اجاره بیلبورد

اجاره بیلبورد در استان فارس

کد تابلو مسیــر نشــــانـي تیپ متـراژ
کل
اجاره بیلبورد های شیراز 1 میدان گاز میدان گاز وسط روبروی پارک شهر وجه A – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 18
لیست بیلبورد های شیراز 2 میدان گاز میدان گاز وسط روبروی پارک شهر وجه B – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 18
تعرفه بیلبورد های شیراز 3 ملاصدرا خیابان ملاصدرا -نبش جمالی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های شیراز 4 اطلسی میدان اطلسی – دید از میدان وجهA – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 18
لیست بیلبورد های شیراز 5 اطلسی میدان اطلسی – دید از دروازه قرآن وجهB – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 18
لیست بیلبورد های شیراز 6 عفیف آباد تقاطع عفیف آباد-ستارخان(دید از ستارخان) – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های شیراز 7 عفیف آباد تقاطع عفیف آباد-ستارخان(دید از عفیف آباد) – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های شیراز 8 قصر دشت خیابان قصر دشت – تقاطع خلد برین – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 18
قیمت بیلبورد های شیراز 9 معالی آباد بلوار معالی آباد-ابتدای دوستان – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 18
تعرفه بیلبورد های شیراز 10 پاسداران بلوار پاسداران نبش باغ حوض – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های شیراز 11 سفیر شمالی بلوار سفیر شمالی صاحب الامر شرقی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 18
قیمت بیلبورد های شیراز 12 هوابرد چهارراه هوابرد ضلع جنوب غربی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 18
تعرفه بیلبورد های شیراز 13 خیابان ساحلی خیابان ساحلی قصر دشت ، دید از قطار شهری وجهA – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های شیراز 14 خیابان ساحلی خیابان ساحلی قصر دشت ، دید از هتل پارس وجه B – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های شیراز 15 چمران بلوار چمران -نرسیده به میدان دانشجو(بعد از زیر گذر چمران) دید از غرب – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 18
قیمت بیلبورد های شیراز 16 قصر دشت خیابان قصر دشت چهار سینما سعدی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 32
تعرفه بیلبورد های شیراز 17 قصر دشت خیابان قصردشت تقاطع مطهری شمال غربی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 32
اجاره بیلبورد های شیراز 18 قصر دشت خیابان قصردشت تقاطع مطهری جنوب غربی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 32
قیمت بیلبورد های شیراز 19 امام حسین میدان امام حسین -ضلع شمال شرقی مقابل بسیج دانشجویی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 32
تعرفه بیلبورد های شیراز 20 چمران میدان امام حسین -ضلع شمال شرقی مقابل بسیج دانشجویی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 32
اجاره بیلبورد های شیراز 21 باغ صفا پل باغ صفا – جنب استانداری (دید از میدان امام حسین(ع) – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 32
اجاره بیلبورد های شیراز 22 باغ صفا پل باغ صفا – جنب استانداری (دید از میدان گاز) – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 32
لیست بیلبورد های شیراز 23 چمران بزرگراه چمران – باغ نسترن – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 32
تعرفه بیلبورد های شیراز 24 چمران ابتدای بلوار چمران از معالی آباد دید از غرب – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 32
اجاره بیلبورد های شیراز 25 معالی آباد حد فاصل شهرداری منطقه 6 و زیر گذر میرزای شیرازی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 32
لیست بیلبورد های شیراز 26 میدان گاز ابتدای خیابان ابریشمی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 32
تعرفه بیلبورد های شیراز 27 چهارراه ادبیات ضلع شمال شرقی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 32
اجاره بیلبورد های شیراز 28 بلوار مطهری تقاطع پاسداران یادگار امام – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 48
اجاره بیلبورد های شیراز 29 ستارخان مطهری ساین روف – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 48
لیست بیلبورد های شیراز 30 بزرگراه چمران حاشیه رودخانه غرب به شرق – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 48
تعرفه بیلبورد های شیراز 31 بزرگراه چمران مقابل هتل چمران – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 48
اجاره بیلبورد های شیراز 32 بزرگراه چمران چهارراه نیایش شمال غربی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 63
لیست بیلبورد های شیراز 33 تقاطع چمران مطهری – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد سه وجهی 36
تعرفه بیلبورد های شیراز 34 تقاطع کمربندی میرزای شیرازی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد سه وجهی 48
اجاره بیلبورد های شیراز 35 میدان دانشجو دید از چمران – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) پل 90
اجاره بیلبورد های شیراز 36 میدان دانشجو دید از میدان – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) پل 72
لیست بیلبورد های شیراز 37 چمران مقابل بیمارستان حافظ دید از چمران – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) پل 45
تعرفه بیلبورد های شیراز 38 چمران مقابل بیمارستان حافظ دید از دانشجو – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) پل 45
قیمت بیلبورد های شیراز 39 چمران مقابل بیمارستان چمران دید از غرب – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) پل 45
لیست بیلبورد های شیراز 40 چمران مقابل بیمارستان چمران دید از شرق – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) پل 45
تعرفه بیلبورد های شیراز 41 شهید رجایی قبل از رو گذر احسان دید از رو گذر – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) پل 45
قیمت بیلبورد های شیراز 42 شهید رجایی روبروی بیمارستان امیر دید از فرهنگ شهر – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) پل 45
قیمت بیلبورد های شیراز 43 شهید رجایی روبروی بیمارستان امیر دید از فرهنگ شهر – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) پل 45
لیست بیلبورد های شیراز 44 شهید رجایی روبروی بیمارستان امیر دید از میدان معلم – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) پل 45
تعرفه بیلبورد های شیراز 45 بلوار پاسداران مقابل درمانگاه محمد رسول الله دید ازشرق – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) پل 45
قیمت بیلبورد های شیراز 46 بلوار پاسداران مقابل درمانگاه محمد رسول الله دید غرب – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) پل 45
لیست بیلبورد های شیراز 47 بلوار امیر کبیر روبروی پارک جنت دید از شرق – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) پل 45
تعرفه بیلبورد های شیراز 48 بلوار امیر کبیر روبروی پارک جنت دید از غرب – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) پل 45
قیمت بیلبورد های شیراز 49 بلوار دلاوران بسیج دید از شمال – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) پل 45
قیمت بیلبورد های شیراز 50 بلوار دلاوران بسیج دید از جنوب – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) پل 45
لیست بیلبورد های شیراز 51 شهرک گلدشت حافظ بلوار آفرینش 1 دید از شرق – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) پل 45
تعرفه بیلبورد های شیراز 52 شهرک گلدشت حافظ بلوار آفرینش 1 دید از غرب – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) پل 45
قیمت بیلبورد های شیراز 53 بلوار میرزای شیرازی مقابل شب شیرینی دید از شرق – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) پل 45
لیست بیلبورد های شیراز 54 بلوار میرزای شیرازی مقابل شب شیرینی دید از غرب – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) پل 45
تعرفه بیلبورد های شیراز 55 دکتر حسابی روبروی شهرک آرین دید از شرق – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) پل 54
قیمت بیلبورد های شیراز 56 دکتر حسابی روبروی شهرک آرین دید از غرب – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) پل 54
قیمت بیلبورد های شیراز 57 میدان صنایع دید ازغرب – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) پل 96
لیست بیلبورد های شیراز 58 میدان صنایع دید از شرق – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) پل 45
تعرفه بیلبورد های شیراز 59 معالی آباد نبش تامین اجتماعی استرابورد 12
قیمت بیلبورد های شیراز 60 قصرالدشت خیابان قصرالدشت ورودی کوی خلبانان استرابورد 12
لیست بیلبورد های شیراز 61 میدان گاز مقابل بانک دی استرابورد 12
تعرفه بیلبورد های شیراز 62 باغ صفا ضلع شمالی ورودی هتل هما استرابورد 12
قیمت بیلبورد های شیراز 63 میدان دانشجو و میدان نمازی میدان نمازی دید از ملاصدرا و زند بیلبورد 32
قیمت بیلبورد های شیراز 64 میدان دانشجو و میدان نمازی حد فاصل میدان دانشجو و میدان نمازی بیلبورد 32
لیست بیلبورد های شیراز 65 چمران روبروی بیماریتان اردبهشت دید از زرگری پل عابر 36
تعرفه بیلبورد های شیراز 66 چمران روبروی بیمارستان اردیبهشت دید از معالی آباد پل عابر 36
اجاره بیلبورد های شیراز 67 چمران چمران جنب سازمان تامین اجتماعی بیلبورد 40
لیست بیلبورد های شیراز 68 چمران روبروی ابیوردی 3 دید از میدان دانشجو پل عابر 45
تعرفه بیلبورد های شیراز 69 چمران روبروی ابیوردی 3 دید از زرگری پل عابر 45
اجاره بیلبورد های شیراز 70 چمران استخر انقلاب بیلبورد 40
اجاره بیلبورد های شیراز 71 همت شمالی میدان معلم دید از قصردشت بیلبورد 40
لیست بیلبورد های شیراز 72 شهرک گلستان ووردی نمایشگاه بین المللی فارس دید از مجتمع خلیج فارس بیلبورد 48
تعرفه بیلبورد های شیراز 73 خیابان ساحلی ابتدای خیابان مهر قصردشت بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های شیراز 74 بلوار رحمت میدان کوزه گری جنب مجتمع بازرگانان دید از میدان بیلبورد 18
لیست بیلبورد های شیراز 75 بلوار رحمت میدان کوزه گریجنب مجتمع بازرگانان دید از پل غدیر بیلبورد 18
تعرفه بیلبورد های شیراز 76 معالی آباد جنب کلانتری بیلبورد 32
اجاره بیلبورد های شیراز 77 معالی آباد پل معالی آباد دید از معالی آباد بیلبورد 24
اجاره بیلبورد های شیراز 78 معالی آباد پل معالی آباد دید از چمران بیلبورد 24
لیست بیلبورد های شیراز 79 زرهی جنب شرکت گاز دید از بعثت پل عابر 32
تعرفه بیلبورد های شیراز 80 زرهی جنب شرکت گاز فارس دید از پارک قوری پل عابر 40
اجاره بیلبورد های شیراز 81 زرگری و ستارخان ابتدای چهارراه زرگری دید از ستارخان پل عابر 36
لیست بیلبورد های شیراز 82 زرگری و ستارخان ابتدای چهارراه زرگری دید از چمران پل عابر 36
تعرفه بیلبورد های شیراز 83 زرگری و ستارخان بلوار مطهری ابتدای چهارراه ستارخان بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های شیراز 84 زرگری و ستارخان میدن مطهری دیداز قدوسی غربی بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های شیراز 85 زرگری و ستارخان میدان مطهری دید از میدان بیلبورد 18
لیست بیلبورد های شیراز 86 زرگری و ستارخان 11 وجه رفوژ مینی بلوار زرگری دید از میدان مطهری لایت باکس 53
تعرفه بیلبورد های شیراز 87 زرگری و ستارخان 11 وجه رفوژ مینی بلوار زرگری دید از چمران لایت باکس 53
اجاره بیلبورد های شیراز 88 زرگری و ستارخان 13 وجه رفوژ میانی بلوار ستارخان دید از ستارخان لایت باکس 63
لیست بیلبورد های شیراز 89 زرگری و ستارخان 13 وجه رفوژ میانی بلوار ستارخان دید ازتقاطع عفیف آباد لایت باکس 63
تعرفه بیلبورد های شیراز 90 فرهنگ شهر روبروی هنرستان اسماعیلی دید از میدان معلم پل عابر 42
اجاره بیلبورد های شیراز 91 فرهنگ شهر روبروی هنرستان اسماعیلی دید از معالی آباد پل عابر 42
اجاره بیلبورد های شیراز 92 فرهنگ شهر ایستگاه 13 روبروی استخر کوثر دید از میدان معلم پل عابر 36
لیست بیلبورد های شیراز 93 فرهنگ شهر ایستگاه 13 روبروی استخر کوثر دید از معالی آباد پل عابر 36
تعرفه بیلبورد های شیراز 94 فرهنگ شهر روبروی سجادیه دید از فرهنگ شهر پل عابر 45
اجاره بیلبورد های شیراز 95 فرهنگ شهر روبروی سجادیه دید از معالی آباد پل عابر 54
لیست بیلبورد های شیراز 96 بلوار امیر کبیر روبروی خیابان دید از پل امام حسن پل عابر 45
تعرفه بیلبورد های شیراز 97 بلوار امیر کبیر روبروی خیابان پرستو دید از بلوار امیر کبیر پل عابر 45
اجاره بیلبورد های شیراز 98 بلوار صنایع جنب شهرک بهشتی دید از صنایع پل عابر 45
اجاره بیلبورد های شیراز 99 بلوار صنایع جنب شهرک بهشتی دید از گلستان پل عابر 60
لیست بیلبورد های شیراز 100 بلوار صنایع کوی فرمانداری دید از معالی آباد پل عابر 45
تعرفه بیلبورد های شیراز 101 بلوار صنایع کوی فرمانداری دید از صنایع پل عابر 51
اجاره بیلبورد های شیراز 102 بلوار صنایع روبروی پارک علوی دید از معالی آباد پل عابر 45
لیست بیلبورد های شیراز 103 بلوار صنایع روبروی پارک علوی دید از صنایع پل عابر 45
تعرفه بیلبورد های شیراز 104 بلوار صنایع دکتر حسابی ابتدای وحدت بیلبورد 32
اجاره بیلبورد های شیراز 105 معالی آباد رو به روی برج نغمه بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های شیراز 106 معالی آباد مجتمع آفتاب نما آگهی 140
لیست بیلبورد های شیراز 107 معالی آباد رو به روی دوستان بیلبورد 48
تعرفه بیلبورد های شیراز 108 معالی آباد رو به روی خلبانان بیلبورد 50
اجاره بیلبورد های شیراز 109 معالی آباد رو به روی گاندی بیلبورد 50
لیست بیلبورد های شیراز 110 معالی آباد رو به روی اهورا بیلبورد 48
تعرفه بیلبورد های شیراز 111 چمران چمران بیلبورد 48
اجاره بیلبورد های شیراز 112 قصرالدشت قبل از پل معالی آباد بیلبورد 32
اجاره بیلبورد های شیراز 113 قصرالدشت تقاطع عفیف آباد بیلبورد 50
لیست بیلبورد های شیراز 114 سنگی میدان سنگی بیلبورد 48
تعرفه بیلبورد های شیراز 115 ملاصدرا نبش هدایت بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های شیراز 116 زرهی پاسداران بیلبورد 48
لیست بیلبورد های شیراز 117 بعثت تقاطع پاسداران بیلبورد 18
تعرفه بیلبورد های شیراز 118 پارامونت چهارراه پارامونت بیلبورد 50
اجاره بیلبورد های شیراز 119 اطلسی میدان اطلسی بیلبورد 24
اجاره بیلبورد های شیراز 120 قدوسی قدوسی شرقی بیلبورد 48
لیست بیلبورد های شیراز 121 قدوسی قدوسی غربی بیلبورد 18
تعرفه بیلبورد های شیراز 122 مطهری مطهری جنوبی گلشن وجه 1 به سمت ستارخان عرشه پل 45
اجاره بیلبورد های شیراز 123 مطهری مطهری جنوبی گلشن وجه 2 به سمت امیر کبیر عرشه پل 45
لیست بیلبورد های شیراز 124 دلاوران بسیج پارک مروارید وجه 1 عرشه پل 45
تعرفه بیلبورد های شیراز 125 دلاوران بسیج پارک مروارید وجه 2 عرشه پل 45
اجاره بیلبورد های شیراز 126 سرداران اتوبان سرداران به سمت فرودگاه وجه 1 عرشه پل 30
اجاره بیلبورد های شیراز 127 سرداران اتوبان سرداران به سمت فرودگاه وجه 2 عرشه پل 30
لیست بیلبورد های شیراز 128 سرداران اتوبان سرداران به سمت فرودگاه وجه 3 عرشه پل 30
تعرفه بیلبورد های شیراز 129 سرداران اتوبان سرداران به سمت فرودگاه وجه 4 عرشه پل 30
اجاره بیلبورد های شیراز 130 کمربندی حسینی الهاشمی بیلبورد 50
لیست بیلبورد های شیراز 131 بلوار چمران ابتدای بلوار چمران استرابورد 12
تعرفه بیلبورد های شیراز 132 بلوار چمران پایین تر از بیمارستان استرابورد 12
اجاره بیلبورد های شیراز 133 بلوار چمران ورودی از معالی اباد استرابورد 12
اجاره بیلبورد های شیراز 134 بلوار چمران تقاطع معالی آباد و تاچارا استرابورد 12
لیست بیلبورد های شیراز 135 عفیف آباد روبروی بانک ملت استرابورد 12
تعرفه بیلبورد های شیراز 136 خیابان قصردشت ابتدای عفیف آباد استرابورد 12
اجاره بیلبورد های شیراز 137 خیابان قصردشت جنب بیمارستان کوثر استرابورد 12
لیست بیلبورد های شیراز 138 خیابان قصردشت ابتدای خیابان مهر قصردشت استرابورد 12
تعرفه بیلبورد های شیراز 139 خیابان قصردشت کوچه 82 استرابورد 12
اجاره بیلبورد های شیراز 140 خیابان قصردشت روبروی بیمارستان کوثر استرابورد 12
اجاره بیلبورد های شیراز 141 خیابان قصردشت نرسیده به پل معالی آباد استرابورد 12
لیست بیلبورد های شیراز 142 تقاطع شاهد و قصردشت استرابورد 12
تعرفه بیلبورد های شیراز 143 تقاطع شاهد و گلخون استرابورد 12
اجاره بیلبورد های شیراز 144 میدان احسان ابتدای معالی آباد استرابورد 12
لیست بیلبورد های شیراز 145 میدان احسان ابتدای معالی اباد استرابورد 12
تعرفه بیلبورد های شیراز 146 معالی آباد دور برگردان استرابورد 12
اجاره بیلبورد های شیراز 147 معالی آباد گلدشت 2 استرابورد 12
اجاره بیلبورد های شیراز 148 شهید باهنر شهرک شهید باهنر استرابورد 12
لیست بیلبورد های شیراز 149 پارامونت چهارراه پارامونت استرابورد 12
تعرفه بیلبورد های شیراز 150 ستارخان نرسیده به میدان سنگی استرابورد 12
اجاره بیلبورد های شیراز 151 میدان سنگی ابتدای خیابان سرباز استرابورد 12
لیست بیلبورد های شیراز 152 خیابان ستارخان روبروی بیمارستان دکتر خدادوست استرابورد 12
تعرفه بیلبورد های شیراز 153 بعثت روبروی پارک بعثت استرابورد 12
اجاره بیلبورد های شیراز 154 بعثت ابتدای خیابان آقایی استرابورد 12
اجاره بیلبورد های شیراز 155 امیر کبیر انتهای بلوار سیاحتگر به امیر کبیر استرابورد 12
لیست بیلبورد های شیراز 156 هوابرد چهارراه هوابرد استرابورد 12
تعرفه بیلبورد های شیراز 157 استقلال جنب پل هوایی روبروی اداره گاز استرابورد 12
اجاره بیلبورد های شیراز 158 قدوسی شرقی روبروی سلطانیه استرابورد 12
قیمت بیلبورد های شیراز 159 مطهری میدان مطهری استرابورد 12
تعرفه بیلبورد های شیراز 160 مطهری میدان مطهری استرابورد 12
اجاره بیلبورد های شیراز 161 قدوسی غربی ابتدای محلاتی استرابورد 12
اجاره بیلبورد های شیراز 162 همت شمالی تقاطع قدوسی غربی استرابورد 12
قیمت بیلبورد های شیراز 163 قدوسی غربی تقاطع همت و قدوسی غربی خروجی استرابورد 12
تعرفه بیلبورد های شیراز 164 پاسارگاد ابتدای پاییز استرابورد 12
اجاره بیلبورد های شیراز 165 جمهوری بلوار جمهوری استرابورد 12
قیمت بیلبورد های شیراز 166 ترمینال مدرس مسیر رفت به فرودگاه بک لایت 5
تعرفه بیلبورد های شیراز 167 ترمینال مدرس مسیر برگشت از فرودگاه بک لایت 5
اجاره بیلبورد های شیراز 168 ترمینال مدرس مسیر رفت به فرودگاه بک لایت 5
اجاره بیلبورد های شیراز 169 ترمینال مدرس مسیر برگشت از فرودگاه بک لایت 5
قیمت بیلبورد های شیراز 170 ترمینال مدرس مسیر رفت به فرودگاه بک لایت 5
تعرفه بیلبورد های شیراز 171 ترمینال مدرس مسیر برگشت از فرودگاه بک لایت 5
اجاره بیلبورد های شیراز 172 ترمینال مدرس مسیر رفت به فرودگاه بک لایت 5
قیمت بیلبورد های شیراز 173 ترمینال مدرس مسیر برگشت از فرودگاه بک لایت 5
تعرفه بیلبورد های شیراز 174 پارک فضیلت مسیر رفت به فرودگاه بک لایت 5
اجاره بیلبورد های شیراز 175 پارک فضیلت مسیر برگشت از فرودگاه بک لایت 5
اجاره بیلبورد های شیراز 176 پارک فضیلت مسیر رفت به فرودگاه بک لایت 5
قیمت بیلبورد های شیراز 177 پارک فضیلت مسیر برگشت از فرودگاه بک لایت 5
تعرفه بیلبورد های شیراز 178 پارک فضیلت مسیر رفت به فرودگاه بک لایت 5
اجاره بیلبورد های شیراز 179 پارک فضیلت مسیر برگشت از فرودگاه بک لایت 5
قیمت بیلبورد های شیراز 180 پارک فضیلت مسیر رفت به فرودگاه بک لایت 5
تعرفه بیلبورد های شیراز 181 پارک فضیلت مسیر برگشت از فرودگاه بک لایت 5
اجاره بیلبورد های شیراز 182 گمرک مسیر رفت به فرودگاه بک لایت 5
اجاره بیلبورد های شیراز 183 گمرک مسیر برگشت از فرودگاه بک لایت 5
قیمت بیلبورد های شیراز 184 گمرک مسیر رفت به فرودگاه بک لایت 5
تعرفه بیلبورد های شیراز 185 گمرک مسیر برگشت از فرودگاه بک لایت 5
اجاره بیلبورد های شیراز 186 فضل آباد مسیر رفت به فرودگاه بک لایت 5
قیمت بیلبورد های شیراز 187 فضل آباد مسیر برگشت از فرودگاه بک لایت 5
تعرفه بیلبورد های شیراز 188 فضل آباد مسیر رفت به فرودگاه بک لایت 5
اجاره بیلبورد های شیراز 189 فضل آباد مسیر برگشت از فرودگاه بک لایت 5
اجاره بیلبورد های شیراز 190 فضل آباد مسیر رفت به فرودگاه بک لایت 5
لیست بیلبورد های شیراز 191 فضل آباد مسیر برگشت از فرودگاه بک لایت 5
تعرفه بیلبورد های شیراز 192 فضل آباد مسیر رفت به فرودگاه بک لایت 5
اجاره بیلبورد های شیراز 193 فضل آباد مسیر برگشت از فرودگاه بک لایت 5
لیست بیلبورد های شیراز 194 پودونک مسیر رفت به فرودگاه بک لایت 5
تعرفه بیلبورد های شیراز 195 پودونک مسیر برگشت از فرودگاه بک لایت 5
اجاره بیلبورد های شیراز 196 پودونک مسیر رفت به فرودگاه بک لایت 5
اجاره بیلبورد های شیراز 197 پودونک مسیر برگشت از فرودگاه بک لایت 5
لیست بیلبورد های شیراز 198 پودونک مسیر رفت به فرودگاه بک لایت 5
تعرفه بیلبورد های شیراز 199 پودونک مسیر برگشت از فرودگاه بک لایت 5
اجاره بیلبورد های شیراز 200 پودونک مسیر رفت به فرودگاه بک لایت 5
لیست بیلبورد های شیراز 201 پودونک مسیر برگشت از فرودگاه بک لایت 5
تعرفه بیلبورد های شیراز 202 پایگاه روبروی درب دوم مسیر رفت به فرودگاه بک لایت 5
اجاره بیلبورد های شیراز 203 پایگاه روبروی درب دوم مسیر برگشت به فرودگاه بک لایت 5
اجاره بیلبورد های شیراز 204 پایگاه روبروی درب دوم چایگاه مسیر رفت به فرودگاه بک لایت 5
لیست بیلبورد های شیراز 205 پایگاه روبروی درب دوم پایگاه مسیر برگشت ار فرودگاه بک لایت 5
تعرفه بیلبورد های شیراز 206 زیبا شهر نرسیده به دروازه قرآن مسیر رفت پل عابر پیاده 64
اجاره بیلبورد های شیراز 207 زیبا شهر نرسیده به دروازه قرآن مسیر برگشت سمت راست پل عابر پیاده 64
لیست بیلبورد های شیراز 208 زیبا شهر نرسیده به دروازه قرآن مسیر برگشت سمت چپ پل عابر پیاده 64
تعرفه بیلبورد های شیراز 209 پایانه بار اکبر آباد پایانه بار اکبر آباد بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های شیراز 210 ستارخان ابتدای مطهری بورد دیواری 126
اجاره بیلبورد های شیراز 211 ستارخان پایانه بار اکبر آباد بورد دیواری 126
لیست بیلبورد های شیراز 212 چمران بلوار چمران پریزما 54
تعرفه بیلبورد های شیراز 213 چمران بلوار چمران پریزما 54
اجاره بیلبورد های شیراز 214 چمران بلوار چمران پریزما 54
لیست بیلبورد های شیراز 215 میدان گاز به سمت ستاد پل عابر 36
تعرفه بیلبورد های شیراز 216 خیابان ستاد به سمت فلکه گاز پل عابر 36
اجاره بیلبورد های شیراز 217 بلوار اطلسی بلوار اطلسی نرسیده به میدان گاز بیلبورد 24
اجاره بیلبورد های شیراز 218 میدان گاز ابتدای بلوار اطلسی داخل میدان بیلبورد 24
لیست بیلبورد های شیراز 219 میدان مطهری ابتدای مطهری شمالی به سمت میدان بیلبورد 24
تعرفه بیلبورد های شیراز 220 میدان مطهری ابتدای مطهری شمالی دید از میدان بیلبورد 24
اجاره بیلبورد های شیراز 221 میدان ارم ابتدای بلوار جام جم بیلبورد 24
لیست بیلبورد های شیراز 222 خیابان زند به سمت زیر گذر و میدان شهرداری پل عابر 36
تعرفه بیلبورد های شیراز 223 میدان شهرداری به سمت تقاطع زند پل عابر 36
اجاره بیلبورد های شیراز 224 چمران دید از دانشجو قبل از هتل چمران پل عابر 36
اجاره بیلبورد های شیراز 225 چمران دید از هتل چمران به میدان دانشجو پل عابر 36
لیست بیلبورد های شیراز 226 البرز نبش دور برگردان البرز یک دید به چهارراه فردوسی استرابورد 12
تعرفه بیلبورد های شیراز 227 البرز نبش دور برگردان البرز یک دید به البرز استرابورد 12
اجاره بیلبورد های شیراز 228 دستغیب نبش شرقی چهارراه دستغیب استرابورد 12
لیست بیلبورد های شیراز 229 زندیه چهارراه زندیه نبش شرقی میدان 1 استرابورد 12
قیمت بیلبورد های شیراز 230 زندیه چهارراه زندیه نبش شرقی میدان 2 استرابورد 12
اجاره بیلبورد های شیراز 231 زندیه نبش غربی میدان استرابورد 12
اجاره بیلبورد های شیراز 232 بهارستان میدان بهارستان استرابورد 12
لیست بیلبورد های شیراز 233 خوارزمی چهارراه خوارزمی استرابورد 12
قیمت بیلبورد های شیراز 234 امام خمینی چهارراه امام خمینی وجه شرقی استرابورد 12
اجاره بیلبورد های شیراز 235 سلحشوران چهارراه سلحشوران دید به مولانا استرابورد 12
لیست بیلبورد های شیراز 236 مطهرنیا چهارراه مطهر نیا ورودی مسکن مهر 2 استرابورد 12
قیمت بیلبورد های شیراز 237 مولانا چهارراه مولانا وجه شرقی روبروی حسینه استرابورد 15
اجاره بیلبورد های شیراز 238 مولانا چهارراه مولانا وجه غربی 1 استرابورد 12
اجاره بیلبورد های شیراز 239 مولانا چهارراه مولانا وجه غربی 2 استرابورد 12
لیست بیلبورد های شیراز 240 پمپ گاز جنب پمپ گاز استرابورد 12
قیمت بیلبورد های شیراز 241 اسفار میدان اسفار استرابورد 12
اجاره بیلبورد های شیراز 242 فردوسی چهارراه فردوسی استرابورد 12
لیست بیلبورد های شیراز 243 امیر المونین جنب درمانگاه امیر المونین وجه غربی استرابورد 12
قیمت بیلبورد های شیراز 244 پیشگامان خیابان پیشگامان استرابورد 12
اجاره بیلبورد های شیراز 245 تپه کاج فاز دو جنب تپه کاج افقی استرابورد 12
اجاره بیلبورد های شیراز 246 ولایت میدان ولایت فاز 2 استرابورد 12
لیست بیلبورد های شیراز 247 بازار چه فاز 2 نبش بازار چه ایمان روبروی حسینیه استرابورد 12
قیمت بیلبورد های شیراز 248 امام رضا میدان امام رضا تابلو 3 وجهی A بیلبورد 36
اجاره بیلبورد های شیراز 249 امام رضا میدان امام رضا تابلو 3 وجهی B بیلبورد 36
لیست بیلبورد های شیراز 250 امام رضا میدان امام رضا تابلو 3 وجهی C بیلبورد 36
قیمت بیلبورد های شیراز 251 خلیج فارس بلوار خلیج فارس پارکینگ خروجی صدرا کیلومتر یک بیلبورد 48
اجاره بیلبورد های شیراز 252 جانبازان بلوار جانبازان جاده باغشهر ها 1 بیلبورد 32
اجاره بیلبورد های شیراز 253 جانبازان بلوار جانبازان جاده باغشهر ها 2 بیلبورد 32
لیست بیلبورد های شیراز 254 سنگی میدان سنگی جنب ایستگاه اتوبوس بیلبورد 32
قیمت بیلبورد های شیراز 255 سنگی میدان سنگی دید به بلوار ایران بیلبورد 32
اجاره بیلبورد های شیراز 256 خلیج فارس بلوار خلیج فارس خروجی صدرا قبل از پل راه آهن بیلبورد 18
لیست بیلبورد های شیراز 257 خلیج فارس بلوار خلیج فارس ورودی صدرا کیلومتر 5 بیلبورد 18
قیمت بیلبورد های شیراز 258 خلیج فارس بلوار خلیج فارس ورودی دانشگاه پردیس بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های شیراز 259 سلحشوران چهارراه سلحشوران دید به مطهر نیا بیلبورد 32
اجاره بیلبورد های شیراز 260 خلیج فارس بلوار خلیج فارس پل عابر پیاده دید از گلستان به صدرا پل عابر 45
لیست بیلبورد های شیراز 261 خلیج فارس بلوار خلیج فارس پل عابر پیاده دید از صدرا به گلستان پل عابر 45
قیمت بیلبورد های شیراز 262 خلیج فارس بلوار خلیج فارس کیلومتر 3 دید از گلستان به صدرا بیلبورد 40
اجاره بیلبورد های شیراز 263 خلیج فارس بلوار خلیج فارس کیلومتر 3 دید از صدرا به گلستان بیلبورد 40
لیست بیلبورد های شیراز 264 خلیج فارس بلوار خلیج فارس روبروی ورودی شهرک بهاران دید از گلستان به صدرا بیلبورد 40
قیمت بیلبورد های شیراز 265 خلیج فارس بلوار خلیج فارس روبروی ورودی شهرک بهاران دید از صدرا به گلستان بیلبورد 40
اجاره بیلبورد های شیراز 266 خلیج فارس بلوار خلیج فارس ورودی صدرا بیلبورد 40
اجاره بیلبورد های شیراز 267 خلیج فارس بلوار خلیج فارس خروجی صدرا بیلبورد 40
لیست بیلبورد های شیراز 268 بلوار مولانا مقابل پارمیدا وجه 1 دید به میدان بهارستان لایت باکس 4
قیمت بیلبورد های شیراز 269 بلوار مولانا مقابل پارمیدا وجه 2 دید به چهارراه امام خمینی لایت باکس 4
اجاره بیلبورد های شیراز 270 بلوار مولانا مقابل پارمیدا وجه 3 دید به میدان بهارستان لایت باکس 4
لیست بیلبورد های شیراز 271 بلوار مولانا مقابل پارمیدا وجه 4 دید به چهارراه امام خمینی لایت باکس 4
قیمت بیلبورد های شیراز 272 صدرا بلوار مولانا روبروی بانک ملت وجه 1 دید به مولانا لایت باکس 4
اجاره بیلبورد های شیراز 273 صدرا بلوار مولانا روبروی بانک ملت وجه 2 دید به چهارراه امام خمینی لایت باکس 4
اجاره بیلبورد های شیراز 274 صدرا بلوار مولانا روبروی بانک مت وجه 3 دید به مولانا لایت باکس 4
لیست بیلبورد های شیراز 275 صدرا بلوار مولانا روبروی باک ملت وجه 4 دید به چهار راه امام خمینی لایت باکس 4
قیمت بیلبورد های شیراز 276 چهارراه امام خمینی مجتمع کاکتوس وجه 1 دید به چهاراه مطهرنیا لایت باکس 4
اجاره بیلبورد های شیراز 277 چهارراه امام خمینی مجتمع کاکتوس وجه 2 دید به میدان امام خمینی لایت باکس 4
لیست بیلبورد های شیراز 278 چهارراه امام خمینی مجتمع کاکتوس وجه 3 دید به میدان مطهرنیا لایت باکس 4
قیمت بیلبورد های شیراز 279 چهارراه امام خمینی مجتمع کاکتوس وجه 4 دید به چهارراه امام خمینی لایت باکس 4
اجاره بیلبورد های شیراز 280 چهارراه امام خمینی مجتمع کاکتوس وجه 5 دید به چهارراه مطهرنیا لایت باکس 4
اجاره بیلبورد های شیراز 281 چهارراه امام خمینی مجتمع کاکتوس وجه 6 دید به چهارراه امام خمینی لایت باکس 4
اجاره بیلبورد های شیراز 282 چهارراه امام خمینی مجتمع کاکتوس وجه 7 دید به چهارراه مطهرنیا لایت باکس 4
لیست بیلبورد های شیراز 283 چهارراه امام خمینی مجتمع کاکتوس وجه 8 دید به چهارراه امام خمینی لایت باکس 4
قیمت بیلبورد های شیراز 284 چهارراه امام خمینی مجتمع کاکتوس وجه 9 دید به چهارراه مطهرنیا لایت باکس 4
اجاره بیلبورد های شیراز 285 چهارراه امام خمینی مجتمع کاکتوس وجه 10 دید به چهارراه امام خمینی لایت باکس 4
لیست بیلبورد های شیراز 286 چهارراه امام خمینی بلوار امام خمینی مطهرنیا مقابل مجتمع ارگ وجه 11 دید به وحدت بتن لایت باکس 4
قیمت بیلبورد های شیراز 287 چهارراه امام خمینی بلوار امام خمینی مطهرنیا مقابل مجتمع ارگ وجه 12 دید به چهارراه مطهرنیا لایت باکس 4
اجاره بیلبورد های شیراز 288 چهارراه امام خمینی بلوار امام خمینی مطهر نیا مقابل مجمتع ارگ وجه 13 دید به وحدت بتن لایت باکس 4
اجاره بیلبورد های شیراز 289 چهارراه امام خمینی بلوار امام خمینی مطهرنیا مقابل مجتمع ارگ وجه 14 دید به چهارراه مطهرنیا لایت باکس 4
لیست بیلبورد های شیراز 290 چهارراه امام خمینی بلوار امام خمینی مطهرنیا مقابل مجتمع ارگ وجه 15 دید به وحدت بتن لایت باکس 4
قیمت بیلبورد های شیراز 291 چهارراه امام خمینی بلوار امام خمینی مطهرنیا مقابل مجتمع ارگ وجه 16 دید به چهارراه مطهرنیا لایت باکس 4
اجاره بیلبورد های شیراز 292 چهارراه امام خمینی بلوار امام خمینی مطهرنیا مقابل مجتمع ارگ وجه 17 دید به وحدت بتن لایت باکس 4
لیست بیلبورد های شیراز 293 چهارراه امام خمینی بلوار امام خمینی مطهرنیا مقابل مجتمع ارگ وجه 18 دید به چهارراه مطهرنیا لایت باکس 4
قیمت بیلبورد های شیراز 294 قائم چهارراه قائم بلوار فرهنگ وجه 1 دید به سمت زاگرس لایت باکس 4
اجاره بیلبورد های شیراز 295 بلوار فرهنگ فرهنگ وجه 2 دید به سمت چهارراه قائم لایت باکس 4
اجاره بیلبورد های شیراز 296 بلوار فرهنگ فرهنگ وجه 3 دید به سمت زاگرس لایت باکس 4
اجاره بیلبورد های شیراز 297 بلوار فرهنگ فرهنگ وجه 4 دید به سمت چهارراه قائم لایت باکس 4
لیست بیلبورد های شیراز 298 بلوار فرهنگ فرهنگ وجه 5 دید به سمت زاگرس لایت باکس 4
قیمت بیلبورد های شیراز 299 بلوار فرهنگ فرهنگ 6 دید به سمت چهارراه قائم لایت باکس 4
اجاره بیلبورد های شیراز 300 بلوار فرهنگ فرهنگ وجه 7 دید به سمت زاگرس لایت باکس 4
لیست بیلبورد های شیراز 301 بلوار فرهنگ فرهنگ وجه 8 دید به سمت چهارراه قائم لایت باکس 4
قیمت بیلبورد های شیراز 302 بلوار فرهنگ فرهنگ وجه 9 دید به سمت زاگرس لایت باکس 4
اجاره بیلبورد های شیراز 303 بلوار فرهنگ فرهنگ وجه 10 دید به سمت چهارراه قائم لایت باکس 4
اجاره بیلبورد های شیراز 304 بلوار فرهنگ فرهنگ وجه 11 دید به سمت زاگرس لایت باکس 4
لیست بیلبورد های شیراز 305 بلوار فرهنگ فرهنگ وجه 12 دید به سمت چهارراه قائم لایت باکس 4
تعرفه بیلبورد های شیراز 306 بلوار فرهنگ فرهنگ وجه 13 دید به سمت زاگرس لایت باکس 4
اجاره بیلبورد های شیراز 307 بلوار فرهنگ فرهنگ وجه 14 دید به سمت چهارراه قائم لایت باکس 4
لیست بیلبورد های شیراز 308 بلوار فرهنگ فرهنگ وجه 15 دید به سمت زاگرس لایت باکس 4
تعرفه بیلبورد های شیراز 309 بلوار فرهنگ فرهنگ وجه 16 دید به سمت چهارراه قائم لایت باکس 4
اجاره بیلبورد های شیراز 310 بلوار فرهنگ فرهنگ وجه 17 دید به سمت زاگرس لایت باکس 4
اجاره بیلبورد های شیراز 311 بلوار فرهنگ فرهنگ وجه 18 دید به سمت چهارراه قائم لایت باکس 4
اجاره بیلبورد های شیراز 312 خوارزمی چهارراه خوارزمی بلوار خوارزمی وجه 1 دید به میدان بهارستان لایت باکس 4
لیست بیلبورد های شیراز 313 خوارزمی چهارراه خوارزمی بلوار خوارزمی وجه 2 دید به چهارراه خوارزمی لایت باکس 4
تعرفه بیلبورد های شیراز 314 خوارزمی چهارراه خوارزمی بلوار خوارزمی وجه 3 دید به میدان بهارستان لایت باکس 4
اجاره بیلبورد های شیراز 315 خوارزمی چهارراه خوارزمی بلوار خوارزمی وجه 4 دید به چهارراه خوارزمی لایت باکس 4
لیست بیلبورد های شیراز 316 خوارزمی چهارراه خوارزمی بلوار خوارزمی وجه 5 دید به میدان بهارستان لایت باکس 4
تعرفه بیلبورد های شیراز 317 خوارزمی چهارراه خوارزمی بلوار خوارزنی وجه 6 دید به چهارراه خوارزمی لایت باکس 4
اجاره بیلبورد های شیراز 318 خوارزمی چهارراه خوارمزی بلوار خوارزمی وجه 7 دید به میدان بهارستان لایت باکس 4
اجاره بیلبورد های شیراز 319 خوارزمی چهارراه خوارزمی وجه 8 دید به چهارراه خوارزمی لایت باکس 4
لیست بیلبورد های شیراز 320 خوارزمی چهارراه خوارزمی بلوار خوارزمی وجه 9 دید به میدان بهارستان لایت باکس 4
تعرفه بیلبورد های شیراز 321 خوارزمی چهارراه خوارزمی بلوار خوارزمی وجه 10 دید به چهارراه خوارزمی لایت باکس 4
اجاره بیلبورد های شیراز 322 خوارزمی چهارراه خوارزمی بلوار خوارزمی وجه 11 دید به میدان بهارستان لایت باکس 4
لیست بیلبورد های شیراز 323 خوارزمی چهارراه خوارزمی بلوار خوارزمی وجه 12 دید به چهارراه خوارزمی لایت باکس 4
تعرفه بیلبورد های شیراز 324 خوارزمی چهارراه خوارزمی بلوار خوارزمی وجه 13 دید به میدان بهارستان لایت باکس 4
اجاره بیلبورد های شیراز 325 خوارزمی چهارراه خوارزمی بلوار خوارزمی وجه 14 دید به چهارراه خوارزمی لایت باکس 4
اجاره بیلبورد های شیراز 326 بلوار ایران بلوار دکتر ملک پور وجه 1 دید به بلوار سعدی لایت باکس 4
اجاره بیلبورد های شیراز 327 بلوار ایران بلوار دکتر ملک پور وجه 2 دید به بلوار ایران لایت باکس 4
لیست بیلبورد های شیراز 328 بلوار ایران بلوار دکتر ملک پور وجه 3 دید به بلوار سعدی لایت باکس 4
تعرفه بیلبورد های شیراز 329 بلوار ایران بلوار دکتر ملک پور وجه 4 دید به بلوار ایران لایت باکس 4
اجاره بیلبورد های شیراز 330 بلوار ایران بلوار دکتر ملک پور وجه 5 دید به بلوار سعدی لایت باکس 4
لیست بیلبورد های شیراز 331 بلوار ایران بلوار دکتر ملک پور وجه 6 دید به بلوار ایران لایت باکس 4
تعرفه بیلبورد های شیراز 332 بلوار ایران بلوار دکتر ملک پور وجه 7 دید به بلوار سعدی لایت باکس 4
اجاره بیلبورد های شیراز 333 بلوار ایران بلوار دکتر ملک پور وجه 8 دید به بلوار ایران لایت باکس 4
WhatsApp chat