل عابر 48
تعرفه بیلبورد های مشهد 195 بلوار خیام خیام 35 روبروی سازمان تامین اجتماعیی دید از چهارراه خیام پل عابر 45
اجاره بیلبورد های مشهد 196 بلوار خیام خیام 35 روبروی سازمان تامین اجتماعیی دید از سمت فردوسی پل عابر 39
اجاره بیلبورد های مشهد 197 کلانتری شهید کلانتری حد فاصل میدان آزادی و جمهوری به سمت میدان آزادی بلوار وکیل آباد و سجاد بیلبورد 81
لیست بیلبورد های مشهد 198 کلانتری شهید کلانتری حد فاصل میدان آزادی و جمهوری به سمت میدان جمهوری و فرودگاه بیلبورد 81
تعرفه بیلبورد های مشهد 199 خیام بلوار خیام حد فاصل چهارراه خیام و سجاد و خیام فردوسی تقاطع خیام ارشاد روبروی هتل هما بیلبورد 40
اجاره بیلبورد های مشهد 200 جانباز بلوار جانباز و برج تجاری کیان سنتر دید از میدان جانباز بیلبورد 50
لیست بیلبورد های مشهد 201 بلوار فکوری حد فاصل بلوار هاشمیه و سرافرازان به سمت هاشمیه بیلبورد 50
تعرفه بیلبورد های مشهد 202 وکیل آباد انتهای بلوار وکیل آباد دوراهی طرقبه شاندیز بیلبورد دوم بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های مشهد 203 حرم محدوده حرم مطهر بلوار کامیاب کامیاب 3 به سمت حرم پیشانی پل 45
اجاره بیلبورد های مشهد 204 حرم محدوده حرم مطهر بلوار کامیاب کامیاب 3 به سمت ایستگاه راه آهن پیشانی پل 60
لیست بیلبورد های مشهد 205 فردوسی بلوار فردوسی روبروی ورزشگاه شهید بهشتی به سمت میدان جانباز پیشانی پل 36
تعرفه بیلبورد های مشهد 206 فردوسی بلوار فردوسی روبروی ورزشگاه شهید بهشتی به سمت چهارراه خیام فردوسی پیشانی پل 36
اجاره بیلبورد های مشهد 207 امام علی بزرگراه امام علی پل اتومبیل رو اندیشه به سمت میدان امام علی و نمایشگاه بین المللی پیشانی پل 38
لیست بیلبورد های مشهد 208 امام علی بزرگراه امام علی پل اتومبیل رو به اندیشه به سمت میدان قائم فرودگاه و حرم مطهر پیشانی پل 38
تعرفه بیلبورد های مشهد 209 توس بلوار توس توس 63 به سمت میدان معراج پیشانی پل 27
اجاره بیلبورد های مشهد 210 توس بلوار توس توس 63 به سمت شاهنامه پیشانی پل 27
اجاره بیلبورد های مشهد 211 بابا نظر بلوار میامی ورود به مشهد پیشانی پل 27
لیست بیلبورد های مشهد 212 بابا نظر بلوار میامی خروج از مشهد پیشانی پل 27
تعرفه بیلبورد های مشهد 213 بزرگراه آسیایی بعد از سه راه فردوسی ابتدای چهار فصل ورود به مشهد پیشانی پل 99
اجاره بیلبورد های مشهد 214 بزرگراه آسیایی بعد از سه راه فردوسی ابتدای چهار فصل خروج از مشهد پیشانی پل 99
لیست بیلبورد های مشهد 215 میثاق بزرگراه میثاق ابتدای اقدسیه به سمت بزرگراه آزادی و میدان قائم پیشانی پل 60
تعرفه بیلبورد های مشهد 216 میثاق بزرگراه میثاق ابتدای اقدسیه به سمت نمایشگاه بین المللی و بلوار وکیل اباد پیشانی پل 60
اجاره بیلبورد های مشهد 217 بسیج مقابل شهرک شیرین به سمت میدان امام حسین و قائم پیشانی پل 36
اجاره بیلبورد های مشهد 218 بسیج مقابل خیابان آقا مصطفی خمینی به سمت مسدان امام حسین و قائم پیشانی پل 54
لیست بیلبورد های مشهد 219 شهید چراغچی حد فاصل میدان امام حسین و ابو طالب به سمت میدان قائم و نمایشگاه بین المللی پیشانی پل 60
تعرفه بیلبورد های مشهد 220 وکیل آباد بلوار وکیل اباد ابتدای بلوار دانشجو جایگاه سوخت 250
اجاره بیلبورد های مشهد 221 بلوار فردوسی نرسیده به چهارراه ابوطالب و بازار برجیس بلوار منتهی به حرم مطهر جایگاه سوخت 300
لیست بیلبورد های مشهد 222 کلانتری مشهد بزرگراه کلانتری بیلبورد 100
تعرفه بیلبورد های مشهد 223 دو راهی طرقبه دوراهی طرقبه به سمت مشهد پریزما 60
اجاره بیلبورد های مشهد 224 دو راهی طرقبه دوراهی طرقبه به سمت طرقبه پریزما 60
اجاره بیلبورد های مشهد 225 بیت المقدس فلکه آب دید از کل میدان سه وجهی پل عابر 48
لیست بیلبورد های مشهد 226 بیت المقدس دید از باب الجواد حرم مطهر و خیابان خسروی به میدان بیت المقدس پل عابر 57
تعرفه بیلبورد های مشهد 227 بیت المقدس مقابل بازار رضا پل عابر 24
اجاره بیلبورد های مشهد 228 شریعتی ضلع شمال شرقی میدان پل عابر 48
لیست بیلبورد های مشهد 229 امام خمینی میدان انقلاب اسلامی دید به میدان پل عابر 48
تعرفه بیلبورد های مشهد 230 امام خمینی میدان انقلاب اسلامی دید از دور میدان سمت چپ پل عابر 48
اجاره بیلبورد های مشهد 231 امام خمینی میدان انقلاب اسلامی دید از دور میدان سمت راست پل عابر 48
اجاره بیلبورد های مشهد 232 بلوار وحدت تقاطع شارستان دید از چهارراه 17 شهریور تابلوی سمت راست پل عابر 48
لیست بیلبورد های مشهد 233 بلوار وحدت تقاطع شارستان دید از چهارراه 17 شهریور تابلوی سمت راست پل عابر 48
تعرفه بیلبورد های مشهد 234 شارستان تقاطع وحدت پل عابر 48
اجاره بیلبورد های مشهد 235 فکوری بلوار فکوری پل عابر 30
لیست بیلبورد های مشهد 236 فکوری بلوار فکوری پل عابر 30
تعرفه بیلبورد های مشهد 237 فکوری حد فاصل سر لفرازان و هاشمیه دید به کوثر جنوبی پل عابر 30
اجاره بیلبورد های مشهد 238 شهید شوشتری بعد از پل طرق دید ورودی مشهد سمت راست پل عابر 36
اجاره بیلبورد های مشهد 239 شهید شوشتری شهید شوشتری بعد از پل طرق دید ورودی مشهد سمت راست پل عابر 36
لیست بیلبورد های مشهد 240 وکیل آباد تابلوی عمودی ورودی شاندیز پل عابر 91
تعرفه بیلبورد های مشهد 241 شاندیز انتهای وکیل آباد پل عابر 91
اجاره بیلبورد های مشهد 242 وکیل آباد انتهای وکیل آباد دوراهی طرقبه و شاندیز تابلوی اولی بیلبورد 60
لیست بیلبورد های مشهد 243 وکیل آباد انتهای وکیل آباد دوراهی طرقبه و شاندیز تابلوی دومی بیلبورد 60
تعرفه بیلبورد های مشهد 244 وکیل آباد انتهای وکیل آباد دوراهی طرقبه و شاندیز تابلوی سومی بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های مشهد 245 وکیل آباد انتهای وکیل آباد دوراهی طرقبه و شاندیز تابلوی چهارمی بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های مشهد 246 طرقبه ویلا شهر دید از مشهد به طرقبه پل عابر 42
لیست بیلبورد های مشهد 247 طرقبه ویلا شهر دید از شرقبه به مشهد پل عابر 45
تعرفه بیلبورد های مشهد 248 طرقبه روبروی پمپ بنزین دید از مشهد به طرقبه تابلوی سمت راست پل عابر 59
اجاره بیلبورد های مشهد 249 طرقبه روبروی پمپ بنزین دید از مشهد به طرقبه تابلوی سمت چپ پل عابر 59
لیست بیلبورد های مشهد 250 طرقبه روبروی پمپ بنزین دید از طرقبه به مشهد تابلوی سمت راست پل عابر 59
تعرفه بیلبورد های مشهد 251 طرقبه روبروی پمپ بنزین دید از طرقبه به مشهد تابلوی سمت چپ پل عابر 59
اجاره بیلبورد های مشهد 252 طرقبه ویلا شهر نبش امام رضا 17 دید از مشهد به طرقبه تابلوی سمت راست پل عابر 48
اجاره بیلبورد های مشهد 253 طرقبه ویلا شهر نبش امام رضا 17 دید از مشهد به طرقبه تابلوی سمت چپ پل عابر 48
لیست بیلبورد های مشهد 254 طرقبه ویلا شهر نبش امام رضا 17 دید از مشهد به طرقبه تابلوی سمت راست پل عابر 48
تعرفه بیلبورد های مشهد 255 طرقبه ویلا شهر نبش امام رضا 17 دید از طرقبه به مشهد تابلوی سمت چپ پل عابر 48
اجاره بیلبورد های مشهد 256 طرقبه هتل طرقبه دید از مشهد به طرقبه بیلبورد 60
لیست بیلبورد های مشهد 257 طرقبه هتل طرقبه دید از طرقبه به مشهد بیلبورد 60
تعرفه بیلبورد های مشهد 258 طرقبه ابتدای بلوار امام رصا لان وسط مقابل استادیوم طرقبه دید از مشهد به طرقه بیلبورد 90
اجاره بیلبورد های مشهد 259 طرقبه ابتدای بلوار امام رضا لاین مقابل استادیوم طرقبه دید از مشهد به طرقبه بیلبورد 90
اجاره بیلبورد های مشهد 260 طرقبه ابتدای بلوار امام رصا لاین وسط مقابل استادیوم طرقبه دید از طرقبه به مشهد بیلبورد 90
لیست بیلبورد های مشهد 261 طرقبه منطقه امیر آباد دید از مشهد به طرقبه بیلبورد 45
تعرفه بیلبورد های مشهد 262 طرقبه منطقه امیر آباد دید از طرقبه به مشهد بیلبورد 45
اجاره بیلبورد های مشهد 263 طرقبه روبه روی دادگستری طرقبه بیلبورد 72
لیست بیلبورد های مشهد 264 طرقبه مقابل دانشگاه بینالود دید از طرقبه سمت راست پل عابر 45
تعرفه بیلبورد های مشهد 265 طرقبه مقابل دانشگاه بینالود دید از طرقبه سمت چپ پل عابر 45
اجاره بیلبورد های مشهد 266 سعدی ابتدای خیابان سعدی دید از خیابان جهانبانی به خیابان سعدی بیلبورد 40
اجاره بیلبورد های مشهد 267 امام علی امام علی به سمت اندیشه دید از میدان قائم تابلوی سمت راست پل عابر 45
لیست بیلبورد های مشهد 268 امام علی امام علی به سمت اندیشه دید از میدان قائم تابلوی سمت چپ پل عابر 45
تعرفه بیلبورد های مشهد 269 امام علی امام علی به سمت اندیشه دید از میدان نمایشگاه تابلوی سمت راست پل عابر 45
اجاره بیلبورد های مشهد 270 امام علی امام علی به سمت اندیشه دید از میدان نمایشگاه تابلوی سمت چپ پل عابر 45
لیست بیلبورد های مشهد 271 بلوار آزادی روبروی پارک ملت ابتدای بلوار سجاد دید به میدان ازادی پل عابر 54
تعرفه بیلبورد های مشهد 272 بلوار آزادی روبروی پارک ملت ابتدای بلوار سجاد دید به میدان استقلال پل عابر 54
اجاره بیلبورد های مشهد 273 بلوار سجاد خروجی بزرگراه آزادی مقابل پارک ملت پل عابر 36
اجاره بیلبورد های مشهد 274 بلوار سجاد ورودی بزرگراه آزادی به داخل بلوار سجاد مقابل پارک ملت پل عابر 54
لیست بیلبورد های مشهد 275 هاشمیه هاشمیه 33 مقابل مسجد دید به میدان هاشمیه پل عابر 54
تعرفه بیلبورد های مشهد 276 هاشمیه هاشمیه 33 دید از میدان هاشمیه به بلوار وکیل آباد سمت راست پل عابر 36
اجاره بیلبورد های مشهد 277 هاشمیه هاشمیه دید از میدان هاشمیه و بلوار وکیل آباد سمت چپ پل عابر 36
لیست بیلبورد های مشهد 278 شهید کامیاب مقابل گمرک رفت پل عابر 45
تعرفه بیلبورد های مشهد 279 شهید کامیاب مقابل گمرک برگشت پل عابر 45
اجاره بیلبورد های مشهد 280 15 خرداد میدان تقاطع فرودگاه و حرم مطهر بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های مشهد 281 بلوار جانباز حد فاصل کیان سنتر و میدان جانباز پل عابر 45
WhatsApp chat