اجاره بیلبورد

اجاره بیلبورد در استان گلستان

نوع خدمات
تبلیغات محیطی گلستان
ردیف مسیــر نشــــانـي متـراژ تیپ
اجاره بیلبورد های گلستان 1 گرگان نهارخوران محور زیارت جنب منبع اب مسیر رفت 12 بیلبورد
لیست بلیورد های گلستان 2 گرگان نهارخوران محور زیارت جنب منبع آب مسیر برگشت 13 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های گلستان 3 گرگان نهارخوران محور زیارت مقابل چایخانه عقیل مسیر رفت 12 بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان 4 گرگان نهارخوران محور زیارت مقابل رستوران تلکا مسیر برگشت 12 بیلبورد
لیست بلیورد های گلستان 5 گرگان نهارخوران ابتدای محور زیارت بالاتر از هتل جهانگردی مسیر رفت 12 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های گلستان 6 گرگان نهارخوران محور زیارت مقابل رستوران تلکا مسیر رفت 12 بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان 7 گرگان نهارخوران ابتدای محور زیارت یعقوبیه مسیر رفت 12 بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان 8 گرگان نهارخوران ابتدای محور زیارت بالاتر از هتل جهانگردی مسیر برگشت 12 بیلبورد
لیست بلیورد های گلستان 9 گرگان نهارخوران محور زیارت روبروی بهشت گمشده مسیر رفت 12 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های گلستان 10 ناهار خوران روبروی انبار جهاد از سمت ولیعصر 18 بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان 11 ناهار خوران ابتدای سروش از گلشهر 32 بیلبورد
لیست بلیورد های گلستان 12 ناهار خوران ابتدای سروش از ناهار خوران جنوب 32 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های گلستان 13 ناهار خوران ابتدای شهرک تالار دید از شمال 18 بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان 14 ناهار خوران قبل از باباطاهر دید از شمال 32 بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان 15 ناهار خوران قبل از باباطاهر دید از جنوب 32 بیلبورد
لیست بلیورد های گلستان 16 ناهار خوران روبروی باباطاهر دید از شمال 32 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های گلستان 17 ناهار خوران روبروی باباطاهر دید از جنوب 32 بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان 18 ناهار خوران روبروی شهربازی دید از شمال 18 بیلبورد
لیست بلیورد های گلستان 19 ناهار خوران روبروی شهر بازی دید از جنوب 18 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های گلستان 20 ناهار خوران دید از دور میدان 18 بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان 21 چهارراه گلها روبروی شرکت گاز دید از جانبازان . گل ها 18 بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان 22 میدان 15 خرداد سرخواجه دید از سمت میدان 18 بیلبورد
لیست بلیورد های گلستان 23 میدان 15 خرداد سر خواجه دید از 5 آذر 18 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های گلستان 24 میدان ولیعصر روبروی ثبت احوال دید از دور میدا 18 بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان 25 میدان مفتح روبروی اکبر جوجه از سمت میدان مفتح 18 بیلبورد
لیست بلیورد های گلستان 26 میدان مفتح روبروی اکبر جوجه از سمت ترمینال 18 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های گلستان 27 شهید کلانتری روبروی زنگیان از سمت اکبر جوجه 18 بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان 28 شهید کلانتری روبروی زتگیان از سمت ترمینال 18 بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان 29 شهید کلانتری روبروی ویلاشهر از سمت شرق 32 بیلبورد
لیست بلیورد های گلستان 30 شهید کلانتری روبروی ویلاشهر از سمت غرب 32 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های گلستان 31 بلوار جانبازان جنب پل از سمت تالار 18 بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان 32 دانشگاه علوم پزشکی ورودی گرگان از سمت تهران 50 پل عابر
لیست بلیورد های گلستان 33 دانشگاه علوم پزشکی خروجی گرگان از سمت مشهد 50 پل عابر
تعرفه بیلبورد های گلستان 34 شهید کلانتری ابتدای خیابان دانشگاه آزاد از سمت تهران 50 پل عابر
اجاره بیلبورد های گلستان 35 شهید کلانتری ابتدای خیابان دانشگاه آزاد از سمت مشهد 50 پل عابر
اجاره بیلبورد های گلستان 36 بلوار جرجان ابتدای شهرک امام از سمت تهران 47 پل عابر
لیست بلیورد های گلستان 37 بلوار جرجان ابتدای شهرک امام از سمت مشهد 47 پل عابر
تعرفه بیلبورد های گلستان 38 بلوار جرجان ترمینال شرق از سمت مشهد 47 پل عابر
اجاره بیلبورد های گلستان 39 بلوار جرجان ترمینال شرق از سمت تهران 47 پل عابر
لیست بلیورد های گلستان 40 بلوار مفتح ابتدای ورودی افسران از مشهد 35 پل عابر
تعرفه بیلبورد های گلستان 41 بلوار مفتح ابتدای ورودی افسران از سمت تهران 35 پل عابر
اجاره بیلبورد های گلستان 42 بلوار الغدیر روبوری چهارشنبه بازار از سمت میدان مادر 37 پل عابر
اجاره بیلبورد های گلستان 43 بلوار الغدیر روبروی چهارشنبه بازار از سمت میدان باهنر 37 پل عابر
لیست بلیورد های گلستان 44 میدان ولیعصر دید از میدان 48 پل عابر
تعرفه بیلبورد های گلستان 45 میدان ولیعصر دید از پنجم آذر 32 پل عابر
اجاره بیلبورد های گلستان 46 میدان شهرداری ابتدای خیابان شهدا 1 دید از سمت میدان 37 پل عابر
لیست بلیورد های گلستان 47 میدان شهرداری ابتدای خیابان شهدا 2 دید از سمت میدان 37 پل عابر
تعرفه بیلبورد های گلستان 48 میدان شهرداری ابتدای خیابان شهدا دید از خیابان شهدا 30 پل عابر
اجاره بیلبورد های گلستان 49 میدان شهرداری ابتدای خیابان پاسداران دید از خیابان پاسداران 30 پل عابر
اجاره بیلبورد های گلستان 50 میدان شهرداری ابتدای خیابان پاسداران 1 دید از سمت میدان 37 پل عابر
لیست بلیورد های گلستان 51 میدان شهرداری ابتدای خیابان پاسداران 2 دید از سمت میدان 37 پل عابر
تعرفه بیلبورد های گلستان 52 شهید کلانتری بعد از روگذر قندهاری از سمت تهران 32 پل عابر
اجاره بیلبورد های گلستان 53 گنبد پل میدان امام علی دید از جنوب از سمت آزادشهر 105 بیلبورد
لیست بلیورد های گلستان 54 گنبد پل میدان امام علی دید از شمال از سمت گنبد 105 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های گلستان 55 گنبد میدان امام علی از سمت میدان 32 بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان 56 گنبد سه وجهی گردان 17 شهریور از تمام جهات 18 بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان 57 گنبد میدان مرکزی از سمت میدان 40 بیلبورد
لیست بلیورد های گلستان 58 گنبد خیابان طالقانی تقاطع بلوار دانشجو از سمت شرق 32 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های گلستان 59 گنبد خیابان طالقانی تقاطع بلوار دانشجو از سمت غرب 32 بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان 60 گنبد خیابان امام رضا روبروی کارخانه یخ از سمت غرب 32 بیلبورد
لیست بلیورد های گلستان 61 گنبد سه وجهی ثابت میدان مرکزی از سمت میدان 12 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های گلستان 62 گنبد روبروی بیمارستان تامین اجتماعی از سمت میدان بسیج 37 پل عابر
اجاره بیلبورد های گلستان 63 گنبد روبروی بیمارستان تامین اجتماعیی از سمت میدان بسیج 37 پل عابر
اجاره بیلبورد های گلستان 64 گنبد روبروی بیمارستان تامین اجتماعیی از سمت میدان امام علی 37 پل عابر
لیست بلیورد های گلستان 65 گنبد روبروی بیمارستان تامین اجتماعی از سمت میدان امام علی 37 پل عابر
تعرفه بیلبورد های گلستان 66 نهار خوران بیلبورد نهار خوران گرگان میدان نهارخوران تک وجهی 18 بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان 67 پارک کودک بیلبورد پارک کودک گرگان نهارخوران دید موافق 18 بیلبورد
لیست بلیورد های گلستان 68 پارک کودک بیلبورد پارک کودک گرگان نهارخوران دید مخالف 18 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های گلستان 69 باباطاهر بیلبورد قبل ار باباطاهر گرگان نهارخوران دید موافق 32 بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان 70 باباطاهر بیلبورد قبل از باباطاهر گرگان نهارخوران دید مخالف 32 بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان 71 باباطاهر بیلبورد بعد از باباطاهر گرگان ناهار خوران دید موافق 32 بیلبورد
لیست بلیورد های گلستان 72 باباطاهر بیلبورد بعد از باباطاهر گرگان نهارخوران دید مخالف 32 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های گلستان 73 سروش جنگل بیلبورد سروش جنگل گرگان نهارخوران دید موافق 32 بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان 74 سروش جنگل بلبورد سروش جنگل گرگان نهارخوران دید مخالف 32 بیلبورد
لیست بلیورد های گلستان 75 انبار جهاد انبار جهاد گرگان بلوار شالیکوبی تک وجهی 18 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های گلستان 76 کاخ بیلبورد کاخ گرگان میدان کاخ تک وجهی 18 بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان 77 سرجواجه بیلبورد سرجواجه گرگان میدان سرخواجه دید از میدان 18 بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان 78 سرجواجه بیلبورد سر جواجه گرگان میدان سرخواجه دید از 5 آذر 18 بیلبورد
لیست بلیورد های گلستان 79 گلها بیلبورد گلها گرگان چهارراه گل ها تک وجهی 18 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های گلستان 80 پل گلها بیلبورد پل گلها گرگان بلوار جانبازان تک وجهی 18 بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان 81 ویلاشهر بیلبورد ویلاشهر گرگان کمربندی دید موافق 32 بیلبورد
لیست بلیورد های گلستان 82 ویلاشهر بیلبورد ویلاشهر گرگان کمربندی دید مخالف 32 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های گلستان 83 زنگیان بیلبورد زنگیان گرگان کمربندی دید موافق 18 بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان 84 زنگیان بیلبورد زنگیان گرگان کمربندی دید موافق 18 بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان 85 اکبر جوجه بیلبورد اکبر جوجه گرگان کمربندی دید موافق 18 بیلبورد
لیست بلیورد های گلستان 86 اکبر جوجه بیلبورد اکبر جوجه گرگان کمربندی دید از میدان 18 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های گلستان 87 ورودی شهر جلین بیلبورد ورودی شهر جلین کیلومتر 5 گرگان ورودی از گرگان 32 بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان 88 ووردی شهر جلین بیلبورد ورودی شهر جلین کیلومتر 5 گرگان ورودی از مشهد 32 بیلبورد
لیست بلیورد های گلستان 89 جلین پل هوایی 8 قطعه جلین کیلومتر 5 گرگان تک وجهی 90 پل هوایی
تعرفه بیلبورد های گلستان 90 جلین ایستگاه تاکسی جلین (کیلومتر 5 گرگان) دید موافق 10 ایستگاه تاکسی
اجاره بیلبورد های گلستان 91 جلین جایگاه گاز طبیعی جلین کیلومتر 5 گرگان تک وجهی 30 جایگاه گاز
اجاره بیلبورد های گلستان 92 جلین لمپوست جلین کیلومتر 5 گرگان هر دو طرف 12 لمپوست
لیست بلیورد های گلستان 93 فاضل آباد لمپوست فاضل آباد کیلومتر 25 گرگان هر دو طرف 12 لمپوست
تعرفه بیلبورد های گلستان 94 فاضل آباد بیلبورد پریزما فاضل آباد کیلومتر 25 گرگان دید موافق 18 بیلبورد پریزما
اجاره بیلبورد های گلستان 95 فاضل آباد استند فاضل آباد کیلومتر 25 گرگان دید موافق 5 استند
لیست بلیورد های گلستان 96 فاضل آباد جایگاه گاز فاضل آباد کیلومتر 25 گرگان کامل 30 جایگاه گاز
تعرفه بیلبورد های گلستان 97 مزرعه کتول لمپوست مزرعه کتول هر دو طرف 12 لمپوست
اجاره بیلبورد های گلستان 98 مزرعه کتول پل هوایی مزرعه کتول تک وجهی 60 پل هوایی
اجاره بیلبورد های گلستان 99 کردکوی داخل شهر دید از داخل شهر 60 بیلبورد
لیست بلیورد های گلستان 100 کلاله ورودی شهر دید از گالیکش 60 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های گلستان 101 کلاله ورودی شهر دید از داخل شهر 60 بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان 102 کلاله میدان الغدیر دید از دور میدان 60 بیلبورد
لیست بلیورد های گلستان 103 کلاله میدان الغدیر دید از داخل شهر 60 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های گلستان 104 کلاله میدان بسیج دید از دور میدان 60 بیلبورد
اجاره بیلبورد های گلستان 105 کلاله میدان بسیج دید از داخل شهر 60 بیلبورد
WhatsApp chat