اجاره بیلبورد

اجاره بیلبورد در استان گیلان

نوع خدمات
تبلیغات محیطی رشت
ردیف مسیــر نشــــانـي متـراژ تیپ
اجاره بیلبورد های رشت 1 رشت میدان مصلی دید از تهران 57 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 2 رشت میدان مصلی دید از مرکز شهر 57 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 3 رشت چهاراه گلسار دید به گلسار ضلع جنوبی موافق 39 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 4 رشت چهارراه گلساردید به گلسار ضلع جنوی مخالف 39 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 5 رشت چهارراه گلسار دید از گلسار ضلع شمالی موافق 39 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 6 رشت چهارراه گلسار دید از گلسار ضلع شمالی مخالف 39 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 7 رشت چهاراه گلسار جنب فرمانداری دید به گلسار ضلع موافق 40 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 8 رشت چهارراه گلاسر جنب فرمانداری دید به گلسار ضلع مخالف 40 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 9 رشت چهارراه گلسار جنب فرمانداری دید از گلسار ضلع موافق 40 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 10 رشت چهارراه گلسار جنب فرمانداری دید از گلسار ضلع مخالف 40 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 11 رشت بلوار جانبازان دید از تهران 60 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 12 رشت بلوار جانبازان دید از میدان فرزانه 60 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 13 رشت بلوار شهید افتخاری دید از مرکز شهر موافق 26 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 14 رشت بلوار شهید افتخاری دید از مرکز شهر مخالف 28 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 15 رشت بلوار شهد افتخاری دید به مرکز شهر موافق 26 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 16 رشت بلوار شهید افتخاری دید به مرکز شهر مخالف 28 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 17 رشت بلوار قلی پور به طرف گلسار ضلع موافق 30 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 18 رشت بلوار قلی پور به طرف گلسار ضلع مخالف 30 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 19 رشت بلوار قلی پور دید از گلسار ضلع موافق 30 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 20 رشت بلوار قلی پور دید از گلسار ضلع مخالف 30 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 21 لاهیجان بلوار امام رضا دید از مرکز شهر جلوی کارخانه نادی 57 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 22 لاهیجان بلوار امام رضا دید از لنگرود جلوی کارخانه نادی 57 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 23 لاهیجان بلوار امام رضا دید از مرکز شهر جلوی شیرینی سرای نوشین 57 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 24 لاهیجان بلوار امام رضا دید از لنگرود جلوی شیرینی سرای نوشین 57 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 25 انزلی محور رشت آستارا پره سر بلوار مرکزی شهر دید از رشت 60 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 26 انزلی محور رشت آستاراپره سر بلوار مرکزی شهر دید از آستارا 54 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 27 انزلی پره سر بلوارمرکزی شهر دید از آستارا 45 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 28 چابکسر جنب پلیس راه دید از گیلان 90 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 29 چابکسر جنب پلیس راه دید از مازندران 90 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 30 گلسار بلوار گیلان میدان تربیت معلم 28 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های رشت 31 گبلاغ نماز گلباغ نماز میدان ولیعصر به سمت بلوار انصاری 32 بیلبورد
اجاره بیلبورد های رشت 32 انصاری بلوار انصاری ورودی چهارراه گلسار 32 بیلبورد
لیست بلیورد های رشت 33 انصاری بلوار انصاری جنب پارک ملت به سمت انزلی 32 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های رشت 34 سعدی ابتدای بلوار معلم ورودی پیاده راه فرهنگی 28 بیلبورد
اجاره بیلبورد های رشت 35 جهاد مبدان جهاد ابتدای شهرک فرهنگیان 40 بیلبورد
اجاره بیلبورد های رشت 36 خرمشهر بلوار خرمشهر نرسیده به پل جانبازان 32 بیلورد
لیست بلیورد های رشت 37 فرهنگ میدان فرهنگ ورودی بلوار امام خمینی 28 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های رشت 38 معلم بلوار معلم میدان سرگل 28 بیلبورد
اجاره بیلبورد های رشت 39 گلسار مسیر اصلی ابتدای بلوار سمیه (ورودی) 6 لایت باکس
لیست بلیورد های رشت 40 گلسار مسیر اصلی ابتدای بلوار سمیه (خروجی) 6 لایت باکس
تعرفه بیلبورد های رشت 41 رشت لاهیجان بعد از پلیس راه محور جنب رستوران تمدن 54 بیلبورد
اجاره بیلبورد های رشت 42 رشت لاهیجان کیلومتر 12 محور 54 بیلبورد
اجاره بیلبورد های رشت 43 رشت محور لاهیجان رشت نرسیده به پلیس راه 54 بیلبورد
لیست بلیورد های رشت 44 رشت محور رشت انزلی جنب رستوران دهکده کیلومتر 4 60 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های رشت 45 رشت رشت به انزلی ابتدای منطقه آزاد 60 بیلبورد
اجاره بیلبورد های رشت 46 فومن محور فومن به رشت احمدگوراب 90 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 47 رشت چهارراه میکائیل 24 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های رشت 48 رشت خیابان نامجو جنب پل توتونکاران دید به سمت مطهری 28 بیلبورد
اجاره بیلبورد های رشت 49 رشت خیابان نامجو جنب پل توتونکاران دید به سمت منظریه و فلکه گاز 28 بیلبورد
اجاره بیلبورد های رشت 50 رشت مطهری چهاربرادران 24 بیلبورد
لیست بلیورد های رشت 51 انزلی بلوار ولیعصر روبروی فرودگاه دید از رشت به انزلی 50 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های رشت 52 انزلی جنب پل هوایی حسن رود روبروی کارخانه فیبر 70 بیلبورد
اجاره بیلبورد های رشت 53 انزلی منطقه آزاد انزلی روبروی کارخانه هپی لند دید از رشت به انزلی 60 بیلبورد
لیست بلیورد های رشت 54 انزلی منطقه گلشن دید از انزلی به منطقه آزاد 60 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های رشت 55 انزلی روبروی برج طاووس دید از حسن رود به منطقه 60 بیلبورد
اجاره بیلبورد های رشت 56 انزلی میدان مالا 50 بیلبورد
اجاره بیلبورد های رشت 57 رودسر داخل شهر خیابان شهدا 32 بیلبورد
لیست بلیورد های رشت 58 رودسر کمربندی کلاچای به رودسر جنب ترمینال مسافربری رودسر 84 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های رشت 59 رودسر خیابان فرهنگ نرسیده به میدان شهرداری مرکز شهر 32 بیلبورد
اجاره بیلبورد های رشت 60 رودسر بلوار ولیعصر به سمت میدان شهرداری 30 بیلبورد
لیست بلیورد های رشت 61 رودسر خیابان شهدا نزدیک میدان طالقانی و سه راه وادی 25 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های رشت 62 لنگرود مسیر رامسر به رشت میدان کمربندی رودسر 70 بیلبورد
اجاره بیلبورد های رشت 63 شلمان دور میدان اصلی شلمان مسیر رودسر به لاهیجان 25 بیلبورد
اجاره بیلبورد های رشت 64 شلمان کمربندی شلمان جلوی پمپ بنزین cng 38 بیلبورد
لیست بلیورد های رشت 65 رشت بلوار شهید افتخاری 31 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 66 رشت بلوار شهید بهشتی نرسیده به فلکه گاز ددی از سمت میدان مصلی به گاز وجه 1 48 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 67 رشت بلوار شهید بهشتی نرسیده به فلکه گاز ددی از سمت میدان مصلی به گاز وجه 2 48 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 68 رشت بلوار شهید بهشتی نرسیده به فلکه گاز دید از سمت گاز به میدان مصلی وجه 1 48 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 69 رشت بلوار شهید بهشتی نرسیده به فلکه گاز دید از سمت گاز به میدان مصلی وجه 2 48 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 70 لاهیجان به سمت رشت بعد از پمپ بنزین اج بیشه وجه 1 48 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 71 لاهیجان به سمت رشت بعد از پمپ بنزین اج بیشه وجه 2 48 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 72 رشت به سمت لاهیجان قبل از پمپ بنزین اج بیشه وجه 1 48 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 73 رشت به سمت لاهیجان قبل از پمپ بنزین اج بیشه وجه 2 48 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 74 رشت بلوار قلی پور ابتدای گلزاران وجه قلی پور به گلسار وجه 1 48 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 75 رشت بلوار قلی پور ابتدای گلزاران وجه قلی پور به گلسار وجه 2 62 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 76 رشت بلوار قلی پور ابتدای گلزاران وجه گلسار به قلی پور وجه 1 62 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 77 رشت بلوار قلی پور ابتدای گلزاران وجه گلسار به قلی پور وجه 2 48 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 78 رشت بلوار شهید انصاری بعد از میدان ولیعصر جلوی هلال احمر انزلی به رشت وجه 1 48 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 79 رشت بلوار شهید انصاری بعد از میدان ولیعصر جلوی هلال احمر انزلی به رشت وجه 2 48 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 80 رشت بلوار شهید انصاری بعد از میدان ولیعصر جلوی هلال احمر رشت به انزلی وجه 1 48 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 81 رشت بلوار شهید انصاری بعد از میدان ولیعصر جلوی هلال احمر رشت به انزلی وجه 2 48 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 82 رشت میدان مصلی دید از تهران 57 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 83 رشت میدان مصلی دید از مرکز شهر 57 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 84 رشت چهارراه گلسار جنب داروخانه دید به گلسار وجه 1 39 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 85 رشت چهارراه گلسار جنب داروخانه دید به گلسار وجه 2 39 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 86 رشت چهارراه گلسار جنب داروخانه ددی از گلسار وجه 1 39 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 87 رشت چهارراه گلسار جنب داروخانه ددی از گلسار وجه 2 39 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 88 رشت چهارراه گلسار جنب فرمانداری دید به گلسار وجه 1 40 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 89 رشت چهارراه گلسار جنب فرمانداری دید به گلسار وجه 2 40 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 90 رشت چهارراه گلسار جنب فرمانداری دید از گلسار وجه 1 40 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 91 رشت چهارراه گلسار جنب فرمانداری دید از گلسار وجه 2 40 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 92 رشت بلوار جانبازان دید از تهران 60 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 93 رشت بلوار جانبازان دید از میدان فرزانه 60 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 94 رشت بلوار شهید افتخاری دید از مرکز شهر وجه 1 26 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 95 رشت بلوار شهید افتخاری دید از مرکز شهر وجه 2 29 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 96 رشت بلوار شهید افتخاری دید به مرکز شهر ضلع شمالی وجه 1 26 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 97 رشت بلوار شهید افتخاری دید به مرکز شهر ضلع شمالی وجه 2 29 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 98 رشت بلوار قلی پور به سمت گلسار وجه 1 30 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 99 رشت بلوار قلی پور به سمت گلسار وجه 2 30 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 100 رشت بلوار قلی پور از سمت گلسار وجه 1 30 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 101 رشت بلوار قلی پور از سمت گلسار وجه 2 30 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 102 رشت به سمت لاهیجان کمربندی آستانه دید از رشت 50 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 103 رشت به سمت لاهیجان کمربندی آستانه دید از لاهیجان 50 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 104 رشت به سمت لاهیجان مرکز شهر لولمان دید از رشت 84 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 105 رشت به سمت لاهیجان مرکز شهر لولمان دید از لاهیجان 84 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 106 رشت فلکه یخسازی دید گاز به یخسازی وجه 1 72 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 107 رشت فلکه یخسازی دید گاز به یخسازی وجه 2 54 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 108 رشت فلکه یخسازی دید از یخسازی به گاز وجه 1 72 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 109 رشت فلکه یخسازی دید از یخسازی به گاز وجه 1 54 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 110 رشت جنب شهرک مفتح دید یخسازی به گاز وجه 1 45 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 111 رشت جنب شهرک مفتح دید یخسازی به گاز وجه 2 45 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 112 رشت جنب شهرک مفتح دید گاز به یخسازی وجه 1 45 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 113 رشت جنب شهرک مفتح دید گاز به یخسازی وجه 2 45 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 114 رشت خیابان امام خمینی تقاطع باهنر دید به میدان گیل وجه 1 36 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 115 رشت خیابان امام خمینی تقاطع باهنر دید به میدان گیل وجه 2 36 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 116 رشت خیابان امام خمینی تقاطع باهنر دید به توشیبا وجه 1 36 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 117 رشت خیابان امام خمینی تقاطع باهنر دید به توشیبا وجه 2 36 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 118 انزلی واقع در مالا دید از انزلی به رشت 45 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 119 انزلی واقع رد مالا دید از رشت به انزلی 45 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 120 انزلی پل بی بی حوریه رشت به انزلی 75 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 121 انزلی پل بی بی حوریه انزلی به رشت 75 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 122 انزلی جلوی دانشگاه آزاد دید رشت به انزلی 90 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 123 انزلی جلوی دانشگاه آزاد دید انزلی به رشت 90 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 124 رشت به سمت انزلی بعد از خمام گوراب جیر صحرا 45 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 125 لاهیجان بلوار امام رضا دید از مرکز شهر جلوی کارخانه نادی 57 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 126 لاهیجان بلوار امام رضا دید از لنگرود جلوی کارخانه نادی 57 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 127 لاهیجان بلوار امام رضا دید از مرکز شهر جلوی شیرینی سرای نوشین 57 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 128 لاهیجان بلوار امام رضا دید از لنگرود جلوی شیرینی سرای نوشین 57 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 129 لاهیجان میدان ابریشم دید از رشت به لاهیجان 90 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 130 لاهیجان میدان ابریشم دید از لاهیجان به رشت 90 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 131 لاهیجان لنگرود کیلومتر 4 ورودی لنگرود 90 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 132 لاهیجان محور لاهیجان به لنگرود روبروی هتل آبشار 84 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 133 لاهیجان محور لنگرود به لاهیجان روبروی هتل آبشار 84 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 134 آستارا جلوسی دانشگاه ازاد 54 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 135 رشت آستارا پره سر بلوار مرکزی شهر دید از رشت 60 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 136 رشت آستارا پره سر بلوار مرکزی شهر دید از استارا 54 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 137 رشت آستارا پره سر بلوار مرکزی شهر دید از آستارا 45 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 138 چابکسر جنب پلیس راه دید گیلان 90 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 139 چابکسر جنب پلیس راه دید مازندران 90 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 140 پل جماران دید از توشیبا به طرف فلکه گاز وجه 1 49 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 141 پل جماران دید از توشیبا به طرف فلگه گاز وجه 2 49 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 142 پل جماران فلکه گاز به طرف توشیبا وجه 1 دید از فومن 49 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 143 پل جماران فلکه گاز به طرف توشیبا وجه 2 دید از فومن 49 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 144 بلوار انصاری تقاطع گلباغ نماز به سمت گلسار وجه 1 دید از انزلی 36 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 145 بلوار انصاری تقاطع گلباغ نماز به سمت گلسار وجه 2 دید از انزلی 36 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 146 بلوار انصاری تقاطع گلباغ نماز به سمت گلسار وجه 3 دید از انزلی 36 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 147 بلوار انصاری تقاطع گلباغ نماز به سمت گلسار وجه 4 دید از انزلی 36 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 148 گلسار تقاطع گلباغ نماز دید از میدان انصاری وجه 1 36 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 149 گلسار تقاطع گبلاغ نماز دید از میدان انصاری وجه 2 36 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 150 گلسار تقاطع گلباغ نماز دید از میدان انصاری وجه 3 36 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 151 بلوار قلی پور رشت بلوار قلی پور 63 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 152 بلوار قلی پور رشت بلوار قلی پور (هر سطح) 30 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 153 بلوار امام رضا لاهیجان بلوار امام رضا (روبروی کلوچه نوشین) 57 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 154 بلوار امام رضا لاهیجان بلوار امام رضا کلوچه نادری (شیطان کوه) رفت و برگشت 57 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 155 رشت محور رشت امام زاده هاشم منطقه گلسرک (مسیر رفت) 84 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 156 رشت محور رشت امام زاده هاشم منطقه گلسرک (مسیر برگشت) 84 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 157 رشت محور رشت چابکسر منطقه قاسم آباد سفلی (مسیر رفت) 90 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 158 رشت محور رشت چابکسر منطقه قاسم آباد سفلی (مسیر برگشت) 90 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 159 رشت محور رشت چابکسر میدان سرولات (مسیر رفت) 96 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 160 رشت محور رشت چابکسر میدان سرولات (مسیر برگشت) 96 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 161 بام سبز لاهیجان مجتمع توریستی بام سبز لاهیجان جنب تله کابین لاهیجان 15 بیلبورد عمودی
اجاره بیلبورد های رشت 162 مرکز شهر بلوار امام رضا روبروی گلستان 7 طرف 1 32 بیلبورد عمودی
اجاره بیلبورد های رشت 163 مرکز شهر بلوار امام رضا روبروی گلستان 7 طرف 2 32 بیلبورد عمودی
لیست بلیورد های رشت 164 بام سبز مجتمع توریستی بام سبز لاهیجان جنب تله کابین لاهیجان هر جه 18 بیلبورد 3 وجهی
تعرفه بیلبورد های رشت 165 میدان سپاه مرکز اصلی شهر روبروی راهنمایی و رانندگی (دید از سمت میدان بسیج) 15 بیلبورد پرچمی
اجاره بیلبورد های رشت 166 میدان سپاه لاهیجان مرکز اصلی شهر 21 بیلبورد افقی
لیست بلیورد های رشت 167 دانشگاه آزاد لاهیجان جنب میدان و درب ورودی دانشگاه آزاد لاهیجان 15 بیلبورد افقی
تعرفه بیلبورد های رشت 168 بلوار امام رضا مرکز شهر بلوار امام رضا روبروی کارخانه کلوچه نوشین 32 بیلبورد عمودی
اجاره بیلبورد های رشت 169 مرکز شهر لاهیجان مرکز شهر لاهیجان خیابان کاشف جنب میدان چهار پادشاه 6 ایستگاه تاکسی
اجاره بیلبورد های رشت 170 مرکز شهر لاهیجان مرکز شهر لاهیجان میدان شهدا خیابان شهید کریمی 6 ایستگاه تاکسی
لیست بلیورد های رشت 171 شیطان کوه حاشیه شیطان کوه لاهیجان خیابان شهید رجایی 6 ایستگاه تاکسی
تعرفه بیلبورد های رشت 172 مرکز شهر لاهیجان خیابان انقلاب 6 ایستگاه تاکسی
اجاره بیلبورد های رشت 173 گلسار تقاطع غیر همسطح صابرین دید به سمت بلوار گلسار وجه 1 42 عرشه پل
لیست بلیورد های رشت 174 گلسار تقاطع غیر همسطح صابرین دید به سمت بلوار گلسار وجه 2 42 عرشه پل
تعرفه بیلبورد های رشت 175 گلسار تقاطع غیر همسطح صابرین دید به سمت چهارراه گلسار وجه 1 42 عرشه پل
اجاره بیلبورد های رشت 176 گلسار تقاطع غیر همسطح صابرین دید به سمت چهارراه گلسار وجه 2 42 عرشه پل
اجاره بیلبورد های رشت 177 گلسار چهارراه گلسار 24 بیلبورد
لیست بلیورد های رشت 178 منظریه نامجو دید به سمت مطهری 28 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های رشت 179 منظریه نامجو دید به سمت گاز 28 بیلبورد
اجاره بیلبورد های رشت 180 میدان مصلی توشیا 32 بیلبورد
لیست بلیورد های رشت 181 خیابان مطهری مقابل چهار برادران 24 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های رشت 182 بلوار ولیعصر روبرو فرودگاه 50 بیلبورد
اجاره بیلبورد های رشت 183 جانبازان ابتدای دوراهی جاده لاهیجان و جاده انزلی 24 بیلبورد
اجاره بیلبورد های رشت 184 بلوار قلی پور ابتدای پل صابرین دید به سمت گلسار وجه 1 39 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 185 بلوار قلی پور ابتدای پل صابرین دید به سمت گلسار وجه 2 39 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 186 بلوار قلی پور ابتدای پل صابرین دید از سمت گلسار وجه 1 39 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 187 بلوار قلی پور ابتدای پل صابرین دید از سمت گلسار وجه 2 39 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 188 یخسازی دید به سمت جهاد وجه 1 72 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 189 یخسازی دید به سمت جهاد وجه 2 54 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 190 یخسازی دید به سمت رازی وجه 1 72 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 191 یخسازی دید به سمت رازی وجه 2 54 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 192 بلوار شهید بهشتی قبل از میدان گاز دید به سمت گاز وجه 1 45 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 193 بلوار شهید بهشتی قبل از میدان گاز دید به سمت گاز وجه 2 45 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 194 بلوار شهید بهشتی ورودی مفتح دید از سمت گاز وجه 1 45 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 195 بلوار شهید بهشتی ورودی مفتح دید از سمت گاز وجه 2 45 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 196 بلوار لاکان مقابل مدارس دید به سمت دانشگاه آزاد وجه 1 45 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 197 بلوار لاکان مقابل مدارس دید به سمت دانشگاه آزاد وجه 2 45 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 198 بلوار لاکان مقابل مدارس دید از سمت دانشگاه آزاد وجه 1 45 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 199 بلوار لاکان مقابل مدارش دید از سمت دانشگاه آزاد وجه 2 45 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 200 بلوارامام خمینی نبش خیابان باهنر دید به سمت میدان گیل وجه 1 36 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 201 بلوارامام خمینی نبش خیابان باهنر دید به سمت میدان گیل وجه 2 36 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 202 بلوارامام خمینی نبش خیابان باهنر دید به سمت میدان توشیبا وجه 1 36 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 203 بلوارامام خمینی نبش خیابان باهنر دید به سمت میدان توشیبا وجه 2 36 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 204 بلوار خرمشهر دید به سمت جانبازان 60 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 205 بلوار خرمشهر دید به سمت میدان فرزانه 60 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 206 بلوار شهید انصاری مقابل هلال احمر دید به سمت فرودگاه وجه 1 48 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 207 بلوار شهید انصاری مقابل هلال احمر دید به سمت فرودگاه وجه 2 48 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 208 بلوار شهید انصاری مقابل هلال احمر دید از سمت فرودگاه وجه 1 48 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 209 بلوار شهید انصاری مقابل هلال احمر دید از سمت فرودگاه وجه 2 48 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 210 رشت کیلومتر 2 مقابل سیمکو دید به سمت رشت 90 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 211 رشت کیلومتر 2 مقابل سیمکو دید به سمت تهران 90 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 212 رشت کیلومتر 3 مقابل ساختمان راهور دید به سمت رشت وجه 1 51 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 213 رشت کیلومتر 3 مقابل ساختمان راهور دید به سمت رشت وجه 2 45 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 214 رشت کیلومتر 3 مقابل ساختمان راهور دید به سمت تهران وجه 1 51 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 215 رشت کیلومتر 3 مقابل ساختمان راهور دید به سمت تهران وجه 2 45 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 216 رشت کیلومتر 4 مقابل نمایشگاه دائمی گیلان دید به سمت رشت 90 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 217 رشت کیلومتر 4 مقابل نمایشگاه دائمی گیلان دید به سمت تهران 90 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 218 رشت بعد از پلیس راه دید به سمت انزلی 2 وجهی 60 بیلبورد
اجاره بیلبورد های رشت 219 رشت بعد از خمام قبل از سه راه حسن رود دید به سمت انزلی 60 بیلبورد
لیست بلیورد های رشت 220 رشت بعد از سه راه حسن رود جنب پل طالب اباد 60 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های رشت 221 رشت مقابل دانشگاه آزاد انزلی دید به سمت انزلی 90 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 222 رشت مقابل دانشگاه آزاد انزلی دید به سمت رشت 90 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 223 رشت قبل از بی بی حوریه دید به سمت انزلی 90 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 224 رشت قبل از بی بی حوریه دید به سمت رشت 90 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 225 انزلی منطقه ازاد انزلی مسیر زیبا کنار ابتدای گلشن 60 بیلبورد
اجاره بیلبورد های رشت 226 انزلی منطقه آزاد انزلی مسیر زیبا کنار روبروی هپی لند 60 بیلبورد
لیست بلیورد های رشت 227 انزلی منطقه ازاد انزلی مسیر زیبا کنار روبروی مجتمع طاووس 60 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های رشت 228 انزلی منطقه آزاد انزلی مسیر رشت و انزلی 70 بیلبورد
اجاره بیلبورد های رشت 229 انزلی مرکز شهر جنب پل امام خمینی 50 بیلبورد
لیست بلیورد های رشت 230 انزلی میدان گاز 18 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های رشت 231 انزلی جنب پل غازیان دید به سمت انزلی 32 بیلبورد
اجاره بیلبورد های رشت 232 انزلی میدان مالا دید به سمت مرکز شهر وجه راست 30 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 233 انزلی میدان مالا دید به سمت مرکز شهر وجه میانی 45 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 234 انزلی میدان مالا دید به سمت مرکز شهر وجه چپ 45 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 235 انزلی میدان مالا ددی به سمت رشت وجه راست 45 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 236 انزلی مقابل نیروی دریایی دید به سمت مرکز شهر وجه 1 45 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 237 انزلی مقابل نیروی دریایی دید به سمت رشت وجه 1 45 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 238 رشت محور رشت کوچصفهان دید به سمت لاهیجان 120 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 239 رشت محور رشت کوچصفهان دید به سمت رشت 120 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 240 رشت محور کوچصفهان آستانه دید به سمت لاهیجان 75 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 241 رشت محور کوچصفهان آستانه دید به سمت رشت 75 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 242 رشت محور آستانه لاهیجان دید به سمت رشت 50 بیلبورد
اجاره بیلبورد های رشت 243 رشت لاهیجان کمربندی آستانه دید به سمت رشت دو وجهی 60 بیلبورد
لیست بلیورد های رشت 244 لاهیجان بلوار امام رضا جنب کلوچه نوشین دید به سمت استخر 59 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 245 لاهیجان بلوار امام رضا قبل از میدان گلستان دید به سمت لنگرود 59 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 246 لاهیجان بلوار امام رضا قبل از میدان گلستان دید به سمت استخر 59 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 247 لاهیجان میدان گلستان جنب استخر و روبروی شیطانکوه 20 بیلبورد
لیست بلیورد های رشت 248 لاهیجان میدان گلستان جنب استخر و روبروی شیطانکوه 24 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های رشت 249 چابکسر میدان سرولات دید به سمت رشت دو وجهی 20 بیلبورد
اجاره بیلبورد های رشت 250 گیلان منطقه ساحلی چمخاله 20 بیلبورد
لیست بلیورد های رشت 251 گیلان منطقه توریستی رحیم آباد 32 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های رشت 252 رشت دوراهی بازار جمعه وفومن دید از رشت 48 بیلبورد
اجاره بیلبورد های رشت 253 فومن چهارراه معلم دید به سمت رشت 21 بیلبورد
اجاره بیلبورد های رشت 254 فومن مقابل هتل کوثر دید به سمت فومن 30 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 255 فومن میدان پاسداران مقابل بانک کشاورزی 35 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های رشت 256 فومن محور قلعه رودخان و ماسوله 35 بیلبورد
اجاره بیلبورد های رشت 257 گیلان محور آستارا رشت پره سر 66 بیلبورد
لیست بلیورد های رشت 258 گیلان محور فومن سراوان جنب جایگاه دو منظوره دو جهی 72 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های رشت 259 گیلان محور پونل به پره سر جنب نیروگاه برق دو وجهی 60 بیلبورد
اجاره بیلبورد های رشت 260 گیلان محور انزلی به رضوانشهر جنب بازار آسیای میانه 72 بیلبورد
اجاره بیلبورد های رشت 261 گیلان محور صومعه سرا به ماسال جنب کارخانه آسفالت دو وجهی 60 بیلبورد
لیست بلیورد های رشت 262 رشت ابتدای جاده رشت به انزلی حسن رود جنب رستوران خوان خان 2 60 بیلبورد عمودی
تعرفه بیلبورد های رشت 263 رشت جنب پل هوایی حسن رود روبروی کارخانه فیبر 70 بیلبورد عمودی
اجاره بیلبورد های رشت 264 انزلی منطقه آزاد انزلی روبروی کارخانه هپی لند دید از رشت به انزلی 60 بیلبورد عمودی
لیست بلیورد های رشت 265 انزلی سر گلشن دید از انزلی به منطقه آزاد 60 بیلبورد عمودی
تعرفه بیلبورد های رشت 266 انزلی روبروی برج طاووس دید از حسن رود به منطقه 60 بیلبورد عمودی
اجاره بیلبورد های رشت 267 انزلی میدان امام خمینی انزلی 50 بیلبورد عمودی
اجاره بیلبورد های رشت 268 رشت میدان چای ابتدای کمربندی 15 بیلبورد
لیست بلیورد های رشت 269 چابکسر میدان سرولات ابتدای خیابان دریا 20 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های رشت 270 چابکسر میدان سرولات ابتدای خیابان دریا 20 بیلبورد
اجاره بیلبورد های رشت 271 رشت بلوار شهید بهشتی نرسیده به فلکه گاز دید از سمت میدان مصلی به گاز وجه 1 48 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 272 رشت بلوار شهید بهشتی نرسیده به فلکه گاز دید از سمت میدان مصلی به گاز وجه 2 48 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 273 رشت بلوار شهید بهشتی نرسیده به فلکه گاز دید از سمت گاز به میدان مصلی وجه 1 48 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 274 رشت بلوار شهید بهشتی نرسیده به فلکه گاز دید از سمت گاز به میدان مصلی وجه 2 48 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 275 رشت بلوار امام رضا قبل از پمپ بنزنی آج بیشه رست به لاهیجان وجه 1 48 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 276 رشت بلوار امام رضا قبل از پمپ بنزنی آج بیشه رست به لاهیجان وجه 2 48 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 277 رشت بلوار قلی پور گلسار به سمت فلکه جهاد وجه 1 62 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 278 رشت بلوار قلی پور گلسار به سمت فلکه جهاد وجه 2 48 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 279 رشت بلوار قلی پور فلکه جهاد به سمت گلسار وجه 1 48 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 280 رشت بلوار قلی پور فلکه جهاد به سمت گلسار وجه 2 62 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 281 لاهیجان محور لاهیجان به لنگرود روبروی هتل آبشار 84 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 282 لاهیجان محور لاهیجان به لنگرود روبروی هتل آبشار 84 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 283 رشت جنب نمایشگاه بین المللی وجه تهران به رشت 90 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 284 رشت جنب نمایشگاه بین المللی وجه رشت به تهران 90 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 282 رشت بلوار افتخاری نرسیده به بیمارستان قائم دید از فومن به رشت وجه 1 48 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 286 رشت بلوار افتخاری نرسیده به بیمارستان قائم دید از فومن به رشت وجه 2 48 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 287 رشت بلوار افتخاری نرسیده به بیمارستان قائم دید از رشت به فومن وجه 1 48 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 288 رشت بلوار افتخاری نرسیده به بیمارستان قائم دید از رشت به فومن وجه 1 48 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 289 انزلی واقع در مالا دید از انزلی به رشت سمت چپ 30 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 290 انزلی واقع در مالا دید از انزلی به رشت سمت راست 45 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 291 انزلی واقع در مالا دید از انزلی به رشت وسط 45 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 292 رشت فبل از میدان گیل دید از تهران برد اول 60 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 293 رشت فبل از میدان گیل دید از تهران برد دوم 60 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 294 رشت دید از انزلی به رشت برد اول 45 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 295 رشت دید از انزلی به رشت برد اول 45 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 296 رشت به سمت لاهیجان کمربندی آستانه 50 پل عابر
لیست بلیورد های رشت 297 رشت به سمت لاهیجان آستان اشرفیه 50 پل عابر
تعرفه بیلبورد های رشت 298 رشت گلسار تقاطع صابرین دید به چهارراه گلسار 43 عرشه پل
اجاره بیلبورد های رشت 299 رشت گلسار تقاطع صابرین دید به چهارراه گلسار 60 عرشه پل
لیست بلیورد های رشت 300 رشت میدان مصلی 32 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های رشت 301 رشت چهارراه گلسار دید به چهارراه گلسار 39 عرشه پل
اجاره بیلبورد های رشت 302 رشت بلوار قلی پور دید از سمت گلسار 39 عرشه پل
اجاره بیلبورد های رشت 303 رشت جانبازان دوراهی لاهیجان و انزلی 50 بیلبورد
لیست بلیورد های رشت 304 رشت مطهری چهارراه برادران 24 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های رشت 305 رشت فلکه یخسازان جنب پارک دانشجو دید به سمت گاز 72 عرشه پل
اجاره بیلبورد های رشت 306 رشت فلکه یخسازان جنب پارک دانشجو دید به سمت گاز 72 عرشه پل
لیست بلیورد های رشت 307 رشت بلوار خرمشهر دید از میدان فرزانه به سمت جانبازان مسیر تهران به لاهیجان 60 عرشه پل
تعرفه بیلبورد های رشت 308 رشت بلوار شهید بهشتی جنب شهرک مفتح دید از رازی 45 عرشه پل
اجاره بیلبورد های رشت 309 رشت بلوار شهید بهشتی جنب شهرک مفتح دید از رازی 45 عرشه پل
اجاره بیلبورد های رشت 310 رشت خیابان امام خمینی تقاطع با هنر دید به سمت توشیبا 36 عرشه پل
لیست بلیورد های رشت 311 رشت خیابان امام خمینی تقاطع با هنر دید به سمت توشیبا 36 عرشه پل
تعرفه بیلبورد های رشت 312 رشت خیابان امام خمینی دید از توشیبا به میدان گیل 36 عرشه پل
اجاره بیلبورد های رشت 313 رشت خیابان امام خمینی دید از توشیبا به میدان گیل 36 عرشه پل
لیست بلیورد های رشت 314 لاهیجان به سمت رشت پل عابر حسن آباد 120 عرشه پل
تعرفه بیلبورد های رشت 315 لاهیجان بلوار امام رضا قبل از میدان گلستان دید از استخر لاهیجان 59 عرشه پل
اجاره بیلبورد های رشت 316 رشت به سمت فومن بلوار شهید افتخاری دید از رشت 48 عرشه پل
اجاره بیلبورد های رشت 317 رشت به سمت فومن بلوار شهید افتخاری دید از رشت 48 عرشه پل
لیست بلیورد های رشت 318 فومن به سمت رشت پل حافظ آباد 26 عرشه پل
لیست بلیورد های رشت 319 فومن به سمت رشت پل حافظ آباد 26 عرشه پل
لیست بلیورد های رشت 320 چابکسر رشت مرکز شهر لنگرود خیابان سعدی مسیر رفت 15 بیلبورد
لیست بلیورد های رشت 321 چابکسر رشت مرکز شهر لنگرود خیابان سعدی مسیر برگشت 15 بیلبورد
لیست بلیورد های رشت 322 چمخاله به سمت لاهیجان جنب پل بزرگ وسط بلوار مسیر برگشت 36 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های رشت 323 چابکسر لاهیجان جنب میدان معلم لنگرود مسیر رفت 24 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های رشت 324 انزلی میدان تکاوران وجه اول مسیر رفت 18 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های رشت 325 لاهیجان چابکسر شهر کلاچای مقابل مجتمع تجاری ولیعصر مسیر برگشت 90 بیلبورد
اجاره بیلبورد های رشت 326 لاهیجان چمخاله بندر چمخاله وسط بلوار مسیر برگشت 36 بیلبورد
اجاره بیلبورد های رشت 327 چابکسر لاهیجان جنب میدان معلم لنگرود مسیر برگشت 24 بیلبورد
اجاره بیلبورد های رشت 328 انزلی بندر انزلی میدان تکاوران وجه سوم مسیر رفت 18 بیلبورد
اجاره بیلبورد های رشت 329 لاهیجان چابکسر شهر کلاچای مقابل مجتمع تجاری ولیعصر مسیر رفت 90 پل عابر
اجاره بیلبورد های رشت 330 لاهیجان چمخاله بندر چمخاله وسط بلوار مسیر رفت 36 بیلبورد
اجاره بیلبورد های رشت 331 چمخاله به سمت لاهیجان جنب پل بزرگ وسط بلوار مسیر رفت 36 بیلبورد
نوع خدمات
تبلیغات محیطی حومه رشت
ردیف مسیــر نشــــانـي متـراژ تیپ
اجاره بیلبورد های حومه رشت 1 رشت (ورودی از تهران )جنب دانشگاه گیلان – دید از تهران 32 بیلبورد
لیست بیلبورد های حومه رشت 2 رشت (ورودی از تهران )جنب دانشگاه گیلان – دید از رشت 32 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های حومه رشت 3 رشت ورودی از تهران دید از تهران 57 پل عابر
اجاره بیلبورد های حومه رشت 4 رشت ورودی از تهران دید از رشت 57 پل عابر
لیست بیلبورد های حومه رشت 5 رشت رشت به لاهیجان کمربندی استانه دید از رشت 50 پل عابر
تعرفه بیلبورد های حومه رشت 6 رشت رشت به لاهیجان کمربندی آستانه دید از لاهیجان 50 پل عابر
اجاره بیلبورد های حومه رشت 7 انزلی بلوار ورودی شهر جنب دهکده ساحلی دید از رشت موافق 35 پل عابر
اجاره بیلبورد های حومه رشت 8 انزلی بلوار ورودی شهر جنب دهکده ساحلی دید از رشت مخالف 33 پل عابر
لیست بیلبورد های حومه رشت 9 انزلی بلوار ورودی شهر جنب دهکده ساحلی دید از انزلی موافق 33 پل عابر
تعرفه بیلبورد های حومه رشت 10 انزلی بلوار ورودی شهر جنب دهکده ساحلی دید از انزلی مخالف 35 پل عابر
اجاره بیلبورد های حومه رشت 11 گلسار مسیر اصلی جنب بانک ملت (خروجی گلسار) 21 بیلبورد
لیست بیلبورد های حومه رشت 12 ولیعصر بلوار ولیعصر جنب دیوار فرودگاه (ورودی رشت از انزلی) 60 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های حومه رشت 13 ولیعصر بلوار ولیعصر جنب تعویض پلاک استان (خروجی رشت از انزلی) 60 بیلبورد
اجاره بیلبورد های حومه رشت 14 رشت ورودی رشت از تهران روبروی نمایشگاه بین المللی استان گیلان 84 بیلبورد
اجاره بیلبورد های حومه رشت 15 رشت ورودی رشت از تهران نرسیده به میدان گیل بیمارستان رسول اکرم 54 بیلبورد
لیست بیلبورد های حومه رشت 16 ولیعصر بلوار ولیعصر بعد از مجتمع خرید رز (خروجی رشت به انزلی) 84 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های حومه رشت 17 رودبار رودبار محور تهران رشت ورودی گیلان 32 بیلبورد
اجاره بیلبورد های حومه رشت 18 رشت لاهیجان کیلومتر 30 (ورودی رشت) 90 پل عابر
لیست بیلبورد های حومه رشت 19 رشت لاهیجان کیلومتر 30 (ورودی لاهیجان) 90 پل عابر
تعرفه بیلبورد های حومه رشت 20 لاهیجان لاهیجان لنگرود کیلومتر 4 ورودی لنگرود 90 پل عابر
اجاره بیلبورد های حومه رشت 21 فومن نرسیده به میدان اول ورودی رشت 42 پل عابر
اجاره بیلبورد های حومه رشت 22 کوچصفهان ورودی شهر از رشت به لاهیجان نرسیده به کوچصفهان 90 بیلبورد
لیست بیلبورد های حومه رشت 23 کوچصفهان خروجی شهر ازشهر رشت به لاهیجان ابتدای کمربندی کوچصفهان 96 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های حومه رشت 24 کوچصفهان خروجی شهر از رشت به لاهیجان میدان امام رضا 96 بیلبورد
اجاره بیلبورد های حومه رشت 25 کوچصفهان ورودی شهر از لاهیجان به رشت میدان امام رضا 96 بیلبورد
لیست بیلبورد های حومه رشت 26 کوچصفهان میدان امام رضا خروجی شهر به سمت لاهیجان 54 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های حومه رشت 27 کوچصفهان ورودی کوچصفهان 32 بیلبورد
اجاره بیلبورد های حومه رشت 28 لنگرود جنب پمپ بنزین ووردی شهر از سمت رودسر 60 بیلبورد
اجاره بیلبورد های حومه رشت 29 لنگرود ورودی لنگرود از سمت رودسر میدان الغدیر 24 بیلبورد
لیست بیلبورد های حومه رشت 30 رشت جنب نمایشگاه بین المللی وجه تهران به رشت 90 پل عابر
تعرفه بیلبورد های حومه رشت 31 رشت جنب نمایشگاه بین المللی وجه رشت به تهران 90 پل عابر
اجاره بیلبورد های حومه رشت 32 رشت قلی پور خروجی گلسار 39 پل عابر
لیست بیلبورد های حومه رشت 33 رشت قلی پور ورودی گلسار 39 پل عابر
تعرفه بیلبورد های حومه رشت 34 رشت جاده رشت به تهران ورودی از تهران دید از تهران 58 پل عابر
اجاره بیلبورد های حومه رشت 35 رشت جاده رشت به تهران ورودی از تهران دید ار رشت 58 پل عابر
اجاره بیلبورد های حومه رشت 36 رشت خروجی به سمت تهران جنب راهور وجه 1 48 پل عابر
لیست بیلبورد های حومه رشت 37 رشت خروجی به سمت تهران جنب راهور وجه 2 48 پل عابر
تعرفه بیلبورد های حومه رشت 38 رشت ورودی از سمت تهران جنب راهور وجه 1 48 پل عابر
اجاره بیلبورد های حومه رشت 39 رشت ورودی از سمت تهران جنب راهور وجه 2 48 پل عابر
لیست بیلبورد های حومه رشت 40 انزلی بلوار ورودی شهر جنب دهکده ساحلی دید از رشت 36 پل عابر
تعرفه بیلبورد های حومه رشت 41 انزلی بلوار ورودی شهر جنب دهکده ساحلی دید از انزلی 36 پل عابر
اجاره بیلبورد های حومه رشت 42 هشتپر ورودی و خروجی هشتپر 63 پل عابر
اجاره بیلبورد های حومه رشت 43 میدان جانبازان پل اول از سمت تهران رشت به انزلی وجه 1 48 پل عابر
لیست بیلبورد های حومه رشت 44 میدان جانبازان پل اول از سمت تهران رشت به انزلی وجه 2 48 پل عابر
تعرفه بیلبورد های حومه رشت 45 میدان جانبازان پل اول از سمت تهران رشت به انزلی وجه 3 48 پل عابر
اجاره بیلبورد های حومه رشت 46 میدان جانبازان پل اول از سمت تهران انزلی به رشت وجه 1 48 پل عابر
لیست بیلبورد های حومه رشت 47 میدان جانبازان پل اول از سمت تهران انزلی به رشت وجه 2 48 پل عابر
تعرفه بیلبورد های حومه رشت 48 میدان جانبازان پل اول از سمت تهران انزلی به رشت وجه 3 48 پل عابر
اجاره بیلبورد های حومه رشت 49 میدان جانبازان پل دوم از سمت تهران رشت به انزلی وجه 1 48 پل عابر
اجاره بیلبورد های حومه رشت 50 میدان جانبازان پل دوم از سمت تهران رشت به انزلی وجه 2 48 پل عابر
لیست بیلبورد های حومه رشت 51 میدان جانبازان پل دوم از سمت تهران رشت به انزلی وجه 3 48 پل عابر
تعرفه بیلبورد های حومه رشت 52 میدان جانبازان پل دوم از سمت تهران انزلی به رشت وجه 1 48 پل عابر
اجاره بیلبورد های حومه رشت 53 میدان جانبازان پل دوم از سمت تهران انزلی به رشت وجه 2 48 پل عابر
قیمت بیلبورد های حومه رشت 54 میدان جانبازان پل اول از سمت تهران انزلی به رشت وجه 3 48 پل عابر
تعرفه بیلبورد های حومه رشت 55 لاهیجان ورودی شهر لاهیجان از سمت رشت 90 پل عابر
اجاره بیلبورد های حومه رشت 56 لاهیجان خروجی شهر لاهیجان به سمت رشت 90 پل عابر
اجاره بیلبورد های حومه رشت 57 انزلی پل عابر پیاده ورودی آستارا از سمت انزلی (دید ورودی) 90 پل عابر
قیمت بیلبورد های حومه رشت 58 انزلی پل عابر پیاده ورودی آستارا از سمت انزلی (دید خروجی) 90 پل عابر
تعرفه بیلبورد های حومه رشت 59 رشت ورودی انزلی از رشت 120 بیلبورد
اجاره بیلبورد های حومه رشت 60 رشت ورودی انزلی از رشت 120 بیلبورد
قیمت بیلبورد های حومه رشت 61 رشت ورودی انزلی از رشت 120 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های حومه رشت 62 رشت ورودی انزلی از رشت 120 بیلبورد
اجاره بیلبورد های حومه رشت 63 رشت ورودی انزلی از رشت 120 بیلبورد
اجاره بیلبورد های حومه رشت 64 رشت ووردی رشت از سمت تهران روبروی امامزاده هاشم (مسیر رفت) 72 پل عابر
قیمت بیلبورد های حومه رشت 65 رشت ورودی لنگرود از سمت لاهیجان روبروی کارخانه کلوچه جوادیان 60 عرشه پل
تعرفه بیلبورد های حومه رشت 66 رشت خروجی لنگرود به سمت لاهیجان روبروی کارخانه کلوچه جوادیان 60 عرشه پل
اجاره بیلبورد های حومه رشت 67 رشت ورودی لاهیجان از رشت میدان چای 18 عرشه پل
قیمت بیلبورد های حومه رشت 68 رشت ورودی لنگرود از سمت رودسر 75 عرشه پل
تعرفه بیلبورد های حومه رشت 69 رشت ورودی لنگرود از سمت رودسر 75 عرشه پل
اجاره بیلبورد های حومه رشت 70 رشت ورودی لاهیجان از رشت میدان انتظام جنب ساختمان شهرداری 24 بیلبورد پرچمی
اجاره بیلبورد های حومه رشت 71 رشت خروجی لاهیجان به رشت میدان انتظام جنب ساختمان شهرداری 24 بیلبورد پرچمی
قیمت بیلبورد های حومه رشت 72 رشت ورودی لاهیجان از سمت لنگرود میدان شیخ زاهد 32 بیلبورد پرچمی
تعرفه بیلبورد های حومه رشت 73 رشت خروجی لاهیجان به سمت لنگرود میدان شیخ زاهد 32 بیلبورد پرچمی
اجاره بیلبورد های حومه رشت 74 رشت ورودی جنب مخابرات رفت- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 80 پل عابر
قیمت بیلبورد های حومه رشت 75 رشت ورودی جنب مخابرات برگشت- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 80 پل عابر
تعرفه بیلبورد های حومه رشت 76 رشت بعد از سه راه حسن رود ورودی به انزلی 120 بیلبورد
اجاره بیلبورد های حومه رشت 77 رشت بعد از سه راه حسن رود ورودی به انزلی 120 بیلبورد
اجاره بیلبورد های حومه رشت 78 رشت بعد از سه راه حسن رود ورودی به انزلی 120 بیلبورد
قیمت بیلبورد های حومه رشت 79 رشت بعد از سه راه حسن رود ورودی به انزلی 200 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های حومه رشت 80 انزلی ورودی منطقه ازاد انزلی 70 بیلبورد
اجاره بیلبورد های حومه رشت 81 رشت ورودی رشت از سمت لاهیجان قبل از شرکت کاله 108 پل عابر
قیمت بیلبورد های حومه رشت 82 رشت خروجی به سمت لاهیجان بعد از شرکت کاله 108 پل عابر
تعرفه بیلبورد های حومه رشت 83 لاهیجان میدان چای خروجی جمهوری 15 بیلبورد
اجاره بیلبورد های حومه رشت 84 لاهیجان میدان انتظام خروجی به سمت رشت 24 بیلبورد
اجاره بیلبورد های حومه رشت 85 لاهیجان ورودی منطقه تورسیتی بام سبز 24 بیلبورد
قیمت بیلبورد های حومه رشت 86 گیلان ورودی لنگرود از سمت لاهیجان مقابل کوچه جوادیان 2 وجهی 31 پل عابر
تعرفه بیلبورد های حومه رشت 87 گیلان خروجی لنگرود به سمت لاهیجان مقابل کوچه جوادیان 2 وجهی 31 پل عابر
اجاره بیلبورد های حومه رشت 88 گیلان ورودی لنگورد از سمت رامسر دریا 60 بیلبورد
قیمت بیلبورد های حومه رشت 89 گیلان ورودی لنگرود میدان الغدیر دید به سمت لاهیجان 24 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های حومه رشت 90 گیلان ورودی پابکیر دید به سمت رشت وجه 1 70 بیلبورد
اجاره بیلبورد های حومه رشت 91 گیلان خروجی چابکسر دید به سمت رامسر وجه 2 70 بیلبورد
اجاره بیلبورد های حومه رشت 92 رشت ووردی رشت از فومن بلوار شهید افتخاری وجه 1 30 پل عابر
لیست بیلبورد های حومه رشت 93 رشت ورودی رشت از فومن بلوار شهید افتخاری وجه 2 30 پل عابر
تعرفه بیلبورد های حومه رشت 94 رشت خروجی رشت به فومن بلوار شهید افتخاری وجه 1 30 پل عابر
اجاره بیلبورد های حومه رشت 95 رشت خروجی رشت به فومن بلوار شهید افتخاری وجه 2 30 پل عابر
لیست بیلبورد های حومه رشت 96 رشت ورودی رشت از فومن بعد از بیمارستان قائم وجه 1 48 پل عابر
تعرفه بیلبورد های حومه رشت 97 رشت ووردی رشت از فومن بعد از بیمارستان قائم وجه 2 48 پل عابر
اجاره بیلبورد های حومه رشت 98 رشت خروجی رشت به فومن قبل از بیمارستان قائم وجه 1 48 پل عابر
اجاره بیلبورد های حومه رشت 99 رشت خروجی رشت به فومن قبل از بیمارستان قائم وجه 2 48 پل عابر
لیست بیلبورد های حومه رشت 100 گیلان ورودی تالش از سمت رشت 63 پل عابر
تعرفه بیلبورد های حومه رشت 101 گیلان خروجی تالش به سمت رشت 63 پل عابر
اجاره بیلبورد های حومه رشت 102 گیلان ورودی آستارا از سمت رشت ابتدای دوراهی آستارا و جاده اردبیل 54 پل عابر
لیست بیلبورد های حومه رشت 103 گیلان خروجی آستارا ابتدای دوراهی جاده رشت و جاده اردبیل 54 پل عابر
تعرفه بیلبورد های حومه رشت 104 لاهیجان ورودی لاهیجان دید از سمت رشت میدان انتظام 24 بیلبورد
اجاره بیلبورد های حومه رشت 105 لاهیجان ورودی بام سبز ابتدای ورودی شیطان کوه 19 بیلبورد
اجاره بیلبورد های حومه رشت 106 لنگرود جنب پمپ بنزین ووردی شهر از سمت رودسر 60 بیلبورد عمودی
لیست بیلبورد های حومه رشت 107 لنگرود ورودی لنگرود از سمت رودسر میدان الغدیر 19 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های حومه رشت 108 رشت ورودی رشت از سمت لاهیجان بلوار امام رضا بعد از پمپ بنزین آج بیشه قبل از میدان جانبازان وجه 1 48 پل عابر
اجاره بیلبورد های حومه رشت 109 رشت ورودی رشت از سمت لاهیجان بلوار امام رضا بعد از پمپ بنزین آج بیشه قبل از میدان جانبازان وجه 2 48 پل عابر
لیست بیلبورد های حومه رشت 110 رشت بلوار شهید انصاری ورودی رشت از سمت انزلی روبروی هلال احمر وجه 1 48 پل عابر
تعرفه بیلبورد های حومه رشت 111 رشت بلوار شهید انصاری ورودی رشت از سمت انزلی روبروی هلال احمر وجه 2 48 پل عابر
اجاره بیلبورد های حومه رشت 112 رشت بلوار شهید انصاری ابتدای خروجی رشت به انزلی روبروی هلال احمر وجه 1 48 پل عابر
اجاره بیلبورد های حومه رشت 113 رشت بلوار شهید انصاری ابتدای خروجی رشت به انزلی روبروی هلال احمر وجه 2 48 پل عابر
لیست بیلبورد های حومه رشت 114 رشت ورودی رشت از سمت تهران میدان گیل جلوی بیمارستان رسول اکرم 65 پل عابر
تعرفه بیلبورد های حومه رشت 115 رشت ابتدای خروجی رشت به سمت تهران میدان گیل جلوی بیمارستان رسول اکرم 65 پل عابر
قیمت بیلبورد های حومه رشت 116 رشت ورودی لاهیجان قبل از میدان ابریشم 90 پل عابر
لیست بیلبورد های حومه رشت 117 رشت ورودی رشت و محور دانشگاه تربیت بدنی دید از رشت برد اول 54 پل عابر
تعرفه بیلبورد های حومه رشت 118 رشت ورودی رشت و محور دانشگاه تربیت بدنی دید از رشت برد دوم 52 پل عابر
قیمت بیلبورد های حومه رشت 119 انزلی دید از رشت به انزلی برد اول 56 پل عابر
قیمت بیلبورد های حومه رشت 120 انزلی دید از رشت به انزلی برد دوم 56 پل عابر
لیست بیلبورد های حومه رشت 121 رشت بلوار ولیعصر ورودی از سمت انزلی 48 عرشه پل
تعرفه بیلبورد های حومه رشت 122 رشت بلوار ولیعصر ورودی از سمت انزلی 48 عرشه پل
قیمت بیلبورد های حومه رشت 123 رشت ورودی از سمت تهران 54 عرشه پل
لیست بیلبورد های حومه رشت 124 رشت ورودی از سمت تهران 54 عرشه پل
تعرفه بیلبورد های حومه رشت 125 رشت خروجی رشت به سمت لاهیجان قبل از شرکت کاله 108 عرشه پل
قیمت بیلبورد های حومه رشت 126 لنگرود ورودی شهر لنگرود از سمت رودسر اول کمربندی مسیر رفت 90 پل عابر
قیمت بیلبورد های حومه رشت 127 رشت ورودی رودسر از سمت رشت وسط بلوار مسیر رفت 36 بیلبورد
WhatsApp chat